“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Intézmények pályázatai

EFOP-1.8.7-16-2017-00006

A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló,

alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja

 

 

A kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.8.7-16-2017-00006

 

A projekt címe: A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja    

 

A szerződött támogatás összege: 97.433.683,- Ft 

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100% - a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés az OSzSK megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergom, Mátészalka, Tapolca – valósul meg. Egyes programelemek a megvalósítás során a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programba kapcsolódását (Ópályi, Hodász). A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. 

 

A projekt tervezett kezdete: 2019.03.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

 

A projekt általános bemutatása:  Célcsoportra ható kiemelt jelentőségű tényezők. Védő tényezők: - családi kapcsolatok erősítése; - szülők támogatása a szülői szerepek készségeinek javításával; - az oktatási rendszerben való maradás ösztönzése; - pozitív kortárs-kapcsolatok erősítése; - helyi közösségek megerősítése; - alternatív szabadidős programok szervezése. Kockázati tényezők: - serdülőkori problémák, krízisek felismerésének, kezelésének nehézségei; - kontrollálatlan szabadidő eltöltés; - normaszegő magatartás; - generációk közötti szakadék – nemzedékek közötti értékátadás hiánya; - diszfunkcionális családokból kikerülő fiatalok elszigetelődése; - családi frusztrációk (hagyományos értékek, magatartásminták, életformák, megküzdési stratégiák hiánya); - iskolai teljesítményhez, iskolához való viszony gyengesége (tudás és munka értékének helytelen megítélése); - fiatalok pszichoszociális, mentálhigiénés egészséggondozásának a hiányosságai; - társadalmi stressz, lélektani feszültségek terjedése; - a gyermekkori és ifjúsági személyiségfejlődési rendellenességek gyakoribbá válása; - kudarcok, motiválatlanság, beilleszkedési zavarok kezelésének hiánya. Cselekvési terv. A célcsoport elérése, programban tartása érdekében a legkiválóbb hazai alternatív pedagógiai módszereket, innovatív megoldásokat alkalmazó szervezetekkel dolgozunk együtt – hosszú távú csoport tréningek szervezésével. A projektbe bevont kollégáink mindegyike szociálisan kiemelten érzékeny, a drogprevenció területén több éves tapasztalattal rendelkezik, így önállóan is képesek foglalkozások szervezésére, támogatására, lebonyolítására. A programelemek kiválasztásakor az alábbi, kiemelten fontos – a célcsoport igényeire reagáló – szempontokat vettük figyelembe: - új típusú, alternatív programok nyújtása; - elkötelezett, empatikus, hiteles csoportvezetők bevonása; - közösségi élmény, valahova tartozás biztosítása; - problémák hatékony kezelésének garantálása. Projektbe bevonásra kerülő megvalósítók. A projekt sikeres lebonyolítása érdekében olyan, hazai és nemzetközi elismertségű, drogprevencióval foglalkozó szaktekintélyeket, szervezeteket vontunk be, amelyek újfajta, élményalapú, interaktív szemlélettel közelednek a veszélyeztetett, illetve érintett célcsoportok felé. A szakmai tervben részletezetteknek megfelelően az alábbi megvalósítókkal kívánunk együtt dolgozni: - Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz, - AppArt Egyesület; - Bélaműhely Sound Art; - Momentán Társulat. Természetesen a fejlesztés három fő helyszínén szakembereink, munkatársaink is az ütemtervnek megfelelően tartanak rövid, közép és hosszú távú csoportfoglalkozásokat a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében. Együttműködések. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében, a már meglévő kapcsolatrendszerünk segítségével felvettük a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, drogprevencióval érintett szervezetekkel és együttműködéseket alakítottunk ki, amelyek további elmélyítése a cél. Annak érdekében, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fenntarthatóak, illetve kiterjeszthetőek legyenek, mindhárom településen kidolgozunk helyi akcióterveket. Elvárt eredmény. A projekt során meg kell határozni a probléma nagyságrendjét, felismerésének, megelőzésének és kezelésének a módját, valamint garantálni szükséges a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek rendelkezésre állását és a hatékony, preventív jellegű programok folyamatos elérhetőségét a célcsoport számára. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés nagyban hozzájárul a társadalmi szemléletformáláshoz (attitűdváltozás), a szakemberek kompetenciájának növeléséhez, a helyi együttműködések révén pedig az elért eredmények fenntartásához.

 

Kapcsolatfelvétel: 

 

Dr. Heidl Beáta, a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK intézményvezetője: heidl.beata@baptistasegely.hu

Hentes Ildikó, drogprevenciós koordinátor, a projekt szakmai koordinátora: hentes.ildiko@baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK telefonszáma:  +36 1 466 59 78

 

Hírek, projekt aktualitások: Akciótervek készültek

 

Az EFOP-1.8.7-16-2007-0006 azonosító számú, A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja keretében kötelező vállalás volt a helyi szintű Akcióterv elkészítése 3 éves intervallumban. 

Az Akciótervek a projekt során megvalósult programok, technikák, módszerek, együttműködések eredményessége vagy kudarca alapján kerültek megtervezésre. A cél: egyrészről az eredmények fenntartása, a bevált technikák, programok folytatása, másrészről az elvárt eredményeket produkálni nem tudó programok felülvizsgálata, a jövő tekintetében elhagyásuk vagy korrekcióval tovább vitelük. 


Bizonyított, hogy a kábítószer-használat elleni küzdelem egyik leg(költség)hatékonyabb módja, ha a megelőzésben, kezelésben, kárenyhítésben és bűnüldözésben részt vevő közigazgatási szervek partnerségi együttműködésre lépnek az önkéntes szervezetekkel és szolgáltatókkal. Más szavakkal szövetséget kötnek a polgárok és az általuk és értük létrehozott intézmények. (C 326/8 HU Az EU Hivatalos Lapja 2008.12.20.)

(Az Akciótervek az oldal alján letölthetőek.)
2020.09.30-án zárult az EFOP-1.8.7-16-2017-00006 fizikai megvalósítás szakasza. 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a drogprevenció területén élen járó három bázishelyszínünk – Esztergom, Tapolca és Mátészalka – elsődleges bevonásával a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programját megvalósíthattuk 2019. március 1-től, a projekt tervezésekor meghatározott 19 hónap alatt. A program során mind a külső szakmai megvalósítók, mind a munkatársaink, mind pedig az együttműködő szervezetek határtalan lelkesedéssel, szakmai profizmussal segítették a lebonyolítást, aminek sikerét talán az szemlélteti a legjobban, hogy a tervezett 800 fő bevonása helyett, több mint 1.900 résztvevőt sikerült elérnünk a megvalósított 465 foglalkozás során, valamint több mint 40, főleg hátrányos helyzetű településre jutottunk el, közel 40 intézmény együttműködésével és támogatásával.

Az elmúlt időszak során a kalkulált kockázatokon túl szembe kellett néznünk a vírushelyzetből fakadó új kihívásokkal is, így foglalkozásaink egy részét – a résztvevők és a szakemberek gyors és rugalmas hozzáállásából fakadóan – on-line tartottuk. Engedjék meg, hogy jelen kiadvány keretében betekintést nyújtsunk Önöknek az elmúlt időszak programjaiba, valamint felvázoljuk a jövőre vonatkozó terveinket.

 

Tisztelettel: dr. Heidl Beáta

intézményvezető, a projekt szakmai vezetője

 

(A Kiadványt az oldal aljára görgetve tekinthetik meg!)

  


Bajóti programunk adományozással egészült ki

Bajót – A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja egy ideig nélkülözni volt kénytelen a személyes találkozások élményét, ám a tavaly márciusban megkezdődött projekt rendezvényei ismét egymást követték az elmúlt időszakban. Ráadásul, az adományozóknak köszönhetően, az eseménysorozat új elemekkel egészült ki.    

 

 

– Átmenetileg a járványhelyzet miatt a program több elemét nem lehetett megrendezni, ezért a foglalkozások egy része átkerült az online térbe, ám aztán idővel ismét újra találkozhattunk a résztvevőkkel és a közreműködőkkel. Az elmúlt két hónap alatt mintegy 32 esemény megrendezésén vagyunk túl – összegzett minap Bajóton Hentes Ildikó szakmai koordinátor. A településen augusztus második napján a Magyar Zsonglőr Egyesület lelkes művészei tartottak Szociális Cirkusz foglalkozásokat a fiataloknak, akik a helyi roma kisebbségi önkormányzat közreműködésével találkozhattak velük és kollégáinkkal.   

 

4

 

Bajót Esztergomtól nagyjából tizenöt kilométernyire fekvő település, amelynek Művelődési Háza szívesen látta a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának munkatársait és a helybéli ifjakat. Dudás Júlia intézményvezető azonban nem csak szervezetünk jelenlétének örült, hanem annak is, hogy a helyi roma kisebbségi önkormányzat aktívan vesz részt a rendezvényeken, így lett tevékeny partnerünk a prevenciós programban. 

 

 

Esztergomban és környékén egyébként is nagyon hangsúlyos a segélyszervezet jelenléte, amely számos kiváló lehetőséget teremtett. A baptista szociális munkások a prevenciós programon túl szociális étkeztetéssel, házi gondozással, élelmiszer adományozás megszervezésével lettek ismertek a patinás múltú városban, valamint még számos közeli településen. Ezért történhetett meg, hogy egyik ellátottunk családja számítógépet, televíziót, tabletet ajánlott fel, s csak annyit kért, a segélyszervezet gondoskodjék arról, hogy az ajándék jó helyre kerüljön. Az Esztergomi Baptista Gyülekezet adományboltjából sikerült kiegészíteni a felajánlott technikai eszközöket, majd egy másik magánszemély 120 darab iskolai füzettel járult hozzá az akcióhoz, amelynek gyorsan híre ment a közösségi hálón. 

Az adományokat a Szociális Cirkusz foglalkozásai után tombolán sorsolták ki munkatársaink a Bajóti Művelődési Házban megjelent fiatal rászorulók között.        

Kommunikáció a virtuális térben - Az online segítő kapcsolat lehetőségei 

A járványügyi veszélyhelyzet miatt átalakult az életünk.

Mindannyian megtapasztaltuk, hogy magánemberként a szülői feladatok, a megélhetés, a családi baráti kapcsolatok ápolása, a családi élet koordinálása, a közösség hiánya számtalan kihívást és új váratlan akadályt állított elénk. Vannak, akik ezt könnyedebben élik meg, vannak, akik nehezebben és vannak, akik külső segítség nélkül nem tudnak megbirkózni a feladattal.

Szakemberként a fő feladatunk az új helyzethez való alkalmazkodás volt.

Az EFOP-1.8.7.-16-2007-00006 célzott prevenciós projektünk Szakmai Tervében vállalt programok megvalósításának és a célok elérésének alapfeltétele volt a csoportokkal végzett szociális, prevenciós munka. A veszélyhelyzet kihirdetésekor azonnali hatállyal elkezdtünk gondolkodni azon, hogy a tervezett programokat milyen platformon tudjuk tovább folytatni a személyes találkozások mellőzésével, azonban a személyes törődés maximális megtartásával.

Az első és legfontosabb kérdés az volt, hogy szakmailag mennyire állja meg a helyét az online térben működő segítő kapcsolat. Kutató munkát végeztünk, hogy milyen szakmai ajánlások, jó gyakorlatok találhatóak a témában. Hamar bebizonyosodott, hogy nincs erre vonatkozó háttéranyag, ki kellett alakítanunk egy saját protokollt a megvalósíthatóságra.

Természetesen azonnali hatállyal leállítottuk, halasztottuk azokat a programelemeket, amelyek a külső megvalósítókhoz és fizikai aktivitáshoz kötődtek: a drámapedagógiai foglalkozásokat, a Szociális Cirkuszt  és a zeneterápiás csoportfoglalkozásokat.

A következő lépésben három programelem online térben való folytatáshoz készítettünk új tervet. A meglévő tematikákat átalakítottuk. Ez egy rendkívüli munka volt, hiszen az egyéni online pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadásra lehet példát találni, de a csoportokkal folyó munkára nem.

Bár a projektnek nem elvárása az egyéni konzultáció, de természetesen eddig is alkalmaztuk ezt a módszert. A csoportfolyamatokba bevont személyek sűrűn igénylik az egyéni esetkezelést. Az új helyzet megkívánta, hogy ezt a vonalat megerősítsük. A csoportalkalmak meghirdetése és az online térben működő csoport lehetősége megkívánta, hogy a résztvevők motivációját, elköteleződését, aktivitását megerősítsük a személyre szabott kommunikációval akár telefonon, akár online módon. Ezen alkalmak nélkül a már működő csoportok szétestek volna, új csoportok alakítása pedig elképzelhetetlennek tűnt.

 

Röviden a tapasztalatokról:

  • Több kísérletet is tettünk, mire megtaláltuk azt az online csatornát, alkalmazást, amely a lehető legegyszerűbben elérhető az érintettek részére.
  • A célcsoport tekintetében markáns eltéréseket tapasztaltunk a rendelkezésre álló okos eszközök minőségében.
  • Nagy az eltérés az Internet elérhetőségében, minőségében.
  • Eltérő az alkalmazások felhasználói szintű ismerete.

 

On-line indított, folytatott foglalkozások

 

Fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelése, életvezetési, interperszonális készségek fejlesztése csoportok

 

A fiatal generáció bár naponta használja az eszközöket, mégis egy új alkalmazás letöltése, használata nehézséget okozott többeknél. Az igazi probléma az online alkalmak pontos kezdő időpontjának betartásából adódik. Szakemberként előzetesen úgy gondoltuk, hogy ebben a célcsoportban növekszik a résztvevők motivációja és lelkesebben használják ki a lehetőséget. Az elmúlt egy hónap alkalmai alapján a visszajelzésekből az derült ki, hogy a személyes megjelenést hiányolják, a csoportban való működés igazi súlyát, az élmények mélységét az online tér nem tudja számukra pótolni. A kapcsolat fenntartására és a könnyedebb témák játékos feldolgozására azonban mindenképpen alkalmas az online csoport, a rendszeres találkozók pedig a közösséghez tartozás érzését fenn tudják tartani.

 

Családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló csoportok

 

A program szempontjából az egyik legnagyobb kihívást a szülők bevonása jelentette. Az online találkozók lehetősége ebben az esetben kedvezően alakult. A szülők nagy könnyebbségnek tekintik az új típusú szolgáltatást. Lelkesen fedezik fel és örömmel használják a csoportos videochatelést, nyitottak a rendszeres foglalkozásokra, kimozdítja a monotonitásukból a program.

 

Szakmai Műhelyek

A tervezett tematika jelentős átalakítást igényelt a programelemben. A szakemberek számára legfontosabb saját élményként megélt prevenciós, önismereti játékok most háttérbe szorultak. A jelen helyzet szakmai kihívásainak, tapasztalatainak megosztása viszont előtérbe került.

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ munkatársai – mint már annyiszor a veszélyhelyzetekben – rugalmasan és gyorsan reagáltak a változásokra, így a projektünk módosított ütemezés mentén, de tovább tud haladni. A helyzet normalizálódása után, a további új projektek tervezésekor hasznos tapasztalatot nyújtanak majd az ezen időszakban bevezetett innovatív megoldások.

 

 

 

 

 

 

Online programok 

 

 

Esztergom-online. A Szakmai Műhely, Esetmegbeszélés program sorozat - a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet COVID-19 koronavírus miatt kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet miatt – márciustól személyes találkozású csoport alkalmai felfüggesztésre kerültek. A program folytatása érdekében egyéni konzultációk, egyeztetések segítségével tartottuk a kapcsolatot. Az online térbe került programban résztvevők Esztergomban dolgoznak. A résztvevők olyan intézmények, szervezetek képviselői vagy olyan célcsoportokkal állnak kapcsolatban ahol a projekt programok megvalósításra kerültek, vagy folyamatban vannak. Az utolsó alkalom során egyeztetés történt a helyi Akcióterv véglegesítéséről. Az Akcióterv elkészítése során a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy Esztergom városa a témában releváns és aktuális stratégiával (drog, bűnmegelőzés) programmal nem rendelkezik. Mivel az Akcióterv módszertanilag minden esetben a stratégiákra épülő dokumentum, az elsődleges célunk, hogy segítsük az önkormányzat illetékeseit abban, hogy ezek a dokumentumok elkészüljenek, induljon párbeszéd. A projekt megvalósítók, a drogfogyasztókkal kapcsolatban lévő, prevencióban érintett szakemberek tapasztalatai épüljenek be az elkészülő stratégiákba.

 

 

 

Tapolca, 2020.04.11.; 04.18.; 04.25.; 05.02.; 05.09.; 05.16.; 05.23.; 05.30.; 06.06.; 06.13. Fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelését, életvezetési, interperszonális készségek (szociálterápiás szerepjáték csoport).

A projekt megvalósítása során az egyik legfajsúlyosabb program elemek a hosszú távú csoportfolyamatok, amelyek csak erős motiváltság mellett tudnak működni, mivel több hónapra kiterjedő elköteleződést feltételeznek a résztvevők részéről.  A rendkívüli járványügyi veszélyhelyzet miatt a projektben tervezett 10 alkalmas csoportfolyamat, az online térben került elindításra. A foglalkozások menetének és módjának teljes körű átalakítására kényszerültünk. A résztvevők nagyon eltérő korosztálya miatt, a szociálterápiás módszer halványabb megjelenése, míg a konkrét, direkt drogprevenciós célok markánsabb jelenléte valamint kreatív feladatok beiktatásával zajlottak az alkalmak. A résztvevő kamaszok szüleik javaslatára érkeztek a programra, mivel a szülők a meghirdetett program témaköreit fontosnak tartották gyermekeik esetében. A programon résztvevők motiváltak voltak, mivel a veszélyhelyzet miatt a kortársaikkal való kapcsolataik nagyon leszűkültek.

 Esztergom,2020.05.07.; 05.09.; 05.14.; 05.16.; 05.21.; 05.23.; 05.28.; 05.30.; 06.04.; 06.06.; 06.11.; 06.13.; 06.18.; 06.20; 06. 25,Fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelését, életvezetési, interperszonális készségek (szociálterápiás szerepjáték csoport). A 15 alkalmas „Fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelését, életvezetési, interperszonális készségek fejlesztését” elősegítő 2-es csoport a veszélyhelyzetre való tekintettel, teljes egészében az online térben tudott megvalósulni.A program céljainak elérése érdekében a szociálterápiás technika, az önismereti játékok és módszerek alapjai megmaradtak, de izgalmas újításokkal lettek az online térbe átültetve.A csoport tagjai a nyár folyamán további programokhoz is csatlakoztak, melyek bizonyítják a résztvevők motiváltságát és a projekt megvalósítók szakmai céljainak megvalósulását.

 

 

 

Tapolca, 2020.04.03.; 04.17.; 04.24.; 05.08.; 05.15.; 05.22.; 05.29.; 06.05.; 06.12.; 06.19.; 06.26.; 07.03.; 07.10.; 07.17.; 07.24. A veszélyhelyzet speciális körülményeket teremtett a projektben tervezett programok megvalósításában. A „Családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok” elnevezésű program Tapolcán az online térben került megrendezésre. A 15 alkalmas program a város és a környező kis településeken élő családokat szólította meg. A nyolc fős csoport tagjai kamasz gyermekeket nevelnek, egyedülállók és hagyományos családszerkezetben élők voltak. A program néhány jellemzője:

• Az eredetileg 10 alkalomra tervezett csoport, menet közben szabad interakciós technika alkalmazásával, 5 alkalommal bővült.

• A csoporttagok erős motivációval érkeztek, a játékokhoz nagyfokú nyitottsággal, őszinteséggel viszonyultak.

•  A generációs különbségek ellenére sikerült elérni, hogy a csoport homogén szerkezetűvé váljon.

• A házaspárok a párkapcsolataik megerősödéséről számoltak be. A játékokban újra egymásra tudtak csodálkozni.

 

 

 

Mátészalka, 2020.04.03.; 04.16.; 04.24.; 05.07.; 05.14.; 05.22.; 06.05.; 06.12. Mátészalkán a „Szakemberek részére szakmai műhelyek, érzékenyítő foglalkozás” elnevezésű programelem mind a nyolc alkalma az online térben került megrendezésre.  A meeting alkalmak során a prevenciós színterek helyzetével, az online segítés lehetőségeivel, a projektben készülő akcióterv céljaival és különböző, (csoportokkal végzett szociális munkában alkalmazható) játéktípusokkal ismerkedtek a résztvevők. A programba bevont kollégák Mátészalkán és a környező városok, települések szociális intézményeiben dolgozó szakemberek voltak. A résztvevők hátrányos helyzetű családokkal, fiatalokkal, romákkal, nevelőszülőkkel, állami gondoskodásba került gyerekekkel foglalkoznak. A résztvevők között volt a családok átmeneti otthonának vezetője (Vaja), a Magyar Református Szeretetszolgálat megyei vezetője (Vásárosnamény), valamint a Nyírségi Család és KarrierPONT mentora is.

 

 

 

Esztergom, 2020.04.16.; 04.23.; 04.25.; 04.30. Esztergomban a 15 alkalmas „Fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelését, életvezetési, interperszonális készségek fejlesztését” elősegítő csoportfolyamat az online térben tudott folytatódni április hónapban. A csoporttagok a megszokott irodai környezetből nehezen tudtak átlépni az online térbe. Nem minden fiatal rendelkezett okos eszközzel, vagy Internet kapcsolattal, így történt némi átrendeződés a résztvevők körében. A csoport életben tartása érdekében folyamatos lett a Messengeren keresztül történő egyéni konzultációk biztosítása is. A sok nehézség ellenére új tartalmakkal tudott bővülni a csoport folyamat. A személyes élettér megjelenése sokat lendített és a nem tervezett játékelemek új színt tudtak hozni a résztvevőknek és csoportvezetőnek egyaránt. A csoporttagok az online térben zárták a programot, de a nyár folyamán az alternatív szabadidős klub alkalmakon remélhetőleg lehetőségük lesz újra a személyes kontaktusra. A személyiségi jogok tiszteletben tartása érdekében – a csoporttagok kérését tiszteletben tartva – fotót nem mellékelünk.

 

                                                                                                         

 

Esztergom, 2020.04.29.; 05.06.; 05.13.; 05.20.; 05.27.; 06.03.; 06.10.; 06.17.; 06.24.; 07.01. Esztergomban két 10 alkalmas szülő csoport szerveződött. A „Családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok” elnevezésű programelem teljes egészében az online térben került megrendezésre. A nyolc fős csoport tagjai kamasz gyermekeket nevelnek. A foglalkozás két órás időtartamára többen nehezen tudták a családi kötelezettségeiket háttérbe szorítani. A nyugodt feltételek (helyiség ahol egyedül tud lenni) biztosítása további akadályokba ütközött egyes résztvevőknél. Általános tapasztalat volt, hogy a családanyák miközben fő némely esetben még másodállásban dolgoznak, helyt állnak a családi élet szervezésében, gyermekeik életének helyes irányba terelésében. A résztvevők, a csoport folyamat zárása után igénybe vehető egyéni konzultációk lehetőségét örömmel fogadták.

 

 

Esztergom, 2020.04.28.; 05.04.; 05.11.; 05.18.; 05.25.; 06.08.; 06.15.; 06.22.; 06.29.; 07.20. A veszélyhelyzet speciális körülményeket teremtett a projektben tervezett programok megvalósításában. A „Családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok” elnevezésű programelem teljes egészében az online térben került megvalósításra. Esztergomban 10 alkalmas programsorozaton vehettek részt az érdeklődők. A szervezésekor a város és környező kis településeken élő családok lettek megszólítva. A nyolc fős csoport tagjai kamasz gyermekeket nevelnek. Az érintett problématerületek közül az egyik legnagyobb érdeklődést az „Intimitás a családban” téma okozta. A szakemberek tapasztalatai szerint, a gyermekek jelentős részénél, 3-5 éves korukra szinte teljesen kikopik az életükből a szülői érintés. A csoport arra kereste a választ: milyen következményei vannak a szülői érintés hiányának, a gyermekek gyors leválásának, a családtagok közötti kommunikáció elsorvadásának, mikor és miért kezdődik el a kamaszokra jellemző elidegenedés a szülőktől, és mit tehetünk ezekben a helyzetekben.

 

 

Mátészalka, 2020.05.06.; 05.13.; 05.20.; 05.27.; 06.03. A „Családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok” elnevezésű program teljes egészében az online térben került megrendezésre. Az öt alkalmas program szervezésekor a (kettes csoport esetében is) Mátészalkán és a környező kis településeken élő családokat vontuk be. A csoport tagjai (8 családanya) rendkívül motiváltan, a játékokhoz nagyfokú nyitottsággal, őszinteséggel viszonyultak. A feldolgozott témák az egyes csoporthoz hasonlóan alakultak, csakúgy, mint a programmal elérni kívánt célok: interperszonális készségek javítása, kommunikációs akadályok leküzdése, a közösségben való működés fejlesztése, összetartozás élménye, egyediség és azonosság a csoporttagokkal, szülői készségek fejlesztése, empátia.

 

 

 

Mátészalka, 2020.05.06.; 05.13.; 05.20.; 05.27.; 06.03. A „Családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok” elnevezésű program teljes egészében az online térben került megrendezésre. Az öt alkalmas program szervezésekor a Mátészalkán és a környező kis településeken élő családokat szólítottam meg a BSZ OSZSK. A csoport tagjai (7 nő, egy férfi) rendkívül motiváltan, a játékokhoz nagyfokú nyitottsággal, őszinteséggel viszonyultak.

A feldolgozott témák:

  • Hogyan állunk a nevünkkel? Viszonyunk a szülőktől kapott nevünkhöz? Mit tudunk a névadás körülményeiről, szülők motivációjáról? Gyermekeink névadásának motivációja.
  • Minden felnőtt volt egyszer gyerek – Mennyire maradtunk meg gyermeknek?; Mennyire tudunk azonosulni azzal a gyermekkel, fiatallal, akik voltunk?, Gyermeki énünk és a saját gyermekünk személyiségében fellelhető párhuzamok; Mennyire tudjuk empátiával kezelni a gyermekünk felnőtté válásának nehézségeit.
  • „Hányszor mondjam? – Próbáld másképp!” – hatékony kommunikáció a gyermeknevelésben
  • Problémák a szüleinkkel: saját elkövetett hibáink, könnyebbé tudják-e tenni gyermekeink hibáinak elfogadását? Párhuzamok. Önállóság, szabadság, felelősség. Bűntudat feldolgozás.
  • Mi boldogít engem? Hogyan viszonyulok a boldogsághoz? Hogyan bánok a boldogsággal.

 

 

 

 

 

Tapolca, 2019.12.10; 2020.04.30.; 2020.05.07.; 05.14.; 05.21.; 05.28.; 06.04.; 06.11. A veszélyhelyzet speciális körülményeket teremtett a projektben tervezett programok megvalósításában. Tapolcán a „Szakemberek részére szakmai műhelyek, érzékenyítő foglalkozás” elnevezésű program Szakmai Műhely első foglalkozása a BSZ OSZSK irodájában valósult meg, míg a további találkozók az online térben kerültek megrendezésre.  A prevenciós színtereken (iskola, család) megvalósuló programok tapasztalatairól, az online segítés lehetőségeiről és a projektben készülő akcióterv céljairól gondolkodtak együtt a résztvevők. Megismerkedtek néhány játéktípussal, amelyekkel a csoportokkal végzett szociális munkájuk eszköztárát tudták bővíteni. A programba bevont kollégák Tapolcán és a környező települések szociális intézményeiben dolgozó szakemberek voltak. A résztvevők hátrányos helyzetű családokkal, fiatalokkal, romákkal, nevelőszülőkkel, állami gondoskodásba került gyerekekkel foglalkoznak.

 

 

 


Programjaink2020.09.18-19. Tapolca, kortárssegítés. A rendkívüli járványügyi veszélyhelyzet a tavaszra tervezett programok esetében a személyes megjelenést lehetetlenné tette. A kortárssegítő képzés program elem megvalósulására kidolgoztunk az eredeti elképzeléseken túl online módú tematikát is. Tapolcán, a személyes megjelenésű csoport meg tudott valósulni. A program fő célja, hogy fejlesszük a fiatalok készségeit, ismereteit, és elősegítsük a kortárssegítői szereppel történő azonosulásukat. A képzett kortárssegítők - figyelembe véve a korosztályra jellemző erős kortárs befolyás fennállását - széles körben kamatoztathatják új ismereteiket, megváltozott szemléletmódjuk, segítői attitűdjük jelentős hatást gyakorolhat diáktársaikra, családjukra, egész környezetükre.

 2020.08.07.; 08.08.; 08.28. Mátészalka, kortárssegítés. 

A mátészalkai kortárssegítő képzés a nyár utolsó hónapjában tudott megvalósulni. A 12 fős csoport tagjai Mátészalka és a környező kistelepülések családjainak középiskolás gyermekei. A fiatalok közül többen már más projekt programokon is jelen voltak: Bélaműhely, Szociális Cirkusz, Szünidei Filmklub. Ezeken a programokon nagyon jól érezték magukat, ezért is gondolták azt, hogy ebben az utolsó programban is részt vesznek. A gyermekek számára a segítő „identitás” egyáltalán nem állt távol, hiszen mindannyian nagyon érzékenyek a kortársaikat érintő problémákra. Az empatikus látásmódot és a motiváltságot mindannyian a családjukból hozták. Megtanulták milyen jó érzés az, ha valakinek segíthetnek és elképzelhető, hogy ez a későbbi hivatásválasztásban is segít nekik. A képzett kortárssegítők pozitív mintanyújtó magatartásukkal, megszerzett ismereteikkel és elsajátított készségeikkel fontos szerepet tölthetnek be kortársaik között: reális és hatékony visszajelzésekre válnak képessé kortársi közösségükben, kinőhetnek társaságuk pozitív mintanyújtó vezetőivé, s kortársaikkal együtt pozitív értékek mentén szerveződő közösséggé formálódhatnak.

Esztergom, 2020.07.02.; 07.23.; 07.30.; 08.06.; 08.13.; 08.27.; 18.00-19.30, 2020.07.04.;  07.25.; 08.29.; 16.00-17.30. Önismeret, személyiségfejlesztés alternatív technikák, Impulzus Klub.  A nyári időszak során egy újabb alternatív technika alkalmazására került sor Esztergomban. A 9 alkalmas Impulzus Klub csütörtök esténként és szombat délutánonként várta a fiatalokat. A pszichodrámából, valamint a drámapedagógiából is ismert “Forró szék” technika alkalmazásával épültek fel a foglalkozások.  A „Forró szék”, mint játék cím arra utal, hogy esetenként szinte kínos igazat mondani, önmagunk hibáját beismerni, tévedésünket belátni. Összeszokott csoporttal könnyebb játszatni, de lehet visszatérő játékelem is, mert az igazmondás tükrébe belenézni nemcsak nehéz, de lelkileg megkönnyebbülést is hoz.  Az Impulzus Klub meghívott vendégei minden esetben olyan 30-as éveikben járó volt (esetenként még aktív) drogfogyasztók, akik vállalták, hogy az életükről meséljenek. Minden résztvevő maximum 15 percet kapott, hogy bemutatkozzon (családi háttér, gyermekkor, ifjú évek, drogfogyasztással kapcsolatos történések, jelenlegi élethelyzet, célok, tervek, vágyak, álmok. A bemutatkozás után a „Forró szék”-be ülve a csoporttagok bárminemű kérdéseire őszintén kellett válaszolnia a vendégeknek.  A vendégek által behozott témák, élethelyzetek, hobbik, munka, karrier, kudarcok, tragédiák, sikerek remélhetőleg inspiráló, tanulságos és pozitív mintákat képviselő élményt adtak a résztvevők számára. Fontos megjegyezni, hogy a vendégek számára is egy rendkívüli lehetőség volt, többen drámai élményekről, felismerésekről számoltak be és mindenki egyetértett abban, hogy komoly önismereti utazáson ment keresztül.

Tapolca, 2020.07.20.; 07.24.; 07.27.; 07.31.; 08.03.; 08.07.; 08.10.; 08.14.; 08.17. Önismeret, személyiségfejlesztés alternatív technikák, Társasjáték klub. A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén a tapolcai irodában, a nyári szünet folyamán, a tavalyi évhez hasonlóan, heti rendszerességgel, 9 alkalmas klubfoglalkozással várták a kamaszokat. A klubfoglalkozás középpontjában a közös játék állt a társasjátékozás élményével, így azon keresztül valósult meg a résztvevők önismeret és személyiségfejlődése.  A közös játék élményével a szakmai megvalósítónak célja volt egy megtartó közösség létrehozása, amelyben a gyermekek biztonságot kapnak és a későbbiekben is tudnak egymás támogatására számítani. A társasjátékok kiválasztásában fontos szempont volt, hogy csapatban is lehessen játszani, amellyel megteremthető az egyéni készségek fejlődése mellett a csapatmunka elsajátítása. A tavalyi klubhoz képest az ideiben nagyobb hangsúlyt kaptak a pszichológiai, önismereti játékok és a komplexebb gondolkodást igénylő társasok. A társasjátékok a projekt keretében kerültek beszerzésre.


Esztergom, 2020.08.08. (10.00-11.30; 12.00-13.30), 2020.08.15. (10.00-11.30; 12.00-13.30; 14.00-15.30), Családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok.  A veszélyhelyzet speciális körülményeket teremtett a projektben tervezett programok megvalósításában. A „Családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló speciális programok” elnevezésű program 10 alkalmas tavaszi tréningje az online térben került megrendezésre.  A rendkívüli járványügyi veszélyhelyzet lezárását követően személyes megjelenésű 5 alkalmas csoport szerveződött. A jelentkezők kérésére a program, tréning jellegű, intenzívebb lefolyású, két egymást követő szombati napon került megrendezésre Az érintett témák: saját identitásunk keresése; Mennyire tudunk azonosulni azzal a gyermekkel, fiatallal, akik voltunk?; Gyermeki énünk és a saját gyermekünk személyiségében fellelhető párhuzamok; Mennyire tudjuk empátiával kezelni a gyermekünk felnőtté válásának nehézségeit”; „Hányszor mondjam? – Próbáld másképp!” – hatékony kommunikáció a gyermeknevelésben; „Saját elkövetett hibáink, könnyebbé tudják-e tenni gyermekeink hibáinak elfogadását?; „Mi boldogít engem? Hogyan viszonyulok a boldogsághoz? Hogyan bánok a boldogsággal?”

 

 

Mátészalka, 2020.08.05. Önsegítő csoportok bevonása. A helyi szinten működő önsegítő közösségek bevonása, új önsegítő csoportok alakulásának támogatása programelem keretében Mátészalkán a nevelőszülők csoportjával találkoztunk. Az önsegítés ennek a célcsoportnak rendkívül fontos. A nevelőszülői hivatás folyamatosan új helyzetek elé állítja a családokat. A nevelt gyermekek minden esetben a prevenciós munka során a fokozott figyelmet igénylő célcsoporthoz tartoznak. Az együttműködésnek köszönhető, hogy az érintett családok gyermekei a projekt több programjába is bevonásra kerültek.

 

 


Mátészalka, 2020.06.29.; 07.02.; 07.06.; 07.09.; 07.13.; 07.16.; 07.20.; 07.23.; 07.27. Önismeret, személyiségfejlesztés alternatív technikák. A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén, a mátészalkai irodában, a nyári időszakban a tavalyihoz hasonlóan Szünidei Filmklub működött. A kilenc alkalmas sorozat keretében olyan filmek kerültek vetítésre, amelyeknek témája a pozitív mintákat képviselő emberi sorsok bemutatatására, az erkölcsileg helyes és követendő mintákra irányította figyelmet. A programra érkezők 9-15 év közötti kiskamaszok voltak, akik jellemzően nagycsaládban élnek, vagy nevelőszülőknél nevelkedő hátrányos helyzetű gyermekek. A délutáni alkalmakon családi, romantikus filmeket néztek a családról, szeretetről, barátságról, empátiáról. A program hatásaként megvalósult célok: a közösségfejlesztés, baráti kapcsolatok kialakítása, szemléletformálás, tolerancia, segítő kapcsolat (szakemberrel) elmélyítése.A program megvalósításához szükséges technikai eszközök a projekt keretében kerültek beszerzésre (projektor, vetítővászon).

Esztergom, 2020.07.22, önsegítő csoport. A projekt keretében a helyi szinten működő önsegítő közösségek bevonására, új önsegítő csoportok alakulásának támogatására törekedtünk. Esztergomban az önsegítő csoportok típusa szerint „viselkedési zavart korrigálók” azaz alkohol problémák kezelésével kapcsolatos AA (anonim alkoholisták), valamint Al-Anon családi csoport (alkoholisták hozzátartozóinak) csoportjaival 2019. júniusában már felvettük a kapcsolatot. A nyár folyamán új még alakuló félben, önmaguk meghatározásában működő civil közösségekkel is kapcsolatba léptünk.  A „Segítségnyújtás” csoport tagjai érzékenyek a lakóhelyükön (lakóközösség, lakótelep) élő családok, emberek problémáira. A 30-60 éveikben járó nők mindegyike a szociális szakmában dolgozik, vagy dolgozott. A csoport alakulásakor az elsődleges cél mások segítése volt. De az itt szervezett találkozó során megfogalmazódott, hogy megvan az igény arra, hogy saját élethelyzetükből adódó problémáikat is meg tudják osztani egy segítő közösséggel.


Esztergom, 2020.06.30. Az önsegítő csoportok tudományos meghatározása: azonos korú, problémájú, helyzetű, közös célt kitűző, azonos érdekeket megfogalmazó emberek, akik a kölcsönös segítés eszközével segíthetik, testi, lelki igényeik hatékonyabb kielégítését. A projekt keretében a helyi szinten működő önsegítő közösségek bevonására, új önsegítő csoportok alakulásának támogatására törekedtünk.

A női csoport neve: Anyák az anyákért. Egy baráti társaságból indult a csoport ötlete kb. 2 évvel ezelőtt. A csoport tagjai Esztergomban és a környező kistelepüléseken élnek. 40-50 éveikben járó családanyák, akik mindannyian szociális szakmában dolgoznak. Többen önkéntesként különböző szervezetekkel állnak kapcsolatban (például: vallási közösség, vöröskereszt véradó program). A csoport célja, hogy a településükön, környezetükben élő egyedülálló anyák, sok gyermekes rászoruló családok szociális vagy gyermeknevelési problémáinak enyhítésében segítő kezet nyújtsanak. A közös érintettség, hogy mindannyian voltak az életük korábbi szakaszában, olyan szituációban, amikor jól jött volna a segítség. A csoport tagjai segítenek az adományozás megszervezésében, gyermekfelügyelet megoldásában, szociális háló bővítésében, segítő beszélgetésben.2020. 02. 25. Szakmai műhely, Esztergom. A szakemberek részére szervezett szakmai műhely program sorozaton eddig összességében 17 szervezet 26 munkatársa vett részt. A februári alkalom mottója: „Mondj egy mesét!”.  A mesék egyidősek az emberiséggel. A mesék terápiás alkalmazásának elterjedés a XX. században kezdett teret hódítani. Mit kezdhetünk a mesékkel a prevencióban? A mesék az életkori krízisekkel, a szülőkről való leválással, a párválasztás próbatételeivel, a kapcsolatok megpróbáltatásaival foglalkoznak. A mesék nem áltatnak azzal, hogy az élet problémamentes. Viszont reményt adnak, hogy a legkisebbek-szegényebbek-ügyetlenebbek is boldogulhatnak. A mesék optimista életszemléletet közvetítenek: a nehézségek csupán átmenetiek, érdemes küzdeni, kitartani, bizakodni, nem szabad feladni. S végezetül mindig a jó győzedelmeskedik. A résztvevők áttekintették a mesék jelentőségét szakmai szempontból, megosztották egymással saját életük meseélményeit, majd Benedek Elek: Az égig érő fa – meséjével dolgoztak különböző terápiás technikák alkalmazásával.

 

 
2020.01.21. Esztergom, szakmai műhely. Januártól folytatódott az esztergomi Szakmai Műhely programja. A prevenciós színterek után - a következő hónapokban - a prevenciós munka során alkalmazható alternatív módszerekkel ismerkednek a szakemberek. A művészetterápiás technikák oktatás-nevelés-szociális munka területén történő alkalmazásának áttekintése volt a 2020.01.21-én tartott program fő témája. A résztvevők által érintett témakörök: A művészettel való találkozások katarzis élményeinek megosztása; A képzőművészet, zene, tánc, irodalom, színház technikák lehetőségei az egyéni és csoportos munka során; Csoportjáték.  Láthatólag a szakemberek nyitottak az új innovatív módszerek megismerésére, a szakmai eszköztáruk frissítésére, bővítésére.

 

 

 

Mátészalka, 2020.01.30. Szakemberek részére szakmai műhelyek, érzékenyítő foglalkozás.A projekt Szakmai Műhely program sorozat keretében Mátészalkán a szociális szakembereket invitáltuk a következő eseményre. A „Prevenció a társadalmi és közösségi színtéren” előadást követően elindult a közös gondolkodás. Az előadáshoz kapcsoló beszélgetés és játék a következő kérdésekben mozgatta meg a szakembereket: Milyen kampányok létrehozásában, képviseletében dolgozunk szakemberként? Milyen kampányokhoz, akciókhoz, flashmobok-hoz csatlakozunk magánemberként? Mi lehet a sikeres kampányok titka? Mennyire mozgósíthatóak a tömegek társadalmi és közösségi színtéren? Min változtatnék az életemben? Miről szól az én saját kampányom?

 

 

 

 

 
2019.12.11., Autista Klub, Tapolca. A projekt menetében egy új programelem megvalósítása kezdődött meg Tapolcán. A helyi szinten működő önsegítő közösségek bevonására, új önsegítő csoportok alakulásának támogatására törekszünk. Tapolcán az „Az én világom” autista klub tagjaihoz tudott csatlakozni a projektünk. 2019. év elején SNI-s gyermekeket nevelő szülők számára indult az önsegítő csoport. Az önsegítő csoportokban (a szakirodalom meghatározása alapján) általában azonos korú- vagy problémájú civilek találkoznak rendszeresen, közösen megfogalmazott célok elérésének érdekében. Az azonos érdekeket megfogalmazó emberek a kölcsönös segítség eszközével segíthetik, testi és lelki igényeik hatékonyabb kielégítését. A tapolcai csoport tagjai havi egy alkalommal találkoznak. A csoport nyitott, bárki - aki érintett - csatlakozhat. Ebben a közösségben történt meg az EFOP-1.8.7-16.-2017-0006 azonosítószámú pályázati program bemutatása. A jelenlévő szülők és gyermekeik számára kiemelten fontos, hogy információik legyenek azokról a programokról, melyek segíthetik a gyermekek bio-pszicho-szociális fejlődését, közösségbe történő beilleszkedését.

 

 

2020.02.20. Esztergomban folytatódott a „Fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelését, életvezetési, interperszonális készségek fejlesztését” elősegítő csoportfolyamat. A csoport tavaly ősszel kezdte meg a munkáját, azóta két heti rendszerességgel találkoznak az érdeklődő. Az influenzás időszak sem tántorította el a leglelkesebb résztvevőket. Az aktuális foglalkozás kevésbé volt „játékos” jellegű inkább „beszélgetős”. Szabad interakciós csoportként, filmrészletek segítségével a XX. század illegális szerfogyasztás kultúrtörténetével foglalkoztak. Az 50-es évektől napjainkig a szubkultúrák – lázadás – társadalmi okok megjelenései villantak fel néhány perc erejéig a filmeken keresztül. A zárókörben a résztvevők közül többen jelezték, hogy a csoportban való részvételük óta érzik a pozitívabb látásmódot és egy szerencsésebb időszak kezdetét tapasztalják.

 

 


Fiatalok pszichés, magatartási, beilleszkedési, kapcsolati problémáinak kezelését célzó csoport.  2019. 09. 26., 2019. 10. 10., 2019. 10. 31., 2019. 11. 07., 2019. 11. 21., 2019. 12. 12., 2020. 01. 09., 2020. 01. 23., 2020. 02. 06.   Esztergom, Eszperantó út 16

A projekt megvalósítása során az egyik legfajsúlyosabb program elemek a hosszú távú csoportfolyamatok, melyek csak erős motiváltság mellet tudnak működni, mivel több hónapra kiterjedő elköteleződést feltételeznek a résztvevők részéről.  Az esztergomi irodában 2012-óta nyújtunk megelőző-felvilágosító kezelést (elterelést). Az „eltereltek” akik alkalmi vagy rendszeres drogfogyasztók (az ellenük indított büntetőeljárás miatt) egy – minimum hat hónapig tartó – folyamatban vesznek részt. A projekt során arra törekszünk, hogy az érintettek, az elterelés miatti kötelezettség mellett, minél több a projekt által felkínált programhoz csatlakozzanak.  A 2019 szeptemberében indult nyitott csoport (azaz bárki bármikor csatlakozhat) kéthetente várja az érdeklődőket. Az induláskor a csoport alkalmakon az eltereltek jelentették a stabil bázist. Azonban láthatólag folyamatosan bővül és újul meg a csoport az önként jelentkezőkkel. A csoportfolyamat során mindig az adott résztvevők igényeire, behozott élethelyzeteire keresi a megfelelő módszert vagy játékot a csoportvezető.
2019.09.11., 09.18.; 09.25.; 10.02.; 10.09.; 11.06.; 11.13.; 11.27.; 12.04.; 12.11.; Mátészalka. A fiatalok életvezetési készségeinek fejlesztése, magatartási és beilleszkedési problémáinak kezelése valamint a kapcsolatteremtési nehézségek segítése céljából Mátészalkán indult 2019 szeptemberében 10 alkalmas foglalkozás. A Szakképzési Centrum rendészeti szakon tanuló diákjai részére indított program az önismereti játékok mellett szituációs gyakorlatokat tartalmazott. A feldolgozott témák: konfliktusok, stresszes helyzetek kezelése; a biztonságos szórakozás megteremtése; a szülőktől kapott bizalom megtartása; siker és kudarc kezelése; agressziók kezelése; együttműködési készségek erősítése. A fiatalok nagyon motivált, összetartó közösségként működtek.


Riport a projektről a Veszprém megyei hírportálon

Szociális cirkusz az utolsó esély iskolájában

Esztergom az egyik legfontosabb helyszíne a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programjának: riportunk 2019 november végén a "szociális cirkusz" fantázianevű foglalkozást követően készült az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskolában. 

 

– Mi, a Magyar Zsonglőr Egyesület már 2001-ben megalakultunk, s azóta tevékenységünk szerteágazó lett, de a legfontosabb a zsonglőrködés, a cirkusz, s minden, ami hasonló jellegű mozgásokhoz köthető – mondja Szabó Márton oktató, módszertani vezető, azaz Marci a foglalkozások szünetében. –  Próbáljuk egyesületünkben összefogni a Magyarországon ez iránt érdeklődő fiatalokat, s ezen belül is egyik legfontosabb célunk, hogy a zsonglőrködés és a cirkuszi tevékenység jótékony hatásait igyekezzünk kihasználni a különböző célcsoportok érdekében. Úgy szoktuk ezt hívni: szociális cirkusz.

– Mi ennek a lényege?

– Az, hogyha valaki zsonglőrködni tanul, ilyesmiben vesz részt, az nagyon jó hatással van társas és egyéni készségeinek fejlesztésére. Ezt a módszert igyekszünk eljuttatni a különböző iskolákba, tanodákba, ifjúsági klubokba, vagy célzottan olyan csoportokhoz, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek. Például fogyatékos gyerekekkel is sokat dolgozunk. Főleg Budapesten tesszük ezt, mert ott van az egyesület székhelye és a legtöbben fővárosiak vagyunk, de szinte mindenfelé elmegyünk, ahová hívnak minket.

– Hol a trükk abban, amit csináltok?

– A zsonglőrködéssel elég gyorsan értékes sikerélményhez jut az, akit ilyen feladatok elé állítunk. Feladatok, amelyek elérhetőek, amelyek egy kis gyakorlással jól elsajátíthatóak, de amelyek olyan látványos tanulási élménnyel majd eredménnyel járnak együtt, amit nem feltétlenül képzelne el magáról, vagy a társairól senki. Gyakorolni kell, újra és újra megpróbálni ugyanazt, ha először nem sikerül, mivel elsőre soha nem sikerül. Mindez értékes tapasztalat tud lenni már rövidebb távon is, de több foglalkozás után még inkább. Nem kell persze azonnal csodát várni, de mi olyan foglalkozásokat is szeretünk tartani, amelyek hosszabb távon kamatoztathatóak. Ez meghatározóvá válhat egy fiatal életében.

– Sokat kell fegyelmeznetek?

– Nem jellemző. Szeretünk partneri viszonyba kerülni a diákokkal, s közösen játszva teremteni meg azt a légkört, ahol játék közben tanulunk egymástól, és ahol nem tekintéllyel, hanem a közös játék erejével hatunk a fiatalokra annak érdekében, hogy legyenek minél együttműködőbbek.  

– Netán családi hagyomány ez nálatok?

– Nem vagyunk mi cirkuszos dinasztia, nem ilyen közegből érkeztem sem én, sem pedig a társaim. Hobbi szinten kezdtem el zsonglőrködni még ifjúkoromban, aztán jött az ifjúsági munka. Végzettségemet tekintve eredetileg antropológus vagyok, de aztán rájöttem, hogy amit szeretek csinálni, az nagyon jó eszközzé válhat a fiatalok körében végzett szociális munka területén is. Egyesületünknek mára sikerült ezt a módszert meghonosítania Magyarországon: összekötöttük a munkát és a hobbit az életünkben.

Kecskés Kata, az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szociális oktatója egyben két osztály főnöke is.

– Miként tapasztalja, mennyire fogékonyak a diákok arra, ami történik velük a szociális cirkusz foglalkozásain?

–  Ez változó. Attól függ, melyik korcsoportról és évfolyamról van szó, de legjobban az befolyásolja a hozzáállást, hogy milyen a családi háttér és mit hoznak otthonról – válaszol Katalin. – De motiválhatóak. Először persze mély tagadásban vannak, mindent hárítanak, de később, amikor látják, milyen jók a foglalkozások és milyen jó az, ami a programban történik velünk, azt elfogadják és szeretik nagyon. Én magam is szoktam olyan napokat rendezni, amikor játszóteret csinálok egy-egy tanteremből, és ezzel a társas együttlétet erősítem bennük.  

– A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK programja elsősorban a drogprevencióról szól. Miként látja, mennyire érinti a kábítószerhasználat veszélye a fiatalokat?

– Nagyon. Mindig úgy érzem, egy lépéssel előttünk járnak. De nem csak mi előttünk, hanem még a drogprevencióval foglalkozó szakemberek előtt is, annyira tájékozottak. Mi a Kolping-szemlélet alapján fogadjuk a gyerekeket, hozzánk nagyon nehéz helyzetből érkeznek a diákok. Szinte mindannyian problémásak, alig akad kivétel: az életükből hiányzik a szeretet. Amikor megérzik, hogy ők itt fontosak, akkor következik a játszmázás, előjön belőlük a düh és a harag, ami persze nem nekünk szól. Aztán amikor ezen túljutnak, akkor jön egy nagy fordulat, s onnantól kezdve lehet velük igazán dolgozni. De ez nagyon nagy erőfeszítéseket igényel. Fontos, hogy a fiatal itt legyen nálunk, mert akkor tudom, hogy nem árulja a testét, nem lövi magát, nem ül részegen a kocsmában. A tanórák 45 percesek – ám nekünk sok másra is figyelni kell.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola igazgatónője, Czaheszné Ujvári Zsuzsanna nem kis nehézségekkel kénytelen megküzdeni nap, mint nap tizenegy kollégájával együtt az intézményben. Ő azt mondja, egy kicsit pszichológusnak is kell lennie, mert bíznak benne a fiatalok.  

– Mi egyházi iskola vagyunk, az utolsó esély iskolája: hozzánk azok a gyerekek iratkoznak be, akiket máshová már nem vesznek fel – mondta az intézmény vezetője. – Gyenge tanulmányi eredményűek, magatartási és beilleszkedési zavarral küzdőek. A diákok legalább fele nem teljes családból jön, s egyre inkább divat, hogy a lányok elköltöznek a fiúikhoz és úgy élnek együtt. Nagyon gyakori, hogy a család semmilyen mintát nem ad, a szülők egyáltalán nem törődnek a gyerekeikkel: sok esetben azt tudják, merre jár. Ezeknek a fiataloknak nincsen motivációjuk, már az általános iskolában tele voltak kudarcélménnyel, nem volt sikerélményük és nem is hisznek magukban. Nagyon sokan érkezésükkor írni-olvasni sem tudnak rendesen, s nagyon nagy energiát fektetünk abba, hogy eljuttassuk őket a szakmunkás vizsgáig. Idén is van tizenöt olyan diákunk, aki érettségizhet, de ezt a lehetőséget egy tollvonással elvették tőlünk. Megváltozott a szakképzési törvény, újra visszaminősítettek minket szakképző iskolává, így a hozzánk járó gyerekeknek esélyük sem maradt arra, hogy nappalin érettségit szerezzenek.

– Mi a véleménye a Baptista Szeretetszolgálat programjáról?

– Nagyon örülök annak, hogy elhozták hozzánk. Azért lett a legfontosabb, mert a gyerekek nagyon fegyelmezetlenek, ezért a pedagógusok „frontális” osztálymunkát végeznek. Tudjuk, hogy ennek mennyi hátránya van. A fiataloknak éppen arra van szükségük, hogy az elméleti órák mellett megerősítsük őket abban: vannak olyan dolgok, amikben ők is jók. Ehhez kellenek az olyan foglalkozások, gyakorlati órák, amelyek rámutatnak: te ebben ügyes vagy, kipróbálhatod magad! A kislány, aki a foglalkozás után megkeresett, lelkesen újságolta, hogy mennyire nagyon jó volt minden és nagyon tetszett neki…

(További fotók a Programok aloldal galériájában)

 

Szünidei Filmklub. 2019. 06. 24., 07. 01., 07. 15., 07. 22., 07. 29., 08. 05., 08. 12., 08. 26. Mátészalka.   A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén, a mátészalkai irodában, a nyári időszakban Szünidei Filmklub működött. A kilenc alkalmas sorozat keretében olyan filmek kerültek vetítésre, amelyeknek témája a pozitív mintákat képviselő emberi sorsok bemutatására, az erkölcsileg helyes és követendő mintákra irányította figyelmet. A programra érkezők 9 – 14 év közötti kiskamaszok voltak, akik jellemzően nagycsaládban élnek, vagy nevelőszülőknél nevelkedő hátrányos helyzetű gyermekek. A megnézett és megvitatott filmek az alábbiak voltak: Gettómilliomos; Az igenember; Acélizom; Hector a boldogság nyomában; A közösségi háló; Kubo és a varázshúrok; Lopott szavak; Good Will Hunting; Saját szavak. A program hatásaként megvalósult célok: a közösségfejlesztés, baráti kapcsolatok kialakítása, szemléletformálás, tolerancia, segítő kapcsolat (szakemberrel) elmélyítése.

 


Társasjáték Klub. 2019. 06.17., 06.24., 07.01., 07.08., 07.15., 07.22., 08.05., 08.12., 08.21. A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén a tapolcai irodában, a nyári szünet folyamán, heti rendszerességgel, 9 alkalmas klubfoglalkozással várták a kamaszokat. A klubfoglalkozás középpontjában a közös játék állt a társasjátékozás élményével, így azon keresztül valósult meg a résztvevők önismeret és személyiségfejlődése. A közös játék élményével a szakmai megvalósítónak célja volt egy megtartó közösség létrehozása, amelyben a gyermekek biztonságot kapnak és a későbbiekben is tudnak egymás támogatására számítani. A társasjátékok kiválasztásában fontos szempont volt, hogy csapatban is lehessen játszani, amellyel megteremthető az egyéni készségek fejlődése mellett a csapatmunka elsajátítása. A csoport jellemzője, hogy a résztvevőknek igénye volt a közösségi együttlétre, a rendszeres találkozásokra, társas kapcsolatok elmélyítésére. A közösség megtartó ereje védő tényező a gyermekek életében, mely segíti a negatív kortárscsoport elkerülését, a deviáns viselkedési formák beágyazódását.


 


Önismeret, személyiségfejlesztési alternatív technikák. 2019. 06.06., 06.20., 06.27., 07.11., 08.01., 08.15., 08.22., 08.29., 09.12.  A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén, az esztergomi irodában, a nyári időszakban NézőTér Filmklub működött. A kilenc alkalmas sorozat keretében olyan filmek kerültek vetítésre, amelyeknek témája a drogfogyasztás. A program résztvevői 18 év feletti alkalmi szerfogyasztó fiatalok voltak. A bemutatott filmek (vígjáték, dráma, életrajzi film, dokumentumfilm, sorozat filmek) eltérő megközelítésben vetettek fel súlyos társadalmi problémákat. A megnézett és megvitatott filmek az alábbiak voltak: Drogtanya; Isten városa; Fűbenjáró bűn; Traffic; A kokainkölyök; Budapest, végállomás; Oz, Eufória; The Knick. A Filmklub különlegessége az volt, hogy itt nem csupán a filmélmény volt a cél, sokkal inkább a résztvevők aktív csoportban való működésének elősegítése. A saját élmények, érzések megosztása, a vélemények ütköztetése, a filmekhez kapcsolódó önismereti jellegű játékokban való részvétel segítette a közösségfejlesztést, a toleranciát, a segítő kapcsolat (szakemberrel) elmélyítését.2019.12.30. Szakmai műhely, Mátészalka. A projekt keretében a szakemberek részére szervezett érzékenyítő foglalkozással kezdődött meg a szakmai műhelymunka Mátészalkán. A helyi ifjúságvédelem, szociális, egészségügy, oktatás, nevelés, bűnmegelőzés területén tevékenykedő szakembereket a Kábítószer Egyeztető Fórum vezetője dr. Bakos Olivér r. ezredes ajánlásával a Mátészalkai Rendőrkapitányságra invitáltuk. A résztvevők rendkívül szoros és aktív szakmai kapcsolatban állnak egymással. Jól ismerik egymás munkáját és intézményi hátterét. A program tapasztalata, hogy a szakmai sokszínűség lehetővé teszi ugyanazon probléma más szemmel történő megoldását, látásmódunk sokszínűsége az alapja a szakmai rálátás megerősítésére, látókörünk bővítésére.

 

Szakmai műhely, Tapolca, 2019. 12. 10.  A projekt keretében Esztergom után Tapolcán is elkezdődött a Szakmai Műhely programsorozat. A különböző prevenciós színtereken (társadalmi-közösségi, iskolai, családi) megvalósuló programok áttekintésén túl, a résztvevők sajátélményeikkel is dolgoznak, csoportjátékok formájában. A játékok egyrészről segítik a személyes élmények, motivációk rendezését, másrészről a célcsoportokkal végzett munkában alkalmazhatóak. A résztvevők szenvedélybetegekkel, illegális drogfogyasztókkal, hátrányos helyzetű családokkal, fiatalokkal – saját intézményükön keresztül – kapcsolatban lévő elhivatott szakemberek voltak: pedagógus, bűnmegelőzéssel-prevencióval megbízott rendőr, családgondozók, egészségfejlesztő-mentálhigiénés szakemberek.

Szakmai Műhely, Esztergom, 2019. 11. 26. A projekt keretében az esztergomi Szakmai Műhely novemberi témája a családi színtéren megvalósuló drogprevenciós programok tapasztalatai, lehetőségei voltak. A család, mint az elsődleges prevenciós színtér fontossága a résztvevő szakemberek számára is a napi munkájukat érintő központi kérdés. A témához illeszkedő játék - amely a családterápiás vonulaton kívül, akár a fiatalok számára szervezett csoportfolyamatban is rendkívüli felismeréseket hozhat - a szakembereket nagyon megérintette, miközben komoly önvizsgálatot eredményezett. A csoport tagjainál tovább erősödött az elköteleződés. Egyeztetések történtek néhány közös kliens kapcsán. A multidiszciplináris szociális munka - azon kliensek esetében, akik több különböző szolgáltatónál is jelentkeznek a részproblémáikkal – hozzájárul a hatékony működéshez, segíti mind a professzionális segítőket, mind a klienseket.


 


Szakmai Műhely, 2019. 10. 17., Esztergom. A projekt keretében az esztergomi Szakmai műhely októberi témája az iskolai színtéren megvalósuló drogprevenciós programok tapasztalatai és lehetőségei voltak. A résztvevők megosztották egymással, hogy: „Milyen iskolai drogprevenciós program tapasztalataink vannak résztvevőként vagy megvalósítóként? Szülőként, szakemberként milyen visszajelzésekkel szembesülünk a fiatalok részéről?” Az előadás témájához illeszkedően ismét a csoport játék aratott egyöntetű sikert a szakemberek között. A játékformák segítik a személyes élmények, motivációk rendezését, valamint a célcsoportokkal végzett munkához nyújtanak inspirálódást. A játék során a különböző addikciókat különböző szemszögekből jelenítették meg dramatikus eszközökkel. Majd a játék módszertani áttekintése során: A média, a reklámok befolyásoló erejének objektív vizsgálata; A kortárscsoportok befolyásoló erejének átértékelése; A nemet mondás, visszautasítás fontossága; A függőségek következményei, felépülés lehetőségei –nek a játék által adott válaszait tekintették át. Első alkalommal vett részt a programon olyan civil szakmán kívüli személy, aki a helyi művészeti központban működő romkocsma vezetőjeként beszámolt a célcsoportunkkal kapcsolatos általános tapasztalataikról valamint arról, hogy milyen módon próbálnak megfelelni a biztonságos szórakozóhelyek elvárásainak.

 


Szakmai Műhely, Esztergom, 2019. 09. 10. A projekt keretében Szakmai Műhely keretében folytatódott a szakemberek részére a közös gondolkodás, esetmegbeszélés, - saját élményű - csoport munka formájában. A programsorozat első három alkalma a különböző színtereken megvalósuló drogprevenciós programok áttekintésére fókuszál. Az események tervezett programjában, előadás formájában ismerkednek az adott prevenciós színtér tapasztalataival a résztvevők. Majd az előadás témájához illeszkedően olyan csoport játékokban vesznek részt, amelyek egyrészről segítik a személyes élmények, motivációk rendezését, másrészről a további munkájuk során a célcsoportokkal végzett munkában alkalmazni tudnak. A szeptemberi alkalom a társadalmi és közösségi színtéren megvalósuló drogprevenciós kampányok múltjával és jelenével foglalkozott. Milyen kampányok létrehozásában, képviseletében dolgozunk szakemberként? Milyen kampányokhoz, akciókhoz, flashmobok-hoz csatlakozunk magánemberként? Mi lehet a sikeres kampányok titka? Mennyire mozgósíthatóak a tömegek társadalmi és közösségi színtéren? Min változtatnék az életemben? Miről szól az én saját kampányom?


 


2019. 06. 25. Szakemberek részére szakmai műhelyek, érzékenyítő foglalkozás. A projekt keretében a szakemberek részére szervezett érzékenyítő foglalkozással kezdődött meg a szakmai műhelymunka Esztergomban. A programon az Esztergomban és környék településein szenvedélybetegekkel, illegális drogfogyasztókkal, gyermek és ifjúságvédelemmel saját intézményükön keresztül kapcsolatban lévő elhivatott szakemberek voltak jelen: pedagógus, pártfogó felügyelők, bűnmegelőzéssel-prevencióval megbízott rendőr kolléga (megyei bűnmegelőzési referens), szociális munkások, pszichológusok, ACA önsegítő csoportvezető, ifjúsággal foglalkozó civil szervezet képviselője. A program híre a helyi KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) ajánlásával érkezett a meghívottakhoz. A program meghívójában is jelzett módon a szakmai résztvevőket olyan csoportterápiás játékkal várták, ahol sajátélményként a szakemberek is megismerkedhettek a projekt több csoportfolyamatában is alkalmazandó csoport módszerrel.


2019. 06. 04. Szakmai műhely. A projekt keretében a Tapolcai KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) esedékes összejövetelének programjaként kapott lehetőséget szakemberek részére szervezett érzékenyítő foglalkozás. A szakmai műhelymunka keretében induló kilenc alkalmas program sorozat első állomásaként a helyi szenvedélybetegekkel, illegális drogfogyasztókkal, gyermek és ifjúságvédelemmel, gyermekjóléti feladatokkal, oktatással-neveléssel, bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek ismerkedtek meg a projekt fő célkitűzéseivel. A program meghívójában is jelzett módon a szakmai résztvevőket olyan csoportterápiás játékkal várták, ahol sajátélményként a szakemberek is megismerkedhettek a projekt több csoportfolyamatában is alkalmazandó csoport módszerrel.


2020.09.04.; 09.11.; 09.18. Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola, AppArt. Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola diákjai részére szervezett drámapedagógia csoport foglalkozások egészen 2020 márciusáig töretlenül zajlottak, azonban a veszélyhelyzet miatt a program ezen a helyszínen is felfüggesztésre került. Hosszú szünet után szeptemberben nyílt lehetőség a folytatásra és lezárásra.

 09.04.

A fiatalokkal a foglalkozás elején beszámoltak a koronavírus és a karantén helyzet során megélt élményeikről, illetve az iskola újraindulása óta a mindennapokra gyakorolt hatásáról. Alapvetően nem rázta meg őket nagyon a karantén és nem is igazán vágytak vissza az iskolába – ahol most extrán nehéz, hogy több lett a szabály. A tanulók az egyesületnek és a foglalkozásnak nagyon örültek. A témához kapcsolódó játékok kerültek feldolgozásra. Mi a vágy és mi a félelem? Mi van akkor, amikor valóra válnak a vágyaink, vagy a félelmeink? Mit jelent az, hogy “készülj a legrosszabbra, de számíts a legjobbra”? Kik segíthetnek nekünk legyőzni a félelmeinket? Milyen az, amikor szembenézünk a félelmeinkkel? Hogyan tehetünk a vágyainkért mások bántása nélkül? - ezekhez kapcsolódóan feladat, alkotás: montázs készítése a rendelkezésre álló anyagokból.

09.11.

A fogadó intézmény a vírushelyzet miatt szükséges szabályok betartásával továbbra is lehetőséget biztosított, hogy a program folytatódjon. A központi téma a jó-rossz élmények voltak. A jó és a rossz élmény rövid értelmezése, mi az, miből ismerjük fel, milyen érzést kelt, egyedül vagy többen élik át, stb. Élmény - olyan dolog, ami adott pillanatban, adott emberrel, vagy emberekkel történik és emlékezetes, mert valamilyen érzéseket kelt.

09.18.

A foglalkozás témája a reklámok, celebek, influenszerek életünkre gyakorolt hatására kereste a választ.

Igazán érdemi beszélgetés alakult ki a gyerekek között, láthatólag ebben a témakörben otthonosan mozognak. . Többen képviselték azt, hogy ezek a hatások csak a gyenge jellemű, önmagát nem ismerő emberekre hatnak jelentősen. Vagy a gyerekekre, akik még kialakulatlanok. Amikor jobban belekérdeztünk a saját életük jellemzőibe, szembesültek azzal, hogy bizony, rájuk is hatnak a reklámok, az influenszerek, csak már észre sem veszik. Hogyan lehet normalizálni a jelenség életünkre gyakorolt hatását? Mi a normális? A 20 alkalmas folyamat végére érkezett itt is a program. A diákok a programot nagyon hasznosnak értékelték, szeretnék, ha folytatódna. Úgy érezték, most jutottunk el egy olyan pontra, ahonnan alkotó, kreatív módon lehetne tovább lépni.

 

 

 


2020.09.04.; 09.11.; 09.18.; Esztergom, Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola. AppArt. Az esztergomi Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolában. diákjai részére szervezett drámapedagógia csoport foglalkozások egészen 2020 márciusáig töretlenül zajlottak, azonban a veszélyhelyzet miatt a program ezen a helyszínen is felfüggesztésre került. Hosszú szünet után szeptemberben nyílt lehetőség a folytatásra és lezárásra. A fogadó intézmény kérésére a biztonság érdekében a foglalkozások minden esetben az udvaron kerültek megvalósításra.

09.04.

A hosszú szünet után, a gyerekek által kedvelt játékformákkal hangolódtak egymásra a résztvevők. Állóképek, gifek, jelenetek egyéni és páros megjelenítésben: a karantén legviccesebb pillanata (egyéni), a karantén legijesztőbb pillanata (egyéni), a nyaram egy képben (egyéni), ezt vártam a legjobban a sulival kapcsolatban (páros), ezt vártam a legkevésbé a sulival kapcsolatban (páros), így érzem magam az első iskolai hét utolsó napján (össznépi).

09.11.

A foglalkozások során végig érezhető volt, hogy a csoportot nagyon erősen foglalkoztatják a romantikus kapcsolatok, a ki kinek tetszik kérdésköre. Ehhez kapcsolód játékok kerültek sorra ezen a foglalkozáson: nemi alapú sztereotípiák, előítéletek, a fiúkat és lányokat érő elvárások, kapcsolati kommunikáció.

09.18.

A program zárása nagyon jó hangulatú alkalmat teremtett. A csoporttal kapcsolatban álló pedagógusok, szervezők az egész program alatt rendkívül lelkesen kísérték figyelemmel a munkánkat. A programot nagyon hasznosnak és páratlan lehetőségnek tartották. A résztvevők lehetőséget kaptak elvontan, tárgyakon keresztül kifejezni önmagukat. Fejlődött önkifejezési és logikai képességük. Erkölcsi érzékük, felelősségvállalásuk erősödött. Kommunikációs képességük rengeteget fejlődött.

 

 

 

2020.09.04. Nyírmeggyes, Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, AppArt. 2020 szeptemberében a program Nyírmeggyesen is lezárult. Ezen a helyszínen szintén több hónapos kihagyásra kényszerültünk a veszélyhelyzet miatt. A nem várt helyzet nem várt körülményeket teremtett. A nyírmeggyesi gyerekek az utolsó találkozás óta erősen kamaszkorba serdültek, emiatt elég nehéznek bizonyult a foglalkozás fonalának felvétele. Legtöbbször úgy reagáltak, mintha sosem látták volna a csoportvezetőket, bizalmatlanok, elutasítók voltak. Igyekeztek minél kínosabb válaszokat adni, mindenen nevetgéltek, egymást vitték bele az ellenállásba. Próbálkoztak a káromkodással is, de annak gyorsan elejét vették az Egyesület drámapedagógusai. Az első igazi figyelmet és elcsendesedést azzal tudták elérni az AppArt tanárai, hogy – visszacsatolva a Carlo-ra előadásra– felelevenítették a diákokkal az előadás emlékezetes pillanatait, lassan rekonstruálni tudták annak néhány fő szálát is. Ez nagyon tetszett a résztvevőknek, helyreállt az elfogadás, kezdődhetett az igazi munka.

2020.09.02.; 09.03. Tapolca. A Tapolcán a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5-6. évfolyamos diákjaival elindult 30 alkalmas drámapedagógiai foglalkozások lezárását két napos intenzív csoportfolyamat alkalmazásával tudtuk megvalósítani. A fogadó intézmény ehhez nagyfokú együttműködéssel viszonyult, segítve a projekt vállalások teljesülését.

09.02.

Nagy örömmel fogadták a gyerekek a drámatanárokat. A csoport egészét tekintve mintha visszább lépett volna a koncentrációban a tavaszi állapotukhoz képest, de ez a hosszú kimaradás miatt nem meglepő. Ebben az esetben nagyon szerencsés helyzet volt, hogy két hosszú nap állt rendelkezésre. A csoport nagyon élvezte a sok mozgással, futással járó közös játékokat. Ezek a játékok amellett, hogy rendkívül élvezetesek, fejlesztik a proaktivitást, a térérzékelést, a csapatmunkát, és a stratégiai érzéket.

09.03.

A program zárásakor a visszajelzést szolgáló játékban legtöbbször az került elő, hogy szerettek játszani, illetve jó volt, hogy mindig komolyan vettük a megszólalásaikat. A “kukába” került többeknél a hangoskodás, illetve ide került természetesen a koronavírus is. Üzenetként a legtöbben azt kérték, hogy jöjjünk még hozzájuk foglalkozást tartani.

2020.09.02.; 09.03. Tapolca, AppArt. A Tapolcán a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskola 7-8. évfolyamos diákjaival elindult 30 alkalmas drámapedagógiai foglalkozások lezárását két napos intenzív csoportfolyamat alkalmazásával tudtuk megvalósítani. A fogadó intézmény ehhez nagyfokú együttműködéssel viszonyult, segítve a projekt vállalások teljesülését.

09.02.

Az utóbbi fél év élményeinek felevenítésével kezdődött a közös munka. Empirikus tapasztalatot szereztünk arról az elmondásukból, hogy a digitális oktatás mennyire működésképtelen volt a hozzájuk hasonló, gyenge digitális kompetenciával és kevés, rossz minőségű technikai eszközökhöz és internethez való hozzáféréssel rendelkező gyerekek körében. Bár kezdetben örültek a hirtelen jött extra iskolaszünetnek egy idő után már nem volt szórakoztató. Fontos tendencia volt még, hogy a legtöbben arról számoltak be, többet segítettek otthon az utóbbi fél évben, mint korábban.

09.03.

Egyértelműen jót tett a csoportnak, hogy ilyen intenzív módon zárult a program. A nap során az iskolai helyzetekkel, kudarcok, kiközösítések, csúfolódások, megalázások kerültek a középpontba. Fontos és megnyugtató tapasztalás volt, hogy a legtöbb tanuló életében van olyan tanár a környezetében, akivel jobb viszonyt ápol. Ez roppant pozitív, mivel nem általánosságokban beszéltek a tanulók, hanem konkrét emberekről, konkrét problémákat és azokra példákat hozva. Egyértelműen megfogalmazták: ha valaki részéről nem érzik, hogy szeretik őket, annak nem adják meg a tiszteletet. A visszajelző gyakorlatban kiemelték az aktuális nap foglalkozásait, hogy mennyire élvezték. Illetve tetszett nekik, hogy így, tömbösítve voltunk együtt. Itt visszautaltak az előző beszélgetésre; rajtunk érezték a nyitottságot, azt, hogy szeretettel fordultunk feléjük. Volt, aki megjegyezte, hogy ezt azért nem mutatták ki mindig.

 

 

 

 

2020.08.29. Esztergom, Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, AppArt. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. szeptemberében kezdték meg a csoportfolyamatot az EMMI Esztergomi Gyermekotthon lakóiból alakított csoporttal. A foglalkozások egészen 2020 márciusáig töretlenül zajlottak, már a búcsú foglakozásra készültek a megvalósítók, amikor a veszélyhelyzet miatt a program felfüggesztésre került. Hosszú szünet után a nyár végén sikerült ismét az intézményben megtartani a lezáró alkalmat. A programmegvalósítók 40+1 csoportfoglalkozás keretében dolgoztak a drámapedagógia módszerével ebben a közösségben. A velük töltött idő egyik legfontosabb eredménye talán az, hogy ezeken az alkalmakon megtanulták a résztvevők megengedni maguknak azt, hogy néha újra gyerekek legyenek - akik lehetnének, ha a nehézségeik nem kényszerítenék őket más választásokra.

 

 

 

 


2020.03.13. AppArt Egyesület.  2020 márciusában az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola diákjai részére szervezett drámapedagógia csoport eseményei:

Kis Anna „Csak családról ne” című filmje és a hozzá kapcsolódó feldolgozó játékok, beszélgetés során a fiatalok

-             aktívan vettek részt a foglalkozáson,

-             képesek voltak egy bonyolult játék szabályait alkalmazni,

-             reflexiót önállóan megfogalmazni,

-             egyénileg gondolkozni, saját véleményt formálni.

 
2020.03.07. Esztergom, Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ AppArt. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógiai foglalkozásai az EMMI Esztergomi Gyermekotthonban a vége felé közelednek. A foglalkozás során nagyon értékes, hasznos gondolatokat fogalmaztak meg a lányok, de egyáltalán nem hallgatták meg egymást és nem figyeltek egymásra. A fogalom meghatározásokra irányuló játék közben egyértelműen kiderült, hogy ritkán gondolkoznak, ritkán kérik őket a gondolataik megfogalmazására. Hamar elfáradnak egy olyan témában, amihez meg kell erőltetni az agyukat vagy, ami komplexebb, mélyebb átgondolást igényel.

A résztvevők által elért eredmények:

-             definíciókat alkottak,

-             a „másság” témakörével nem a saját érintettségük kapcsán foglalkoztak,

-             reflektáltak saját és mások lehetséges céljaira, annak elérési módjára,

-             összetetten gondolkodtak a célok, álmok, vágyak mibenlétéről.

 


2020. 03.06. 2. csoport. AppArt Egyesület. Tapolcán márciusban a drámapedagógiai foglalkozások folytatódtak a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskola 5-6. évfolyamos diákjaival.

A játék fő témája: Mire van szükségünk ahhoz, hogy minél jobban tudjunk segíteni másoknak? Hogyan tudunk egymásnak ebben segíteni?

Az eredmények lassan érkeznek, de a fejlődés tapasztalható:

-             bekapcsolódtak a játékba,

-             egy fikcióba való behelyezkedés már nem okoz problémát számukra,

-             az eleinte „ellenálló” játszókat is be lehetett vonni,

-             képesek voltak együttműködni a társaikkal.


2020.03.06.,1. csoport. AppArt Egyesület. Tapolcán márciusban a drámapedagógiai foglalkozások folytatódtak a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskola 7-8. évfolyamos diákjaival.

A játékokban elképzelt helyzetek kontextus építésével foglalkoztak:

-             megértették és egymásnak magyarázták a játékszabályokat,

-             képesek voltak néhány percig koncentráltan figyelni, dolgozni,

-             alternatívákon gondolkodtak a saját jövőjük kapcsán,

-             foglalkoztak az empátia fogalmával.

 
2020.02.14.; 02.28., AppArt, Esztergom. 2020 februárban folytatódott az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola diákjai részére szervezett drámapedagógia csoport. A szabályjátékokon kívül a célcsoport számára érdeklődésre számot tartó témák feldolgozásával dolgoztak. A korosztályukat érintő párkapcsolatok kialakítása, szerelem, szexualitás a lányokból álló csoport számára igazán aktuális. Egy 16 évesen teherbe esett lány történetével foglalkoztak. Bár a szituáció nem volt ismeretlen számukra még a csoportfolyamat kezdetén állva nehézséget jelent számukra a véleményük kinyilvánítása, a helyzethez való viszonyulásuk megfogalmazása.
2020.02.14.; 02.28. AppArt, Esztergom. 2020 februárjában folytatódtak a drámapedagógiai foglalkozások az esztergomi Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolában. A csoport tagjai nagyon összetartó, egymást elfogadó közösséget alkotnak. Könnyen bevonhatóak és nagy lelkesedéssel vesznek részt a szabályjátékokban. Részletes véleményt, reflexiót fogalmaznak meg, képesek arra, hogy több szempontból nézzenek rá egy adott probléma helyzetre, a feladatokat együttesen oldják, türelemmel segítik társaikat mindenféle kirekesztéstől mentesen.

 
2020.02.07.; 02.21. AppArt, Tapolca. A Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában, Tapolcán a kettes csoportban (5-6 évfolyamos diákok), folytatódott a „szuperképességek”-kel való játék. „Milyen szuperképességgel rendelkezel?;  Hogyan tudnád ezt mások segítésére használni?; Miért szeretnél segíteni?” Mind-mind olyan kérdés mely nagyon megmozgatta a résztvevők fantáziáját. A drámás jelenetekben a gyerekek egyre bátrabbak, ügyesebbek. Továbbra is kell segítség ezeknek szituációknak az összerakásához, a kiscsoportok moderálásához, de már látható a fejlődés.2020.02.07.; 02.21. AppArt, Tapolca. Tapolcán folytatódott a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában a drámapedagógiai csoport munka. Az egyes csoportba a 7-8 évfolyamra járó fiatalok vesznek részt. Legtöbbjük azonban már elmúlt 14 éves.  A csoport elkezdte felépíteni azt a karaktert „elképzelt személyt” akivel a következő alkalmak során a játékokban újra és újra találkoznak a résztvevők, miközben majd folyamatosan épül és fejlődik a fiktív figura személyisége. A legfontosabb változások a csoport tagjai részéről, hogy már észreveszik, amikor bántóan fogalmaznak, vagy erős kritikával illetik társaikat. Egyre gyakrabban észrevehető, hogy már önmagukat és egymást is fegyelmezik annak érdekében, hogy a csoport működőképes legyen.

 

 
2020.02.01.; 02.15.; 02.29. AppArt, Esztergom. 2020 februárjában három alkalommal hívták játékra az EMMI Esztergomi Gyermekotthon lakóit a drámatanárok. A foglakozásokon három film segítségével dolgoztak: Hamupipőke története; Zöld könyv (útmutató az élethez); Csak családról ne (BIDF díjnyertes dokumentum filmje).Az alkotásokban megfogalmazott helyzeteket, konfliktusokat nézték meg több nézőpontból miközben a saját életükkel kapcsolatos párhuzamokat is megfogalmazták.A program elősegítette: az önmagunkkal való szembesülést, sajátjukhoz hasonló sorsokra való reflektálást, véleményformálást, kreativitás és asszociációs képesség fejlesztését.2020.01.17., 2020.01.31., AppArt, Esztergom. 2020 januárjában az AppArt Egyesület drámapedagógiai foglalkozásai az esztergomi Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola diákjaihoz érkezett. A csoport folyamat előzményeként 2019 szeptemberében már az iskola diákjai részt vettek az egyesület „Carlo” színházi nevelési előadásán. Az akkori program a diákok, a pedagógusok és a színészek egyöntetű lelkesedése és nagy egymásra találása mellett zajlott. Így nagy várakozással tekintettünk a 20 alkalmas dráma csoport indítása elé. A szakiskola pedagógusai örömmel fogadták a program adta lehetőséget. Diákjaik alap problémája az akadályozott értelmi képesség, tanulási nehézség, melyhez számtalan más hátrány és frusztráció társul. A fiatalok rendkívül nyitottak és együttműködőek voltak az első perctől kezdve. Láthatólag erős önbizalomhiánnyal, másságuk elfogadásának nehézségeivel a kirekesztés érzésével kell megküzdeniük. A drámajátékokok elősegítik a kreativitásuk fejlesztését, a siker megélését, véleményük kinyilvánítását, tapasztalataik feldolgozását, érzések-érzelmek megfogalmazását akár verbálisan, akár nonverbálisan.

 
2020. 01. 18., 01. 25., AppArt, Esztergom.  2020 januárjában folytatódott az AppArt Egyesület drámapedagógiai csoportfolyamata az EMMI Esztergomi Gyermekotthonban. Az intézményben elhelyezett lányokat, a gyermekvédelmi rendszer emeli ki a családjukból és a zárt intézetben 18 éves korukig, vagy maximálisan két évig maradhatnak. A csoporttagjai között folyamatos a változás. Van, aki időközben elbúcsúzik az intézménytől, és folyamatosan érkeznek új lakók, akiknek segíteni kell a beilleszkedését. Felmerült annak a lehetősége, hogy a folyamat végére egy párperces kis filmet készítenek mobillal. Ennek a lehetősége nagyon inspirálta a fiatalokat. Kreativitást fejlesztő gyakorlatok segítségével dolgoztak velük a drámatanárok. Milyen a jó film? Mitől jó egy film? Mi legyen a témája? Szöveget, verset, zenét, dalokat hogyan kell készíteni hozzá. A folyamat lehetőséget ad arra, hogy résztvevők megéljék az együttműködés fontosságát, a közös gondolkodást, saját ötleteink képviseletét, mások véleményének elfogadását, a helyes önértékelést, a rejtett tehetségek felszínre kerülését, mások sikerének elismerését.
2020.01.10.; 01.24. AppArt, Tapolca. A 2020 januárban a drámapedagógusok ismét Tapolcára érkeztek, a 2. csoporthoz. A csoport munkájában láthatólag nagy előrelépések történnek. A gyerekek fantáziadúsan, lelkesen vettek részt a játékokban. Egy kitalált szituációban (fikció) való behelyezkedés már nem okozott problémát számukra. Szintén nagy előrelépés, hogy képesek voltak versenyhelyzetben veszekedés nélkül vitázni, dönteni, együttműködni.


2020.01.10.; 2020.01.24. AppArt, Tapolca. A téli szünet után ismét elkezdődött Tapolcán a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában a drámapedagógiai csoport munka. Gyakorta észlelhető a csoportmunkában, hogy a hosszabb idejű kihagyás rossz hatással van a résztvevőkre. A résztvevők kibillenek a megszokott ritmusból, gyengül az érdeklődés a motiváció és az elért eredmények mintha köddé váltak volna. Felerősödnek konfliktusok, feszültségek. Számtalan probléma és nehézség, amivel a csoportvezetők megküzdenek.  A projektben vállalt célunk maximálisan teljesül, mivel a sérülékeny, számtalan hátránytól hendikepes helyzetben lévő fiatalokkal kapcsolatba lépünk és eljuttatjuk hozzájuk a célzott prevenciós programjainkat.

 
2019.12.20. AppArt, Tapolca. Decemberben Tapolcán ismét drámapedagógiai foglalkozás volt a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában a kamasz diákokból álló „kettes” csoportjának. A drámatanárok beszámolója szerint a gyerekeknek fejlődött az egymás iránti tisztelete, a megbecsülés kifejezésének képessége. Az ügyességi játékokat szeretik, a szabályokat ismerik, képesek azokat követni. Fejlődött a fantáziájuk, kevésbé elutasítóak az újdonsággal szemben és egyre könnyedebben hajlandóak kilépni a komfort zónájukból.


2019.12.20., AppArt, Tapolca. Tapolcán decemberben, a téli szünet előtti, drámapedagógiai foglalkozással folytatódott a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában a 7-8. évfolyamos diákokból álló csoportfolyamat (1. csoport). A játékok középpontjában a karácsonyi készülődés szerepelt. A drámás eszközökkel csendültek fel dallamok, mondókák. Mozgásos jelenetekkel elevenedtek meg a karácsonyi szimbólumok. A játékok során a gyerekek pontosan meg tudják fogalmazni a Karácsony „elvárásai” és a saját valóságuk között feszülő ellentéteket.2019. 12. 14., AppArt, Esztergom.  A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai decemberben folytatták a csoportfolyamatot az EMMI Esztergomi Gyermekotthon lakóival. Az intézményben elhelyezett 14-18 év közötti lányokat, a gyermekvédelmi rendszer emelte ki a családjukból (veszélyeztetés, elhanyagolás, iskolakerülés, rendszeres bukás, bűncselekmények elkövetése: lopás, verekedés, drogfogyasztás, prostitúció miatt). Ebben a zárt intézményi keretekkel rendelkező helyszínen, a különösen sérülékeny célcsoport tekintetében, nagy odafigyelést igénylő téma a karácsonyi ünnepkör. A csoportvezetőket nagy örömmel várták a lányok. A résztvevők őszinte, nyitott és mély beszélgetéseket kezdeményeztek a foglalkozásvezetőkkel. A Karácsony kapcsán sikerült a szeretet igazi tartalmáról és jelentőségéről együttgondolkodni. Megtapasztalták az önzetlen ajándékozás örömét. A játék és a kézműves foglalkozás mellett, közös zenehallgatás, táncolás és éneklés tette ünnepivé az alkalmat.2019. 12. 06., 12. 20., AppArt, Nyírmeggyes. 2019 decemberében folytatódott Nyírmeggyesen a drámacsoport. Az empatikus készségek fejlesztése, további szerepkészlet bővítés, a különböző színházi formák elmélyítése volt a decemberi foglakozások fő témája. Az évzáró alkalmon a csoport számára lehetőség volt az eddig együtt játszott játékok közül a kedvenceik alkalmazására. A csoportvezetők visszajelzéseket kaptak a gyerekektől, hogy mi volt a legérdekesebb, legunalmasabb, legtanulságosabb, legelcsépeltebb, legviccesebb, legjobb, legrosszabb, legbizonytalanabb, legőszintébb pillanat a folyamat során. Egyszerű kérdések, melyek megválaszolása nem is olyan egyszerű.

 2019. 11. 16., 11. 30. AppArt Egyesület, Esztergom. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. szeptemberében kezdték meg a csoportfolyamatot az EMMI Esztergomi Gyermekotthon lakóiból alakított csoporttal. Az intézményben elhelyezett 14-18 év közötti lányokat, a gyermekvédelmi rendszer emelte ki a családjukból (veszélyeztetés, elhanyagolás, iskolakerülés, rendszeres bukás, bűncselekmények elkövetése: lopás, verekedés, drogfogyasztás, prostitúció miatt). A csoportfolyamat novemberi témái a női-férfi szerepek, a hozott családi mintákra reflektálás, nemek közötti egyenlőség-egyenlőtlenség, értékrend-belső értékeink fontossága. A csoporttagok részéről bekövetkezett változások: koncentrációs képesség növekedése, a játékban való részvétel idő intervallumának növekedése, véleményformálás és véleménynyilvánítás.

 

2019.11.15., 2019.11.29. AppArt, Tapolca. Tapolcán, a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában a kamasz diákokból álló „kettes” csoport novemberi alkalmain a következő témákkal dolgoztak. A csoport működése minden esetben előre nem tervezhető. Az egyes résztvevők aktuális hangulata, a napi történések, konfliktusok mind-mind befolyásolják a játékok menetét. A gyerekeket könnyű bevonni beszélgetésekbe szívesen osztják meg az élményeiket és a hétvégi terveiket. Láthatólag egyre jobban koncentrálnak, és fejlődik a verbális kommunikációjuk.2019.11.15.; 11.29. AppArt, Tapolca. Tapolcán folytatódott a drámapedagógiai csoportfolyamat a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában. Az 1. csoportban a 7-8. évfolyamos diákjai novemberben a következő témákkal dolgoztak: szókincskészlet bővítése, kisfilm segítségével - a női-férfi szerepekkel kapcsolatos elvárások, előítéletek, egyenlőtlenségek. A csoport tagjainak több nehézséggel és hátránnyal kell megküzdeniük a mindennapi életükben. A drámafolyamat is egy tanulási mód, azonban teljesen más eszközökkel dolgozik, mint azt a gyerekek az iskolában megszoktak.  Ezekben az izgalmas helyzetekben a drámatanárok segítő partnerként állnak mellettük.
2019. 11. 08., 11. 22., AppArt, Nyírmeggyes. 2019 novemberében folytatódott Nyírmeggyesen a drámacsoport. Az érintett korosztályt foglalkoztató témák feldolgozása továbbra is játékos formában történt. Az iskolai kötelezettségeik miatt a délutáni szabadidejükre tervezett csoportra láthatólag a gyerekek elfáradnak. Nagy érdeklődést váltott ki a Szuperhősök téma feldolgozása.: Milyen szuperhősöket ismerünk? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik egy szuperhős? Milyen tulajdonságokra van nekünk szükségünk az élethez? Mindezt rajzos illusztrációs feladatok és spontán megalkotott jelenetek eljátszása kísérte. Lassú ütemben lehet haladni, de a drámatanárok kellő hozzáértéssel, türelemmel támogatják a csoporttagokat ebben a folyamatban.

 


2019. 10. 11. AppArt, Nyírmeggyes. 2019 októberében folytatódott Nyírmeggyesen a drámacsoport. Újabb játékokkal és drámás technikákkal érkeztek a csoportvezetők. A gyerekek a játék tevékenységek során egymással és önmagukkal ismerkedtek. A folyamat hatásaként a serdülő kor küszöbén álló fiatalokra jellemzően a nemek közötti elhatárolódás és feszültség folyamatosan oldódik, és szerepkészletük növekszik. Mindezek a folyamatok segítik a felnőtté válás egészséges ütemét és hátterét.

 2019.10.04.; 2019.10.18. AppArt, Tapolca. Tapolcán, a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában a kamasz diákokból álló „kettes” csoport októberben folytatta a drámás munkát. A drámatanárok minden résztvevőre kellően figyelnek, segítik őket abban, hogy meg tudjanak nyílni, a bennük lévő érzések gondolatok meghallgatásra találjanak. A fiatalok erős támogatásra szorulnak, mivel az önmagukról alkotott kép gyakorta árulkodik erős önbizalom hiányról.

2019.10.04.; 2019.10.18., AppArt, Tapolca. Tapolcán októberben folytatódott a drámapedagógiai csoportfolyamat a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában. Az 1. csoportban a 7-8. évfolyamos diákok mozgásos, koncentrációt igénylő játékokban vettek részt. A foglalkozás által elért eredmények: játékok szabálykövetésében fejlődés, felszabadulás a játék által, pozitív élmények szerzése a csoporttal kapcsolatban, gondolkodtatás a játékon belüli probléma megoldásán, együttműködés egymással.2019. szeptember, AppArt, Tapolca. A projekt keretében az AppArt Egyesület a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában két külön csoporttal kezdte el a munkát. Az ütemezésnek megfelelően 30 alkalommal, a 2019/2020-as tanév végéig foglalkoznak a drámapedagógusok a csoportokkal. A drámapedagógiai munka előkészítéseként az intézményben a „Carlo” színháznevelési előadás segítette a célcsoport motiválását.

Az „kettes” csoportban a 5-6. évfolyam diákjai vesznek részt. Döntő többségük idősebb, mint az iskolai osztálya alapján lennie kellene. Mindegyikük enyhe fokban értelmi sérült, tanulásban akadályozott.

A gyermekek közül többen nevelőszülői hálózatban élnek, hatalmas különbségek vannak a nevelőszülők részéről érkező támogatás, elfogadás tekintetében. A megtartott foglalkozások eredményeképpen rövid idő alatt hatalmas lépéseket sikerült tenni a csoporttal. A foglalkozások hatására a reflexióban és önreflexióban, és az egymásra figyelésben is teljesen másik szintre jutottak a gyerekek. Ötleteik, amiben szívesen részt vennének: improvizációk, színházazás, a saját életükről jelenetek, Éjjel-nappal Tapolca. A drámapedagógusokat életkorukból adódóan örömmel, érdeklődéssel fogadják. Nagy a mozgásigényük, ezért különösen élvezik a nyüzsgősebb játékokat. A csoportvezetők minden alkalommal világosan megfogalmazzák, hogy jelenlétüknek mi a célja, és mit szeretnének elérni. A gyerekek szintén maguk fogalmazzák meg, hogy miért szeretnek/nem szeretnek járni a foglalkozásra, mit szeretnének elérni, mit várnak a csoportvezetőktől és önmaguktól, így a közös munka sokkal hatékonyabb és a gyerekek motiváltsága megfelelő szinten marad.


 

 


2019. szeptember, AppArt, Tapolca. A projekt keretében az AppArt Egyesület Tapolcán, a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában két külön csoporttal kezdte el a munkát. Az ütemezésnek megfelelően 30 alkalommal, a 2019/2020-as tanév végéig foglalkoznak a drámapedagógusok a csoportokkal. A drámapedagógiai munka előkészítéseként az intézményben a „Carlo” színháznevelési előadás segítette a célcsoport motiválását.

Az „egyes” csoportban a 7-8. évfolyam diákjai vesznek részt. Döntő többségük idősebb, mint az iskolai osztálya alapján lennie kellene. Mindegyikük enyhe fokban értelmi sérült, tanulásban akadályozott.

Többen nevelőszülői hálózatban élnek, hatalmas különbségek vannak a nevelőszülők részéről érkező támogatás, elfogadás tekintetében. Az egész csoportra jellemző a nyugtalanság, a hangoskodás, a figyelemzavar. Nem ritka az agresszív megnyilvánulás – aminek eredete mélyen gyökerezik – de az adott helyzetekben a foglalkozásvezetők, csoporttársak ellen irányul. A foglalkozások előrehaladása során a tapasztalok szerint egyre jobban kiépül azonban a bizalom, a csoporttagok már várják a drámapedagógusokat, vannak kedvenc játékaik, a feladatok felé könnyebben nyitnak. A drámapedagógiai foglalkozás sorozat fókuszában az önismeret és a közösségfejlesztés áll. A speciális hátrányokkal küzdő célcsoport esetében, a foglalkozásokra alapvetően az a cél került meghatározásra, hogy a csoport tagjai kezdjenek el jártasságot szerezni a drámás formákban, és épüljön a szituatív gondolkodásuk.


 

2019. szeptember, AppArt, Nyírmeggyes. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdték el a munkát, ahol összesen 20 foglalkozást tartanak meg. A csoport indításának előzményeként (még májusban) az intézményben a „Carlo” színháznevelési előadás segítette a célcsoport motiválását.  A résztvevők az iskola 5. osztályos tanulói: 21 fő ötödikes, 13-an drámások, a többiek néptánc-, képzőművészeti- és sporttagozatosok. Átlagos anyagi háttérrel rendelkező gyerekek, általában teljes családokban. Az osztályközösségben érték a tanulás, mindenki drámázik vagy zenél, vagy sportol, sokan kézműves szakkörre járnak.

Nagyon érdeklik őket a színházi formák, szívesen próbálják ki az ilyen típusú tevékenységeket.

A program megvalósulása során kitűzött célok: pl. kommunikációs eszköztár bővülése, reflektálás saját és társaik megnyilvánulására, önelfogadás-önértékelésbeli előre lépések, szókincsbővülés, együttműködés, problémamegoldás, eddig ismeretlen helyzetekben történő felismerések önmagukról és egymásról, empátia, véleménynyilvánítás mind-mind olyan készség mely a prevenciós programok céljai.


 2019. szeptember 7, 21, október 5, 19., AppArt, Esztergom. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. szeptemberében kezdték meg a csoportfolyamatot az EMMI Esztergomi Gyermekotthon lakóiból alakított csoporttal. Az intézményben elhelyezett 14-18 év közötti lányokat, a gyermekvédelmi rendszer emelte ki a családjukból (veszélyeztetés, elhanyagolás, iskolakerülés, rendszeres bukás, bűncselekmények elkövetése: lopás, verekedés, drogfogyasztás, prostitúció miatt). A drámapedagógiai foglalkozás sorozat fókuszában az önismeret és a közösségfejlesztés áll. A csoportfolyamat során a dráma tanárok szembesültek a résztvevők irányából érzékelhető ellenállással, elutasítással, passzivitással. Ezek a reakciók azokban az esetekben állnak elő, ha a résztvevők nem teljesen önkéntesen, belső indíttatásból, hanem elsősorban a segítő szakemberek ajánlása miatt kerülnek a csoportba. A foglalkozásvezetőknek miközben meg kell tartaniuk az alkalmazott módszer technikai alapjait, nem hagyhatják figyelmen kívül a csoportba érkezők személyes (gyakorta nagyon más irányú) igényeit és elvárásait. Az ilyen nagyon sérülékeny korban és többszörösen hátrányos helyzetben lévő fiatalok esetében rendkívül fontos, hogy a magas szakmai elvárások mellett ne feledkezzünk meg arról, hogy a célcsoport bevonása és megtartása a célunk. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat a résztvevők a csoport helyzetekben, minden esetben alkalmazkodnia kell a csoportvezetőknek. Az adott csoport által megfogalmazott igények pl: szabadtéri játékok; szívesen beszélgetnek és gondolkodnak problémákról, de jobb szeretnék ezt filmek kapcsán tenni; drogtémájú filmekről szívesen gondolkodnának együtt; örömmel vennének részt akár filmkészítésben; nagyon szeretnek enni, örülnének olyan játéknak ahol az ételeknek is szerepe van; zenét hallgatni, énekelni…stb. A drámatanárok ezeket az igényeket lehetőségükhöz mérten beillesztik a december végéig tartó folyamatba.


 2019. augusztus 6-7-8, 17-18, AppArt, Hodász, (összesen 20 alkalom, 1,5 órás foglalkozások). A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. augusztusában Hodászon a görög katolikus közösség által fenntartott Hagyományok Házában új résztvevőkkel várta a 12-16 éves elsősorban roma fiatalokat. A második tömbösített drámapedagógiai csoportfolyamat szintén 5 teljes napot felölelő időtartamban nyújtott elfoglaltságot a közösség gyermekeinek. A dráma pedagógusok a második etap keretében már jó ismerősként tértek vissza a közösségbe. Ez láthatólag megkönnyítette a foglalkozások kapcsán elvárt alapvető szabályok betartatását. Általában is elmondható, hogy nagyon gyorsan kialakult a bizalom mind a négy drámatanár irányában. Fontos volt a véleményük, biztatásuk és komolyan vették, ha elmarasztalták őket.  A lányok és a fiúk együttműködése csak a 12 év körüli gyerekek között tudott maradéktalanul megvalósulni. A közösségen belül is külön kezelik a két nemet, ezt a hagyományt nem lehetett áthágni. A nagylányok „megnémultak” a nagyobb fiúk jelenlétében, a nagyfiúk pedig macsóként kezdtek viselkedni, amikor ott voltak a lányok. A program megvalósítása során elért eredmények pl. kommunikációs eszköztár bővülése, reflektálás saját és társaik megnyilvánulására, önelfogadás-önértékelésbeli előre lépések, szókincs bővülés, együttműködés, problémamegoldás, szabálykövetés, empátia, véleménynyilvánítás mind-mind olyan készség mely a prevenciós programok céljai.


 

 

 

 

 

 

 

 


2019. július 6-7, 13-14, 25., AppArt, Hodász. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. júliusában Hodászon a görög katolikus közösség által fenntartott Hagyományok Házában várta a 12-16 éves elsősorban roma fiatalokat. A tömbösített drámapedagógiai csoportfolyamat 5 teljes napot felölelő időtartamban nyújtott elfoglaltságot a közösség gyermekeinek. A drámapedagógiai csoportfoglalkozás résztvevői 80%-ban a nevelőszülői hálózatban élő gyerekek közül kerültek ki. Ugyanakkor a közösség tagjai nagyon mélyen ismerik egymást, nem tesznek különbséget gyerek és gyerek között, mindenki „nevel”, támogat, a nagyobbak a kisebbeket is. Az egész napos együttlétek során készítettek a helyi asszonyok a gyerekeknek ebédet, uzsonnát is, valamint üdítőitalt is kaptak. A foglalkozások legelején még érezhető volt, hogy a nagyobb gyerekek inkább a közösség vezetőjének nyomására vannak jelent, mintsem önkéntes alapon. Ez az idő múlásával pozitív irányba változott A közösségben gyorsan híre ment annak, hogy ott vagyunk és játszunk a gyerekekkel, ezért egy idő után a szülők el kezdték hozni a kisebbeket is, az ovisokat. Hogy ne törjük le őket és a közösség felnőttjeinek a bizalmát is megszerezzük, ezért egy átmeneti időre a két drámatanár két csoportot hozott létre. Újra kellett strukturálni a programot párszor, mivel a felnőttek időnként a nagyobb testvérre bízták a kisebbeket, onnantól kezdve pedig a nagylányok „pótmami” szerepbe kerültek és már nem lehetett őket teljes értékűen bevonni. A felnőttek kíváncsisága miatt többször újra kellett fókuszálni a csoport figyelmét. Miután ugyanis bejöttek, kérdezgettek, fotóztak a gyerekek a nehézkesen működő koncentrációjukat azonnal elvesztették, figyelmük könnyen elterelődött. A program megvalósítása során elért eredmények pl. kommunikációs eszköztár bővülése, reflektálás saját és társaik megnyilvánulására, önelfogadás-önértékelésbeli előre lépések, szókincs bővülés, együttműködés, problémamegoldás, szabálykövetés, empátia, véleménynyilvánítás mind-mind olyan készség mely a prevenciós programok céljai.


 
2019. 05. 18. AppArt, Hodász (Hagyományok Háza). A hodászi görög katolikus cigány közösség 12-14 éves gyerekei vettek részt a 2019. május 18-án megrendezett programon. A fiatalok nyitottak, érdeklődők voltak végig a teljes program alatt, ugyanakkor nagyjából a felénél néhányan már elfáradtak, de becsülettel végigdolgozták a programot. Eleinte tartózkodóak voltak a szerepbelépéssel kapcsolatban, később ez már nem okozott problémát számukra. Különösen motiváltak lettek a megzenésítési feladat kapcsán. A program rövid távon erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni, ami a közösség számára kiemelten fontos Hodászon.


 

 
2019. 05. 17., AppArt, Ópályi (Jókai Mór Általános Művelődési Központ Könyvtára). Nyírmeggyes után a Carlo előadás színészei Ópályiba érkeztek. A helyi általános iskolából 25 fő 7-8. osztályos, elsősorban roma tanuló vett részt a foglalkozáson. Az első színházi részt pisszenés nélkül, kíváncsian és a színész-drámatanárokkal együtt „lélegezve” ülték végig. Többször hangosan nyilvánították ki az érzéseiket, ami a motiváltság és az érdeklődés biztos jele volt. A program erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni.
2019. 05. 17. AppArt, Nyírmeggyes (Arany János Általános Művelődési Központ és Könyvtára). A Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola dráma tagozatos diákjai érkeztek a programra. A fiatalok kifejezetten motiváltak, nyitottak, érdeklődőek voltak végig a teljes program alatt. Érezhetően volt gyakorlatuk a drámamunkában.

 


 2019. 04. 28., AppArt, Pápa (A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakásotthonaiban élő gyermekei). A program olyan lakásotthonban élő fiatalokhoz érkezett, akiket tartósan kiemeltek a vérszerinti családjukból. A lakásotthonok kislétszámú családias légkört biztosítanak ahhoz, hogy az ott élő gyermek képessé váljon a vér szerinti családjába visszailleszkedni, valamint az önálló életvitelre és a társadalmi beilleszkedésre. Ezen intézmények, a külső körülmények mellett, a megfelelő szakember gárdával teremtik meg a biztonságot, menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést. A program során tapasztaltuk, hogy a színházi részbe gyorsan és könnyen vonódtak be, nem okozott számukra nehézséget a színházi jelek értelmezése. A történetet visszafojtott lélegzettel figyelték. Nagyra értékelték a szöveg humorát. A résztvevő gyerekek között kisebb-nagyobb nézeteltérések voltak a drámamunka alatt. Ez leginkább abból fakadt, hogy egymást nem vagy csak felszínesen ismerő gyerekekről volt szó, akiknek az egymás előtt való véleményformálásban nincs vagy csak kevés gyakorlatuk van, illetve túldominálják egymást.


 

 

2019. 04. 26. - 05. 25. AppArt, Esztergom. (Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola). A 3 órás komplex program színházi részeiben először a Carlo, a 15 éves telepi roma fiú története kerül bemutatásra, a színész drámatanárok előadásában. Ezt követően az előadók, a színházi részt megszakítva, közösen gondolkodnak a résztvevőkkel a történet által felvetett kérdésekről, probléma-helyzetekről. Az újabb színházi rész után megint drámamunka következik: a részvevők kreatív és interaktív módon közösen keresnek döntési helyzeteket, amelyeket modellezve végiggondolják a történet lehetséges és optimális kimenetelét. Az intézményben élő lányok nagyon fegyelmezetten vettek részt a bevezető beszélgetésen, amit jól oldott a közös játék. A színházi részre már felszabadultan és kíváncsian ültek be. Gyorsan magával ragadta őket a történet. A drámamunkába az intézményben bentlakó lányok mindkét alkalommal (2019.04.26. és 2019.05.25.) nyitottan és döbbenetes kreativitással kapcsolódtak be. Könnyen és gyorsan azonosultak a szereplőkkel, többen megjegyezték, hogy ez olyan, mintha róluk szólna. A program erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni.


Az AppArt Egyesület „Carlo” színházi nevelési előadásában egy telepi roma fiú történetét mutatják be a színészek. Az előadás, valamint az azt követő drámapedagógiai feldolgozó foglalkozás célja, hogy a köznevelésben résztvevő 12-16 éves célzott prevencióban érintett korosztály rizikó faktorai közül a korai iskola elhagyók, az oktatási rendszerből kikerülők aránya csökkenjen. A Carlo egy telepi roma fiú története, aki 15 éves és a Párizs nevű gettóban él. Anyja meghalt, apja börtönben, nagybátyja pedig a telep maffiafőnöke. Carlo szeretne több lenni, mint amire a környezete predesztinálja. Mit tudok tenni én magam a saját boldogulásom érdekében külső segítség nélkül a hátráltató környezet, a rossz körülmények ellenére? Milyen lehetőségeim vannak az életben való boldoguláshoz? Milyen erőfeszítéseket kell tennem a másolt-örökölt mintákkal szemben? Kiktől és hogyan tudok segítséget kérni a céljaim megvalósításához? Ilyen és hasonló kérdésekre kerestek választ a résztvevők.
Esztergom, 2020.09.25. Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). A projekt utolsó Szociális Cirkusz foglalkozása a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolában volt. A fogadó oktatási intézmény diákjai és pedagógusai a projekt programok közül több eseményhez is kapcsolódtak. Az iskola diákjai többféle hátránnyal küzdenek és a hátrányok nagyon eltérőek. Enyhe fokban sérült értelmileg akadályozottság és családi, szociális hátrányok vegyesen fellelhetőek. Sérülékeny célcsoport mely a prevenciós programokból a leggyakrabban kimarad, miközben a legális és illegális szerekről pontatlan információik és fals elképzeléseik vannak. Rendkívül befolyásolhatóak, kortársaiknak és a felnőtteknek kiszolgáltatottak, a szűk környezetükben megjelenő viselkedésmintákat másolják le. A programot szervező pedagógus elmondása alapján olyanokat is sikerült bevonnunk a játékba, akikkel folyamatos konfliktusa van a pedagógusoknak, mivel a hétköznapokban szabályszegők és gyakran agresszív kirohanásaik vannak.Esztergom, 2020.09.05. Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). A pályázó szervezet esztergomi irodájával kapcsolatban álló alkalmi drogfogyasztók és barátaikkal való találkozás már harmadik alkalommal valósulhatott meg a projekt keretében. A legfiatalabb résztvevő 15 éves a legidősebb 35 év körüli volt. Többen közülük már voltak a projekt más programjain is. Néhányan megelőző-felvilágosító kezelésben is részt vesznek, néhányuk más kisebb bűncselekmény miatt (garázdaság, verekedés) pártfogó felügyelet alatt állnak. Egy rövid bemutatkozó kör után változatos a drámajátékokban is használt bemelegítő, hangolódást-ismerkedést segítő páros és csoportos szabályjátékokkal indítottunk, meditációs zenei aláfestéssel. A foglalkozás alatt sikerült kiszabadulniuk a hétköznapokban őket terhelő szociális, anyagi és családi hátrányok és nehézségek spiráljából.
Raposka, 2020.08.07. Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). A fogadó intézmény a település gyermekeinek hirdette meg a programot. Az alig több mint kétszáz fős zsáktelepülés Tapolcától 5 km-re található. A program az intézmény udvarán került megrendezésre. Vegyes korosztályú általános iskolás kiskamasz gyerekek voltak a résztvevők. A 8-12 éves gyermekek átlagos szociális helyzetben lévő családokból érkeztek. (hagyományos családszerkezetű, elvált szülős családok és hivatásos nevelőszülő családok saját illetve gondozott gyermekei). 

Esztergom, 2020.08.02. Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). EMMI Speciális Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthonban harmadik alkalommal tartott foglalkozást a Szociális Cirkusz. Voltak, akik már az előző két alkalommal, a 2019-ben tartott foglalkozáson is részt vettek, így arra is figyelni kellet, hogy bizonyos gyakorlatok ne ismétlődjenek. Mint mindig most is nagy élmény volt találkozni az intézmény lakóival. A fogadó intézményben számtalan program megvalósult a projekt kapcsán, melyért nem csak az ott lakó lányok, de az intézmény dolgozói is lelkesedtek.

 

 

 

Bajót, 2020.08.02., Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). Bajóton közel 20-25 együttműködő, 8-16 éves gyerekkel találkoztunk. A fiúk és lányok hasonló arányban jelentek meg a programon. Fontos kiemelni, hogy, ahogy a fogadó közösség képviselője is jelezte, a csoport vegyesen roma és nem roma származású és eltérő szociális helyzetű gyermekekből állt. A faluban a fogadó szervezet, a helyi Roma Kisebbségi Önkormányzat a projekt gazdával együttműködésben, jól meghirdette a foglalkozást, így nagy volt az érdeklődés. A csoportra különösen magas kezdeményezőkészség volt a jellemző. Bár nagy volt a korosztályi szórás, jól működtek a csapatépítő feladatok, csak kevés esetben volt szükség differenciálásra. A roma származású résztvevők esetében minden esetben tapasztalható, hogy az eltérő generációk számára megszokott az együttélés, a programokon való közös megjelenés. A kisebb gyerekek folyamatos támogatást kaptak a nagyoktól. A szülők pedig fontosnak érezték, hogy bekukkantsanak a programra és megnézzék, hogy ott mi történik.

 

 

Gyulakeszi,2020.07.17.Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). A Gyulakeszi Művelődési Házba ezen a nyáron második alkalommal érkezett a Szociális Cirkusz program. Egy újabb csapat kiskamasz élte át az egyéni és csoportos zsonglőrködés kalandját. A program által várható eredmények: az önismeret fejlesztés, közösségfejlesztés, kreatív megoldások, megnyilvánulások erősítése, egymásra figyelés, empátia, segítőkészség, problémamegoldás és koncentráció (tanulási készség) fejlesztése.

 

 

 

Lesenceistvánd, 2020.07.16. Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). A programra vegyes korosztályú (8-14 éves) kiskamaszok érkeztek. Kicsit nehezen indult az aktivitás, szégyenlősen és félénken álltak neki a feladatoknak. Egy idő után azonban érezvén, hogy saját választásuk a részvétel, lassan de kialakult a kellő aktivitás. Fiúk és lányok kb. hasonló arányban jelentek meg. Egy rövid bemutatkozó kör után változatos bemelegítő és szabályjátékokkal sikerült nyitott hangulatot teremtenünk. Ezután zsonglőrjátékokat játszottunk a három kiscsoporttal. A gyakorlatokat úgy építettük fel, hogy az egyéni gyakorlás, tanulás és sikerélmény után a csoport egy másik tagjával, vagy az egész csoporttal közösen is kelljen dolgozni, és így az egyéni mellett a közös sikerélményt is megéljék a résztvevők.

 

 

Tapolca, 2020.07.15. Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). A nyár folyamán több tapolcai helyszínen is megjelentek a projekt alternatív szabadidős programjai. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye. A program az iskola tornatermében került megvalósításra. Az iskola nagyon jól felszerelt, szép környezetben található, a gyerekek örömmel és nagy energiával használták ki az ideális, nagy teret. A résztvevő gyerekek nagyon kitartóan álltak a feladatok gyakorlásához. A kitűzött reális célokat nem engedték el, folytatták a gyakorlást és ez nagyon inspirálóan hatott a bizonytalanabb résztvevők számára. A csoport húzóereje nagyon inspirálta az egész a csapatot.

 

 

Gyulakeszi, 2020.07.10., Magyar Zsonglőr Egyesület (Szociális Cirkusz). Gyulakeszi – Kultúrházba a helyi vegyes korosztályú kiskamaszok érkeztek. A kistelepülésen élő gyerekek jól ismerik egymást, szoros baráti – többen rokoni kapcsolatban is állnak. A 8-14 éves gyerekek közül sokan hamar lelkesedni kezdtek a játékokért. Fiúk és lányok közel hasonló arányban jelentek meg. A szokásos lányok-fiúk; kisebbek-nagyobbak; klikkekben való működést sikerült felülírni és a végére összerakott bemutató műsorban, a duókban, triókban olyanok álltak össze egy-egy produkció erejéig, akik egyébként nem állnak közeli kapcsolatban.

 

 

 

 

 

 

A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz ütemezett programjainak halasztására kényszerültünk a tavasszal kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A harmadik és negyedik blokk tervezett 8-8 alkalmát – amint erre lehetőség adódott – azonnal elindítottuk.

 

2020.06.18. Rohod

BSZ Jelen-Lét Pont Szolgáltató és Közösségi Ház

A szolgáltatással kapcsolatban álló mélyszegénységben élő telepi roma gyerekeken kívül nem roma származású fiatalok is voltak.

 

2020.06.24. Monostorapáti

A fogadó oktatási intézmény a nyári szünetben napközbeni felügyeletet biztosít a diákjai számára. Az oktatási intézmény diákjai Vigántpetend, Taliándörögd, Kapolcs, Hegyesd és Monostorapáti településeken élnek.

 

2020.07.02. Esztergom

Egy helyi civil szerveződés a Játékkunyhó kiskamaszait az Esztergomi Baptista Gyülekezet épületében várta a program.

 

2020.07.07. Tapolca

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézménye a nyári szünetben napközbeni felügyeletet biztosított a diákjai számára. A 8-14 éves gyerekek közül sokan hamar lelkesedni kezdtek a játékokért, egy vidám és élénk hangulatú foglalkozást sikerült lebonyolítani.

 

2020.07.08. Tapolca – délelőtt és délután

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézménye a nyári szünetben napközbeni felügyeletet biztosított a diákjai számára. A 10-14 éves gyerekek közül voltak lelkesek, azonban többen lassabban oldóttak fel és csak akkor érezték már jól magukat, mikor rájöttek, hogy a részvétel a saját döntésükön alapul.

 

2020.07.09. Lesenceistvánd

Lesenceistvándban a nyári szünetre szervezett napközbeni felügyeletet biztosító napközis táborok látták vendégül a zsonglőröket, akik a résztvevő kiskamasz gyermekek részére teljesen újszerű éleményeket tudtak nyújtani. Sokan először tapasztalták meg, hogy egy irányított foglalkozáson is lehet sikeres valaki, ráadásul egy olyan dologban, amit eddig csak laikusként látott.

 

2019.11.20., Magyar Zsonglőr Egyesület, Mátészalka. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja az ősz folyamán ismét nyolc alkalommal tart cirkuszi művészetek tanítására irányuló foglalkozásokat. Projektünk céljainak elérése érdekében a Szociális Cirkusz segít abban, hogy a fiatalok kellően motiváltak legyenek: bevonódás és hosszútávon bennmaradás. A projekt keretében 2019.11.20-án Mátészalkán kerültek elő a zsonglőr eszközök. Egy rövid bemutatkozó kör után változatos szabályjátékokkal sikerült nyitott, vidám hangulatot teremteni. A gyakorlatokat úgy építettük fel, hogy az egyéni gyakorlás, tanulás és sikerélmény után a csoport egy másik tagjával, vagy az egész csoporttal közösen is kelljen dolgozni, és így az egyéni mellett a közös sikerélményt is megéljék a gyerekek.

 

 

2020. 01. 17.; 2020. 01. 31., Szociális Cirkusz, Esztergom. 2020. januárjában az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola diákjai részére indult egy újabb 20 alkalmas drámapedagógia csoport. Az érzelmi és értékközvetítő nevelést elősegítő program előzményeként 2019. novemberében Szociális Cirkusz foglalkozáson vettek részt az érintett fiatalok. A zsonglőr foglalkozás kellő motiváltságot eredményezett és felkeltette az érdeklődést. Sikerült elérni az elköteleződést a hosszú távú csoportfolyamatban való részvételre. A csoport tagjai 15-16 évesek, többségében lányok. Mindannyian szociális gondozó szakos diákok, akik idősgondozásra specializálódtak. Együttműködőek, motiválhatók, de nehezen nyílnak meg.  A diákokkal napi kapcsolatban álló pedagógus első visszajelzései alapján a résztvevők nagyon lelkesek és várják a további alkalmakat.

 

 

 

 

 

 

2019.11.20., Magyar Zsonglőr Egyesület, Hodász. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja az ősz folyamán ismét nyolc alkalommal tart cirkuszi művészetek tanítására irányuló foglalkozásokat. Projektünk céljainak elérése érdekében a Szociális Cirkusz segít abban, hogy a fiatalok kellően motiváltak legyenek: bevonódás és hosszútávon bennmaradás. 2019.11.20-án ismét a Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközösség által működtetett Hagyományok Házába érkezett a program. A tavasszal tartott alkalom nagyon sok pozitív visszajelzést okozott, talán ennek köszönhető volt, hogy nagyon felkészült, segítőkész csapat fogadta a zsonglőröket. A résztvevők a helyi roma kisebbség családjainak 7-12 éves gyerekei voltak. A nagy korkülönbség miatt differenciálni is kellett, de a kicsik nem szenvedtek hátrányt, mert a nagyobbak szárnyaik alá vették őket. A résztvevők alapvetően motiváltak, nyitottak, kíváncsiak voltak. Mindenki bevonható volt mind az egyéni, mind a közös feladatokra.

 

 2019. 05. 26. Esztergom. (TÁR-LAK Szalon.)  A projekt motivációs szakaszát a Szociális Cirkusz foglalkozása zárta 2019.05.26-án Esztergomban. A programra érkező fiatalok és felnőttek többsége nem ismerte egymást, családokként, baráti csoportokként, vagy teljesen egyedülállóan érkeztek. Ismerkedős, csapatépítő játékokkal kezdtünk. A játékok jó hangulatban teltek, a különböző korosztályú résztvevők együttműködően és lelkesen vettek részt bennük. Ezután közösen ismerkedtünk és próbáltuk ki magunkat a különböző eszközök használatában. A közösségépítő, kreatív látásmódot segítő közös játékok rendkívül jól működtek a nagyon eltérő generációjú, szociális helyzetű és motiváltsággal rendelkező résztvevők csoporttá formálásában. A programra érkező résztvevők között elég nagy volt a korkülönbség. A kiskamaszok lelkesedése és nagy mozgásigénye könnyen háttérbe szorította az idősebbek nyugodtabb, félénkebb fellépését, így végig figyelnünk kellett arra, hogy mindenki tudjon érvényesülni. A fiatalokat nem feszélyezte a felnőttek jelenléte, a felnőttek számára a gyermekek felé való tolerancia és odafigyelés sok szempontból hasznos volt.


 

 


2019. 05. 12. Nyírmeggyes. (Művelődési Ház.) A nyírségben töltött hétvége utolsó állomása volt Nyírmeggyes 2019.05.12-én. Amíg az egyik helyiségben a Bélaműhely (SoundArt) foglalkozás zajlott, a másik térben a zsonglőrök foglakoztak a résztvevőkkel. A fiatalok a faluból, iskolából ismerték egymást, többüket rokoni szálak is összekötötték. Jellemzően nagycsaládok gyermekei voltak jelen, 12-16 éves kor körül. Rendkívül motiváltak voltak, végig nagyon vidám volt a hangulat. A gyermekek és a fiatalok lelkesen és fáradhatatlanul gyakoroltak, figyelmüket és érdeklődésüket könnyű volt felkelteni, jó volt együtt játszani velük. Látszott, hogy egy jól működő közösséget alkotnak, amibe könnyű belépni egy új tevékenységgel. Hálásak voltak a figyelemért és a számukra teljesen új játékokért. Nagy sikere volt az együttműködési játékoknak mind egész csoportban, mind párokban vagy kis csapatokban.


 2019. 05. 11. délután, Hodász. (Hagyományok Háza.), Szociális Cirkusz. A Hodászon megrendezett programra rengeteg gyerek jött el különböző korcsoportokból – 8-16 év közötti, főleg roma származású gyermekek, akiket testvéri, unokatestvéri szál köt össze –, akik időnként már nehezebben tudtak odafigyelni, mivel a délelőtti zenei foglalkozás (szintén a projekt keretében Bélaműhely SoundArt) kissé kimerítette őket. Mozgásigényük azonban nagy volt, lelkesek voltak, és a program lebonyolítási helyszíne, a hodászi Hagyományok Háza óriási füves udvarával lehetőséget adott rá, hogy a foglalkozást szabadtéren tartsuk meg. Folyamatos volt a nyüzsgés az eredeti csoporthoz időnként csatlakoztak a kisebb testvérek és időnként a szülők is. A fiatalok lelkesek, energikusak, új dolgokra nyitottak voltak. A programra érkezőket pizzával sós és édes finomságokkal és üdítővel vendégeltük meg.


 

 

 

2019. 05. 11. délelőtt, Mátészalka. (Cserepeshegy utca 12.) Mátészalkán nyugodt, de vidám hangulatban indítottuk a foglalkozást. A tér alkalmas volt az elmélyült, koncentrált játék megtartására. A hangulat kicsit csendesebb volt, mint azt megszoktuk az ilyen típusú foglalkozásokon. A foglalkozás elején tapasztalható zavartság és zárkózottság mindenképp enyhült az együtt töltött idő alatt, de végig érezhető volt. Az esemény különlegességét az adta, hogy a roma és nem roma fiatalok közötti együttműködés, a közös tanulás, egymás segítésének fontossága végig nagyon markánsan érezhető volt a résztvevők között. Ezek azok az élmények melyek nyitottabbá, empatikusabbá teszik a fiatalokat, segíti egy kölcsönös elfogadáson, tiszteleten és együttműködésen alapuló viselkedési minta kialakulását.


 


2019. 04. 13-14. Tapolca.  (Széchenyi István Baptista Középiskola). Tapolcán két napos eseményen lehetett megismerkedni a zsonglőr trükkökkel. Az ismerkedős, csapaépítő játékok után különböző zsonglőreszközzel tanulhattak meg játszani kis csapatokban, (labdával, virágbottal, diabolóval). Az egyéni vagy páros gyakorlás után ismét közös játék következett, ahol az egymásra figyelés, együttműködés fejlesztése volt a cél. A fiatalok megtanulhattak tányért pörgetni, buzogányozni, zsonglőrkarikát dobálni, poival játszani. A program egy közösségi ügyességi feladattal zárult. Többen jelezték, hogy más barátaik is jöttek volna, de a folyamatosan szakadó eső miatt többen inkább otthon maradtak. A program sikere abból is érezhető volt, hogy a fiatalok nagyon elkötelezettek lettek a tanult technikákhoz valamint jelezték, hogy nagyon várják a következő alkalmat.


2019. 03. 31. Esztergom. (EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola), Szociális Cirkusz. A fogadó intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján a program két részből állt. Az intézményvezető és szakmai vezető kérésére az első rövidebb részben minden ott lakó lány részt vehetett. Mivel a zárt intézet falai közé érkező csapatunk erősen felkeltette a lányok érdeklődését, a szigorú napirenden is változtatni kellett a program miatt, az volt a kérés, hogy alakítsuk úgy a programot, hogy senki ne maradjon ki a cirkuszfoglalkozás kínálta lehetőségekből. Ehhez igazítva, az első rövidebb részben az intézet minden lakója bevonódott a programba. Két csapatra szétválasztva az intézményben élő lányokat néhány ismerkedős játékot játszottunk, majd röviden kipróbálhatták négy zsonglőreszközzel a játékot (labda, diabolo, virágbot, poi). A második részben már az erősen motivált önként jelentkezőkkel folytattuk a munkát. Szerencsésen alakult a szelektálás mivel az önként jelentkezők csoportja pontosan megegyezett az általunk és a nevelők által javasolt résztvevők személyével.


  

2019. 03. 30. Esztergom. (A Mi Házunk roma közösségi ház, Határtalan Szív Alapítvány.), Szociális Cirkusz. A programelem megvalósístási helyszíne a Marista szerzetesrend által működtetett esztergomi roma közösségi ház. Az intézmény közvetlen környezetében (a valamikori cigánytelep) lévő utcában, a kis garázsjellegű otthonokban a több sikertelen kiköltöztetés és felszámolási intézkedés ellenére, továbbra 20-25 család él jelenleg is. A családok erős rokoni szálakkal kapcsolódnak egymáshoz. A programon résztvevő gyermekek között több volt a fiú, ami a roma közösségekkel való munka esetén nem meglepő, hiszen a fiúgyermekek általában sokkal aktívabb szerepet töltenek be ezekben a közösségekben, mint a lányok. Életkoruk vegyes volt. Kezdetben nem tűntek motiváltnak, az első játékokban vagy nem akartak beállni, vagy csak félszegen voltak bennük jelen. Pár játék után azonban ez megváltozott, a létrejövő jókedv és az újdonságok hatására feloldódtak, egyre motiváltabbak és aktívabbak lettek, nagyon várják a további lehetőségeket a „játékra”.


 

 

 

A szociális cirkusz egy keveset hallott, szinte ismeretlen fogalom Magyarországon. Jelentése egyszerűen annyi: a cirkuszi művészetek részvételen alapuló használata eszközként, a társadalmi integráció előmozdítására. A „Zsonglőr foglalkozások kamaszoknak” elnevezésű programban a Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz művészei mutatkoznak be és teljesítik vállalásainkat. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja, a szociális munka céljainak elérése érdekében tart foglalkozásokat, amelyeknek eszköze: a cirkuszi művészetek tanítása. A szociális cirkusz a különböző cirkuszi műfajokat eszközként használja a társadalmi integráció előmozdítása érdekében. Az elmúlt közel húsz évben Szociális cirkuszi tevékenységet végeztek számtalan hátrányos helyzetű településen, városrészben, roma szegregátumokban. Csoportokat tartottak pl. gyermekotthonban; gyermekpszichiátrián lévő fiataloknak valamint hiperaktív és Asperger-szindrómás fiataloknak.


 

Esztergom, 2020.08.10. Bélaműhely Sound Art. A Bélaműhely zeneterápiás programjainak utolsó esztergomi alkalma ismét nagy élménnyel ajándékozta meg a résztvevőket. A programra egy esztergomi civil szervezet a Játékkunyhó, nyári napközbeni elfoglaltságot biztosító, egyhetes táborjellegű programjainak harmadik csapata érkezett.  A program során saját készítésű hangszereket szólaltattunk meg. A résztvevők 8-14 év közötti túlnyomórészt Esztergomban és a környező településen élő családok gyermekei voltak. A helyszín adottságai lehetővé tették, hogy három kiscsoportban dolgozzunk, de a gyorsabb tempójú gyerekek az elkészült hangszereikkel azonnal átvándoroltak más csoportokba, ami a kevésbé ügyes résztvevőket még inkább lassította. A legzajosabbakkal az udvaron alkottunk egy újabb csoportot, ezzel segítve a csendesebbek elmélyülését. A program végéhez közeledve már a jövőbeli újabb programok megvalósításának lehetőségeiről egyeztettek a projekt felelősök, külső megvalósítók és a helyi programokat fogadó szakemberek.

 

 

2020.08.07. Bélaműhely Sound Art. A Bélaműhely formáció zeneterápiás programjai a veszélyhelyzetet követően a helyi szakemberek gondos szervezésével jutottak el a tapolcai és környékbeli gyerekek közösségeihez. A Gyulakeszi program második alkalmára vegyes korosztályú kiskamaszok érkeztek, néhányan szülővel, nagyszülővel. A foglalkozás általános szabályai ezúttal is:

-        Figyelj!

-        Ne zavarj másokat!

-        tartsd tiszteletben a társad!

-        ha szeretnél, aktív szerepet vállalni, jelentkezz!

-        Mást ne ajánlj!

-        Minden szerepben 2-3 percig van a játékos. utána csere!

-        Nincs hiba, minden megoldás jó megoldás! 

 

 

 

2020.08.07. Bélaműhely Sound Art. A projekt keretében a Bélaműhely zeneterápiás foglalkozás sorozat Raposka településen folytatódott. A fogadó intézmény a település gyermekeinek hirdette meg a programot. Az alig több mint kétszáz fős zsáktelepülés Tapolcától 5 km-re található. A program az intézmény udvarán került megrendezésre. Vegyes korosztályú általános iskolás kiskamasz gyerekek voltak a résztvevők. A 8-12 éves gyermekek átlagos szociális helyzetben lévő családokból érkeztek. (hagyományos családszerkezetű, elvált szülős családok és hivatásos nevelőszülő családok saját illetve gondozott gyermekei). A programnak gyorsan híre ment a településen így voltak, akik kicsit később csatlakoztak.

 

 

 

 

2020.07.16. Bélaműhely Sound Art. A Bélaműhely zeneterápiás foglalkozása már jó ismerősként érkezett Lesenceistvánd kamasz gyermekeihez. Baráti hangulatban üdvözölték a pedagógusok az együttest mivel a második csoport alkalomra érkeztünk. Nagyon szerencsés volt, hogy a pedagógusok már előre felkeltették a gyerekek érdeklődését. A motiváltságot segítő alapinformációk birtokában várt minket a csoport. Néhány könnyed rávezető játékkal indítottunk a saját programunkon kívül. Így sokkal könnyebb volt bevonni a csoportot.

 

 

 

 

 

 

2020.07.15. Bélaműhely Sound Art. A tapolcai telephely szervezésében a Bélaműhely veszélyhelyzet miatt halasztott programjai, júliusban, gyors ütemben tudtak megvalósulni. A fogadó intézmény diákjainak nehezen ment a ráhangolódás. Alig-alig mozdultak, a kérdésekre nagyon nehezen születtek válaszok… Itt megtörténik az is, hogy eljutunk a kérdésig: „Mit szeretnétek most csinálni?”. A válaszok sajnálatos módon a szokásos kamasz tevékenységekről szóltak: TV-nézés, alvás, Internetezés. A foglalkozás végére sikerült csak eljutni a valódi érdeklődésig. A hasonló, nehezen aktivizálható csoportok esetében a karakteres vezető egyéniségek bevonása (itt is ez történt) tudja menekülő útvonalat jelenteni a foglalkozás menetében.

 

 

 

 

 


2020.07.14. Bélaműhely. A tapolcai telephely szervezésében a fogadó intézmény kamasz diákjai a nyári napközis tábor keretei között próbálhatták ki a különleges hangszereket és élhették át a különleges zenei és közösségi élményt. Csodálatos fogadtatásban volt részünk a pedagógusok és a gyermekek is őszinte kíváncsisággal, érdeklődéssel várták megérkezésünket. Rendkívül gyorsan történt a ráhangolódás. A pedagógusok részéről egyöntetűen tapasztalható volt, hogy szívesen vannak jelen a térben, a játékban, élvezik a gyerekekkel együtt töltött időt. Ez a pozitív légkör nagyon jó hatással volt a diákokra. Nagyon oldottak, energikusak, könnyen hívhatóak játékra, interakcióra és egészen bátor kezdeményezésekkel álltak elő, meglepően kreatív megoldások születtek.2020.07.10. Bélaműhely Sound Art. A Bélaműhely formáció zeneterápiás programjai a veszélyhelyzetet követően a helyi szakemberek gondos szervezésével jutottak el a tapolcai és környékbeli gyerekek közösségeihez. A Gyulakeszi Család és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nyári tábor résztvevőinek a helyi Könyvtár és Kultúrház udvarán rendeztük meg a foglalkozást. Aktív, kíváncsi és rendkívül energikus volt a csoport. A szervező szakemberek a lehető legnagyobb szabadságot biztosították a résztvevőknek. Az iskolai keretek esetében tapasztalható viselkedési szabályok itt láthatólag szabadabban érvényesültek: „érezd jól magad, csak ne zavard a többieket”.

 2020.07.09. Bélaműhely Sound Art. A Bélaműhely zeneterápiás programjainak halasztására kényszerültünk a tavasszal kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A tervezett 3-4 blokk 16 alkalmát amint erre lehetőség volt azonnal elindítottuk. A fogadó oktatási intézmény a nyári szünetben szervezett, napközbeni felügyeletet biztosít a diákjainak. A programra vegyes korosztályú kiskamaszok érkeztek. A kistelepülésen élő gyerekek jól ismerik egymást, szoros baráti – többen rokoni kapcsolatban is állnak. Rendkívül fogékony és fantáziadús csapattal találkoztak itt a zenészek. A digitális eszközhasználattal való szoros viszonyukról hamar hírt adtak a gyerekek, de ennek ellenére sikeresen és lelkesen kapcsolódtak az program megvalósítók által felajánlott puritán (hulladékokból épített hangszerek) lehetőségekhez.2020.07.08. délelőtt, délután. Bélaműhely Sound Art. A Bélaműhely zeneterápiás programjainak halasztására kényszerültünk a tavasszal kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A tervezett 3-4 blokk 16 alkalmát amint erre lehetőség volt azonnal elindítottuk. Tapolcán, a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézményében, két foglalkozás zajlott le az iskola nyári napközis táborában résztvevő diákoknak. A programok elősegítették a gyerekek kommunikációs eszközeinek szélesítését, a kooperációs készségek javítását. Kiváló lehetőséget nyújtott a közösségfejlesztésre és az önértékelési zavarok korrigálásában is eredményesnek bizonyult.

2020.06.29., Esztergom, Bélaműhely Sound Art. A résztvevők 8-14 év közötti túlnyomórészt Esztergomban és a környező településen élő családok gyermekei voltak. A programra egy esztergomi civil szervezet (Játékkunyhó) nyári napközbeni elfoglaltságot biztosító, egyhetes táborjellegű programjának újabb résztvevői érkeztek.  A ráhangolódás gyorsan működött és mivel a csoport tagjai az egyhetes együttlétet ezzel a programmal kezdték, a program kiválóan alkalmas volt az ismerkedésre, csapatépítésre.A Karmesterjátékban bátran, kreatívan és rendkívül aktívan vettek részt. Nem csak a zenekar irányítását próbálták ki, de kezdeményezték, hogy a teljes zenekar és a karmester is közülük legyen kiválasztva. Számtalan formációban próbálták ki magukat, igazi kísérletezéseknek lehettünk tanúi.

 2020.06.27. Esztergom, Bélaműhely Sound Art. A programra az Esztergomban és a környező településen élő fiatal felnőttek érkeztek. Mindannyian (akár fiatal koruk ellenére) kalandos életutat jártak már be. Számukra mindennapos a veszélyhelyzetek keresése, a felelőtlen kísérletezés, a szabályszegés, összességében a deviáns viselkedés. Az ismeretlen helyszín és az ismeretlen szituáció nagyon kibillentette őket a komfortzónájukból. Ez a foglalkozás egész ideje alatt markánsan érzékelhető volt.A Karmesterjátékban nagyon nehezen voltak bevonhatóak, láthatólag rendkívül feszélyezve érezték magukat. A programot élvezték, de a megszólalást, karmesterként működést csak egy-két fő merte vállalni.A résztvevők közül többen a projekt más programelemiben is rendszeresen részt vesznek.

 


2020.06.26. Bélaműhely Sound Art. A Bélaműhely zeneterápiás program sorozat a mátészalkai iroda szervezésében Rohodra érkezett. A résztvevő gyerekek a Baptista Szeretetszolgálat „Jelen-lét Pont” Szolgáltató és Közösségi Házzal kapcsolatban álló mélyszegénységben élő telepi roma gyerekek voltak. Életkorukat tekintve zömmel 8-10 évesek, de jöttek kisebbek és nagyobbak is. A programra nem csak a roma gyerekek érkeztek. Érdeklődő mindenre nyitott kiskamaszok, akik szemmel láthatóan halmozottan hátrányos élethelyzetük ellenére az élményekre és tudásra nyitottan tekintettek.Monostorapáti, 2020.06.24. Bélaműhely Sound Art. A Bélaműhely zeneterápiás programjainak halasztására kényszerültünk a tavasszal kihirdetett veszélyhelyzet miatt. A tervezett 3-4 blokk 16 alkalmát amint erre lehetőség volt azonnal elindítottuk. A tapolcai telephely szervezésében a helyi és a környező települések nyári napközis táborainak gyermekei próbálhatták ki a különleges hangszereket és élhették át a különleges zenei és közösségi élményt. A Monostorapátiban megtartott program elősegítette a gyerekek kommunikációs eszközeinek szélesítését, javította a kooperációs készséget, segítette a közösségfejlesztést és az önértékelési zavarok korrigálásában is eredményesnek bizonyult.
2020.06.23., Esztergom, Bélaműhely Sound Art. Az Esztergomi Gyermekotthon az egyik legizgalmasabb helyszíne volt a zeneterápiás foglalkozásoknak. Ezzel a negyedik találkozással búcsúztak a zenészek a lakóktól és az intézmény szakembereitől.Az aktuális alkalmon a zene, egyes elemeinek (csönd, ritmus, tempó, hangerő, repetíció stb.) a mindennapi gyakorlatban fellelhető felismerését és tudatos használatát gyakorolták a leányok. A gyakorlatok célja: A saját hangunk elfogadásával – saját magunk elfogadására. A másik ember hangjának elfogadásával – az empátia megélése. A közösen végzett gyakorlatok segítettek az egyéni feszültségek, szorongások megfigyelésében és feloldásában.

 2020.06.22., Esztergom, Bélaműhely Sound Art. A projekt keretében az alternatív szabadidős programok tavaszi nyolc alkalmas blokkját a veszélyhelyzet miatt halasztani kellett. Így azután júniustól teljes erővel kezdődtek a pótlások. Így történt ez 2020.06.22-én Esztergomban, a szokásos helyszínen a Tár-Lak Szalonban. A résztvevők 8-14 év közötti, túlnyomórészt Esztergomban és a környező településen élő családok gyermekei voltak. A veszélyhelyzetet követően az első személyes találkozót biztosító közösségi programot jelentette Bélaműhely foglalkozása az általános iskolás gyermekeknek. A programra egy esztergomi civil szervezet (Játékkunyhó) nyári napközbeni elfoglaltságot biztosító, egyhetes táborjellegű programjának résztvevői érkeztek.

 


Tapolca, Széchenyi István Baptista Középiskola 2019. 10. 25. A projekt keretében a Bélaműhely zenekar az ősz folyamán ismét nyolc helyszínen tartott zeneterápiás módszerrel alternatív zenei megközelítési módokat prezentáló foglalkozásokat. 2019.10.25-én a Széchenyi István Baptista Középiskola 10. évfolyamos diákjaihoz érkezett a program. A fiatalok az intézményben különböző szakirányú képzésben részesülnek (rendészet, vendéglátás, kereskedelem stb.). A diákok nagyon eltérő szociális háttérrel rendelkeznek. Többségük a környező kistelepülésekről napi bejárós, vagy a helyi kollégiumban él. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A program célja, a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése. A program fő célja: a kommunikációs eszközök szélesítése, a kooperációs készség javítása, valamint a közösségfejlesztés. Ezen az alkalmon az ismeretterjesztés keretein túl nehezen tudott mélyebbre menni a foglalkozás, bár egyénenként azért nagy különbségek mutatkoztak a figyelem és valódi kíváncsiság terén.

 Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola, 2019. 10. 11. A projekt keretében a Bélaműhely zenekar az ősz folyamán ismét nyolc helyszínen tart zeneterápiás módszerrel alternatív zenei megközelítési módokat prezentáló foglalkozásokat. A fogadó oktatási intézmény a helyi (badacsonytomaji) gyerekeken kívül Ábrahámhegy és Badacsonytördemic települések gyermekeit is fogadja. Az iskola családias hangulatú. Művészeti és zenei képzést is biztosítanak a gyerekeknek. Integrált iskolaként segítik a fogyatékkal élő gyerekek számára szükséges speciális fejlesztéseket. A foglalkozásra 12-14 éves a programra nyitott fiatalok érkeztek. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A program célja, a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése. Annak ellenére, hogy az iskola diákjai művészeti képzésben részesülnek, a foglalkozás elején láthatólag zavarodottságot okozott ez a fajta új látásmód és alternatív zenei megközelítés.

 

2019.10.16. Hodász, Bélaműhely. Ismét a Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközösség által működtetett Hagyományok Házába érkezett a program. A résztvevők a helyi roma kisebbség családjai, 6-12 éves gyerekek, néhányan felnőtt kísérővel.  A gyerekek ismerősökként nagy örömmel üdvözölték a zenészeket. A fókuszt (hasonlóan az első alkalomhoz) meglehetősen nehéz volt megragadni és megtartani a gyerekekkel. Kellő türelemmel azonban mégis kialakultak az elvárható együttműködés szabályai. Figyelmes, megengedő közös hangszerkipróbálás valósult meg. Magától szerveződő kis csoportok váltották egymást szóló és duett formációkkal.   Egy idő után megfordult a játék és lehengerlő módon, a gyerekek hívták a zenészeket közös zenélésre. A foglalkozás további részében szinte megszűnt a határ „tanító” és „tanuló” között.

 

 

 

2019.10.16. Mátészalka, Bélaműhely. A Szakképzési Centrum rendészeti szakos tanulóinak 10. évfolyamához érkezett a zenekar. Lassan oldódódott a csoport. Érezhető volt a résztvevők részéről az alternatív zenei megközelítési módok teljes hiánya, az élő zenétől, hangszerhasználattól való idegenkedés. Láthatólag igen nagy nehézséget okozott a résztvevők számára a bevonódás. Ezekben a helyzetekben, mint mindig, most is akadt egy-egy erősebb intellektussal rendelkező fiatal, akinek a dinamikusabb személyisége könnyebben tudott kapcsolódni az élményhez és magával tudta húzni a többieket is.

 

 
2019. 10. 12. Esztergom, Bélaműhely. Bizonyos helyszíneken lehetőség volt arra, hogy zeneterápiás foglalkozás magasabb szintre lépjen és ennek eredményeként mélyebb tartalmakkal próbálkozzon. Így történt ez 2019.10.12-én Esztergomban a szokásos helyszínen a Tár-Lak Szalonban. A program első részében a „Csendből a hangba” kalauzolták a zenészek a résztvevőket: csend hallgató játék; meditáció; szó-rap; testdobolás. A második részben hangszerkészítő workshop keretében mindenki elkészíthette az újrahasznosítható hulladékokból a saját hangszerét: „szférafon” (recézett gumicső pl. porszívócső) amelyet a fejünk fölött forgatva földöntúli hangokat ad ki; „billentyűzet shaker” (szemétbe dobott számítógép billentyűzet) amely átalakítás, felesleges belső alkatrészek kiszedése után, ritmus hangszerként funkcionál. A program végén az elkészült hangszerekkel a résztvevők és zenészek egy közös spontán zenéléssel lepték meg az esztergomi sétálóutca járókelőit.

 
2019. 09. 29. Esztergom, Bélaműhely. Az Esztergomi Gyermekotthonba a tavaszi program folytatásaként 2019.09.29-én egy nagyon különleges programtervvel érkeztek a zenészek. Míg az első alkalommal közel 20 rendkívül látványos hangszerkészlet segítette a résztvevőket, erre a foglalkozásra hangszerek nélkül érkezett a zenekar.  A foglakozáson a „Csendből a hangba” kalauzolták a zenészek a résztvevőket: csend hallgató játék; meditációs koncentrációt fejlesztő játék; szavak ismétlésével dallamok létrehozása (szó-rap); testdobolás; a légzés, mint hangadás és az abból kialakuló dallamok; majd a legvégén daltanulás (Namaste mantra), közös éneklés egy illetve több szólamban. A program egészen rendkívüli élményt nyújtott a fiataloknak és felnőtteknek egyaránt.

2019. 09. 28. Esztergom, Bélaműhely. A projekt keretében a Bélaműhely zenekar az ősz folyamán ismét nyolc helyszínen tart zeneterápiás módszerrel alternatív zenei megközelítési módokat prezentáló foglalkozásokat. A program tervezésekor az volt a cél, hogy azokon a helyszíneken ahová már visszatérő programként érkezik a Bélaműhely, lehetőség szerint az egymásra épülő foglalkozások a célcsoport bevonódásán túlmenően, a projektben meghatározott védő tényezők, készségek megerősítését is segítse elő. Így történt ez 2019.09.28-án Esztergomban a szokásos helyszínen, a Tár-Lak Szalonban. A programra kisgyermekek és kamaszok érkeztek családi kísérettel. A családok nagyon eltérő szociokulturális háttérrel rendelkeztek. Pl.: szenvedélybeteg és felépült szenvedélybeteg nehéz szociális háttérrel rendelkező szülő-szülők gyermekkel, intellektuális beállítottságú, zenei képzettséggel rendelkező felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekkel.  A program során a résztvevők újrahasznosított anyagokból készítettek hangszereket, miközben kapcsolódtak a környezetvédelem és a fenntarthatóság egyéni szinten megvalósítható lehetőségeihez; az elkészült hangszerekkel improvizációs és a kötött ritmusos, tempó és hangerő kérdezz-felelek ritmus gyakorlatokat és a szabad zenélés örömét élhették meg.

 


Monostorapáti, Művészetek Völgye Általános Iskola, 2019. 09. 27. A projekt keretében a Bélaműhely zenekar az ősz folyamán ismét nyolc helyszínen tart zeneterápiás módszerrel alternatív zenei megközelítési módokat prezentáló foglalkozásokat. A fogadó oktatási intézmény a völgy településein - Vigántpetend, Taliándörögd, Kapolcs, Hegyesd és Monostorapáti - élő gyermekei közül a 7-8 évfolyamos diákok számára tette lehetővé a programot. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A program célja, a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése. A vidéki zárt közösségekre jellemzően a helyi pedagógusok nagy lelkesedéssel szervezték a programot. A diákok érdeklődőek, nyitottak voltak és a programban kellő aktivitással működtek.


A projekt keretében 2019.05.12-én a Nyírmeggyesen a Művelődési Házba érkeztek a lelkes érdeklődők. A kisiskolásoktól 16 éves korig, többen szülőkkel és kistestvérekkel érkeztek. Jó volt látni, hogy a szülők nem hagyták ott a kamasz gyermekeket mivel ők is látni akarták a történéseket, az élmény részesei kívántak lenni. A nagyobb testvérek szeretettel figyeltek a kicsikre, a közös zenéléskor próbálták a legkisebbeket is bevonni. Külön öröm volt, hogy a Művelődési Ház vezetője és a település alpolgármestere is végigkövette a programot. Ez láthatólag a közösség számára is fontos és bizalmat építő volt.
2019.05.11-én délután a program Mátészalkára érkezett. A résztvevő gyermekek kissé alulmotiváltan, fenntartásokkal és némi ellenállással vágtak bele a programba. A foglalkozásra jellemző lassú ütemet – amit eddig tudatosan alkalmazott a zenekar – ebben az esetben pergősebbé tették. Tömény információkat kaptak a résztvevők a hangokról, a zenéről és ezek analóg természetéről a tudatmódosítókkal összefüggésben. Az erős verbális kezdésre azonnal egy erős zenei rész következett. Az első 15-20 perc nehézségeit leküzdve a bizalom lassan kialakult a játék ismét elérte a bevonódást.


 

A programnak a Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközösség által működtetett intézmény a Hagyományok Háza adott helyszínt 2019.05.11-én (délelőtt). A helyi cigányság aktív közösségi tere a projekt további programjai számára is befogadó közegként fog működni. A résztvevők többnyire a helyi roma kisebbség családjai, főleg gyerekek, néhányan felnőtt kísérővel. Nehezen, szégyenlősen nyíltak meg egymás előtt. A 10 év felettieknél megjelenő kis kamaszos gátlásosság, kudarcélménytől való félelem egy új irányt adott a foglalkozásnak. Az irányítás helyett inkább a zenélésre voltak nyitottak. Egy idő után felismerve az igényt kicserélődött a zenekar és csupa gyerek vette át a hangszereket. Gyerektársaikat már sokkal merészebben irányították, mint a felnőtteket (zenészeket).

 


 

 

 
Esztergomba 2019.04.28-án másodjára érkezett a program, ekkor a 18 év feletti korcsoporthoz tartozókat várta a zenekar. A felnőttek esetében a preventív célú program a befogadó közeg részéről markánsabb ellenállással kezdődött, így nagy kihívás elé állította a szakembereket. A zeneterápiás foglalkozás egyik fő célja, hogy az interakciók hatására a résztvevők kimozduljanak a komfortzónájukból, azonban sikerrel tudott megvalósulni. Az önmagunk megtapasztalása egy eddig ismeretlen helyzetben hozzájárulhat ahhoz, hogy rálátásunk legyen a problémák megoldásainak különféle lehetőségeire.


 

 

 A 2019.04.27-i esztergomi (TÁR-LAK Szalon) program a szokásos hangszerbemutató, karmesterjáték majd a hangszerek kipróbálásával zajlott. A résztvevők megismerkedtek a hangkeltő eszközök létrejöttének kultúrtörténeti hátterével, a hangkeltés igényének jelentőségégével, az emberi életben betöltött szerepével, valamint a hangkeltés művészetté válásának folyamatával. Minden hangszert kipróbálhattak, megszólaltathattak. A zenekar tagjai folyamatosan segítették a résztvevőket, együtt zenélést kezdeményeztek, valamint a karmester technikák elsajátításával a résztvevők nonverbális kommunikációs eszköztárának a bővülését célozták meg.

 


 

 

 

 A projekt keretében 2019.04.13-14-én Tapolcán a Széchenyi István Baptista Középiskola adott helyszínt a programnak. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A gyerekek viszonylag hamar ráhangolódtak a játékra. Érezték, hogy nem mindennapi élményben lehet részük, így egyre könnyebben bevonhatóvá váltak a különböző interakciókba.


 

 

 

 A projekt keretében 2019.03.17-én az EMMI Speciális Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola lakóihoz jutott el a program.

Az intézmény lakói olyan 12-18 év közötti lányok, akiket a gyermekvédelmi rendszer kiemelt a családjukból. Az intézmény kérésére a program két részből állt. A nevelők mindenkinek biztosítani szerették volna a programban részvétel lehetőségét, ezért az első részben mindenki jelen lehetett, míg a második részben azok az önként jelentkezők maradtak, akiknél látványos volt a motiváltság és az érdeklődés. Az esztergomi karmesterjáték a vártnál sokkal gördülékenyebben, feszültségmentesen zajlott. Jó volt látni, hogy a lányok, akikről az átlagember elképzelni sem tudja, milyen terheket cipelnek, újra „csak gyerekek” lettek, felszabadultan játszottak, jól érezték magukat, örültek egymásnak és a zenének.


 

 

 A Bélaműhely Sound Art csoport immáron több mint egy évtizede egyedülálló módon ötvözi az alternatív zenei megközelítési módokat, érzékenyítő és terápiás módszerekkel. Speciális foglalkozásaikon az általános zeneterápiás megközelítések mellett több egyedülálló játékformát, technikát alkalmaznak a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése érdekében. A projekt motivációs szakaszában 8 alkalommal tartanak foglalkozásokat különböző településeken, mely helyszínekre ősszel visszatérnek.

 


 

 

 


Mátészalka – A Momentán Társulattal és Zacher Gábor toxikológussal 2019. április 10-én, szerdán Kelet-Magyarországon érkezett újabb állomásához a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja.

 

A mátészalkai esemény alkalmával házigazdaként először Jakab Melinda, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának telephelyvezetője köszöntötte az előadás és közös gondolkodás szakmai vendégeit. Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatója a kábítószerfogyasztással kapcsolatos veszélyekre hívta fel hallgatóságának figyelmét, majd Hentes Ildikó programkoordinátor mutatta be a célzott prevenciós projektet. Ott volt Mátészalkán dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője és a program régi támogatója, Nyitrai Imre, a Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzésének stratégiai irányítója is. 

Dr. Bakos Olivér, Mátészalka rendőrkapitánya ugyancsak helyet foglalt a színházteremben és szólt a megjelentekhez. Leszögezte, a rendőrség továbbra is zéró toleranciát alkalmaz a kemény drogokkal szemben és határozott fellépéssel teszi meg a szükséges intézkedéseket. Igazat adott Zacher Gábornak abban, hogy ma már nem lehet tudni, milyen anyagok kerülnek az utcára, ezért szerinte nem lehet elég óvatosnak lenni, s tenni kell a megelőzésért és a veszélyek visszaszorításáért. 

A program a Momentán Társulat interaktív előadásával és Zacher Gábor toxikológus közreműködésével valósul meg. A Függő játszma című két mátészalkai előadásnak is elsősorban a közös gondolkodás, a felmerülő kérdésekre való együttes válaszadás volt a célja. A különböző élethelyzeteket bemutató jelenetek nem csupán szülőként és szakemberként, de egyszerű felelősségteljes állampolgárként is megszólították a publikumot.  

A projekt alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket: ezt március 19-én Esztergomban, április 8-án Tapolcán, majd április 10-én Mátészalkán tapasztalhatta meg a közönség.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával 2019. márciusától tizenkilenc hónapon át valósul meg.

 

Fotó galéria a Programok menüpont alatt

 

 

 

 

Tapolca – A Momentán Társulat fellépésével és Zacher Gábor toxikológus „szakértésével” 2019. április 8-án, hétfőn Tapolcán folytatódott a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programsorozata.

A tapolcai előadást megelőzően Labovszky Tamara, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának helyi munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd Hári Tibornak, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatójának adta át a szót, aki néhány szóval felidézte az immár 23 esztendős segélyszervezet múltját és beszélt a szerteágazó tevékenységről, majd felhívta a figyelmet a programra, amit részletesen Hentes Ildikó drogprevenciós koordinátor mutatott be. Szólt a projekt eseményeiről, a munkatársak és a szakemberek terveiről.

A sajtó érdeklődését is felkeltő program a Momentán Társulat interaktív előadásával és Zacher Gábor toxikológus közreműködésével teljesíti kitűzött céljait. A Függő játszma című előadás a megszokott módon ismét szórakoztatóan, sok tréfával fűszerezve adta át a különböző élethelyzetekből leszűrhető tapasztalatokat, felhívta a figyelmet függőségeink veszélyeire és az alkohol, kábítószer és más drogokkal szemben alkalmazható módszerekre. A tapolcai esemény első felében a szakmai érdeklődők töltötték meg a padsorokat – eljött Rig Lajos országgyűlési képviselő és dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője is –, majd késő délután szélesebb körnek játszottak a színészek, beszélgetett a nézőkkel és az improvizáló fiatalokkal Zacher Gábor.

A projekt alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. Egyes elemek a munkatársak segítségével e három városon túl a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programhoz való kapcsolódását. A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. A három fő helyszínen szakembereink, munkatársaink az ütemtervnek megfelelően rövid-, közép- és hosszútávú csoportfoglalkozásokat is tartanak a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében.

A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket. Az általuk használt formák alkalmasak arra, hogy humorosan vessék fel akár a legsúlyosabb gondokat is, Zacher Gáborral együttműködve pedig mindig az adott célcsoportra szabva hoznak létre inspiráló improvizációs előadást. A Momentán Társulat legközelebbi – a programhoz kapcsolódó – előadása április 10-én, szerdán Mátészalkán lesz.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával idén márciustól, 19 hónapon át valósul meg.

Fotó galéria a Programok menüpont alatt 

 

 

 

 

Esztergom – A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programjának nyitó eseménye 2019. március 19-én, kedden várta a szakmai és a laikus érdeklődőket a Duna-parti városban.

A program alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. Egyes elemek a munkatársak segítségével e három városon túl a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programhoz való kapcsolódását. A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. A három fő helyszínen szakembereink, munkatársaink az ütemtervnek megfelelően rövid-, közép- és hosszútávú csoportfoglalkozásokat is tartanak a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében.

A program mások mellett a népszerű Momentán Társulat interaktív előadásával, Zacher Gábor toxikológus közreműködésével valósul meg. Az esztergomi előadást megelőzően dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Hentes Ildikó drogprevenciós koordinátor mutatta be a programot, amely a sajtó érdeklődését is felkeltette. A Függő játszma című előadás sok humorral és nagyon sok értékes tapasztalat megfontolásával késztette tovább gondolkodásra az elhangzottakat.

A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket. Az általuk használt formák alkalmasak arra, hogy humorosan vessék fel akár a legsúlyosabb gondokat is, Zacher Gáborral együttműködve pedig mindig az adott célcsoportra szabva hoznak létre inspiráló improvizációs előadást. A Momentán Társulat legközelebbi – a programhoz kapcsolódó – előadása április 8-án Tapolcán, majd április 10-én, Mátészalkán lesz.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával idén márciustól, 19 hónapon át valósul meg.

Képgaléria a Programok menüpont alatt

 

 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 2.45 MB
Kiadványunk a projekt megvalósításáról
pdf
méret: 13.88 MB
Akcióterv - Esztergom
pdf
méret: 10.62 MB
Akcióterv - Mátészalka
pdf
méret: 10.44 MB
Akcióterv - Tapolca
Lap tetejére