“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (BSZ EJSZ)

EFOP-1.5.1-17-2017-00001

Jelen-Lét, Program a Baktalórántházai járás felemelkedéséért

 

 

A kedvezményezett neve:  Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.5.1-17-2017-00001

 

A projekt címe: Jelen-Lét, Program a Baktalórántházai járás felemelkedéséért

 

A szerződött támogatás összege: 390.128.564 Ft (igényelt támogatás: 399.999.697 Ft)

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Magyarország Kormányának felhívása civil szervezetek, egyházak, egyházi jogi személyek részére készült a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező 5 járás területén modellprogram indítására az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése érdekében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott „jelenlét program” kiterjesztésével. A „jelenlét programon” keresztül olyan „ismételhető”, adaptálható, beavatkozások, módszerek, eljárások, rendszer-hiányt pótló innovatív eszközök gyakorlati modellezése történik, amelyek utána (fenntarthatóságuk érdekében is) a szociális ellátórendszerbe (szolgáltatásokba, szakemberek képzésébe) illeszthetőek lesznek; olyan együttműködésen alapuló működési módok, partnerségi megoldások kitapasztalása, bevezetése, amelyek a helyi közösségek öngondoskodásán túl segítik a szakpolitikát a legrosszabb helyzetben élők felzárkózására alkalmasabb intézkedések meghozásában.

 

A projekt tervezett kezdete: 2018. március 1.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. augusztus 31.

A projekt általános bemutatása:  

 

A projekt célja:

A Baktalórántházai járás további leszakadásának fékezése, megállítása; a járáson belüli fejlettségbeli különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével; a lakosság életesélyeit, életminőségét, szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló beavatkozásokkal; a kapacitáshiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és a szükség szerinti pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolódásában rejlő lehetőségek kiaknázásával.

A leírtak megvalósítása az alábbiak szerint történik:

diagnózis készítése, kerekasztal beszélgetések, fórumok, jelenlét pontok létrehozása, mobil szolgáltatások biztosítása, szolgáltatások fejlesztése és szakemberek támogatása.

 

Szakmai program:

A Program a Baktalórántházai járásban kerül megvalósításra. A térség legnagyobb problémáit a közfoglalkoztatottak magas aránya, a helyi közösségek szétesése, az egyre mélyülő szegénység, a családok széthullása, valamint a lakók önbizalom hiánya, bizalmatlansága, befelé fordulása jelenti, mely jelentősen kihat a járás gazdasági teljesítményére is. Az EJSZ által benyújtott program ezen tényezők megváltoztatásához kíván hozzájárulni, az alábbi tevékenységek révén:

 

1. Jelenlét Pontok működtetése két településen

A Jelenlét Pontok gyakorlatilag szolgáltató és közösségi háznak felelnek meg, ahova a település lakói bizalommal fordulhatnak segítségért ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ezen túl a Jelenlét Pontok a helyi szükségleteknek megfelelően előadásokat, foglalkozásokat, tanácsadásokat is szervez és tart, melyek célja a kedvező változások elindítása, a helyi, aktív közösség megerősítése, valamint a tájékoztatás, információnyújtás. Ezek pontos összetétele jelenleg még nem megadható, mivel arra majd csak a projekt első időszakának legfontosabb feladatát jelentő, a járás legfontosabb fejlesztési szükségleteit felmérő, ún. szociális diagnózis, elkészülte után kerülhet sor, ugyanakkor vélhetően felkért szakértők által a Jelenlét Pontokon biztosítunk majd adósságkezelési-, gyermeknevelési-, jogi-, pszichológiai tanácsadást, szervezünk a helyiek számára barkács- és kiskertgondozási programot, főzőklubot, a gyermekeknek kézműves és egyéb fejlesztő, szórakoztató alkalmakat.

A Jelenlét Pont szolgáltatásait a járás más településein is elérhetővé tesszük, így a BSZ EJSZ munkatársai nem csupán a Jelenlét Pontokon, hanem más helyszíneken is segítséget nyújtanak.

 

2. Helyi szolgáltatók, szolgáltatások fejlesztése

A járás infrastrukturális helyzete – a különböző pályázatok révén – meglehetősen jónak mondható, azonban a felújított épületekben működő szolgáltatások súlyos munkaerő, illetve szakemberhiánnyal küzdenek, a dolgozók leterheltek, eszköztelenek, motiválatlanok. Ezen kívánunk változtatni a program, egyrészt a szolgáltatók számára élményt, tudást, motivációt eredményező szakmai programok, másrészt a feladat ellátást segítő eszközök révén.

 

3. Pilot program

A pályázatban kötelező jelleggel megvalósítandó egy olyan pilot program, melynek eredményei hasznosíthatók a szociális ellátórendszerben is. A járás helyzetét figyelembe véve mi a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutást ösztönző, támogató, az ezt akadályozó tényezők lebontását megkísérlő programot indítunk. Két, egymástól eltérő helyzetben lévő csoportot kívánunk támogatni, egyrészt a már közfoglalkozatásban dolgozókat, másrészt pedig azokat, akik éppen befejezik az általános iskolát. Ez utóbbi csoportnál a fő cél a továbbtanulás, vagy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés ösztönzése. E munkába önkéntes mentorokat, foglalkoztatáspolitikai szakértőket, sőt az érintett munkaadókat, helyi döntéshozókat, szolgáltatókat is be kívánjuk vonni.

    

4. Karitatív tevékenység

A gazdasági- és közösségfejlesztési célkiűzésekhez kapcsolódóan a térségben is ki kívánjuk építeni a hagyományos karitatív tevékenységeink hálózatát, mely leginkább az adományok gyűjtését és osztását foglalja magában. E tevékenység fő célja egyébként a járásban található szegregátumokban, nyomortelepeken élők megsegítése, támogatása, de emellett fontosnak tartjuk a járás valamennyi lakosának támogatását, ha arra szükség mutatkozik.

A karitatív tevékenység egyik rendkívül fontos elemét jelenti az önkéntesek toborzása és a munkába való bevonása. Ennek érdekében meg kívánjuk szólítani a járás tenni akaró lakóit, de a környező települések baptista gyülekezeteinek tagjait, valamint az EJSZ és a Baptista Szeretetszolgálat valamennyi intézményének munkatársait is.

 

Kapcsolatfelvétel: 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. Telefon: +36-1-466-5978
e-mail: hbaid@hbaid.org, www.baptistasegely.hu

 

Hírek, projekt aktualitások: 

(2018. március 14.)

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a Jelen-Lét, program a Baktalórántházai járás felemelkedéséért elnevezésű EFOP-1.5.1-17-2017-00001 számú program megvalósításához munkatársakat keres.

 

A program céljait és feladatait jelen hirdetés mellékletében található rövid leírás tartalmazza. A munkakörre jellemző fontosabb információk:

 

 Feladatai:

 • a létrehozott Jelenlét Pontok működtetésében, nyitva tartásában való közreműködés,
 • a Baktalórántházai járás területén szervezett foglalkozások, gyermekprogramok, közösségi rendezvények szervezése,
 • a Baktalórántházai járás területén szervezett foglalkozások, gyermekprogramok, közösségi rendezvények lebonyolítása,
 • közreműködés a Baktalórántházai járás településein a folyamatos szakmai jelenlét biztosításában, folyamatos kapcsolattartás a projekt célcsoportjának tagjaival,
 • a megvalósításra kerülő pilot program mentori feladatinak ellátása,
 • részvétel a szociális diagnózis kialakításában: adatfelvétel, adatgyűjtés, interjúk készítése, rögzítése
 • a szociális diagnózis alapján feltárt hiányzó szolgáltatások biztosításában való közreműködés,
 • a Baktalórántházai járás és az abban található szegregátumok folyamatos látogatása,
 • tájékoztatás és segítség nyújtása a hivatalos ügyek intézésében, valamint egyéb felmerülő problémák, gondok kapcsán,
 • közreműködés a projekt keretében megvalósuló adománygyűjtés és elosztás folyamatában,
 • együttműködés a projektmenedzserrel, a szakmai vezetővel és szakmai stáb valamennyi munkatársával,
 • a szakmai vezető munkájának segítése a projekt megvalósítása során,
 • részvétel az adatszolgáltatások előkészítésében, gyűjtésében, összegzésében,
 • részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, monitoring látogatásokon,
 • közreműködés a horizontális vállalások teljesítésében.

 

Felelőssége:

a projekt szakmai megvalósítása során a Támogatási szerződés és annak mellékletei, a szakmai terv, a Felhívás, a hatályos jogszabályok (kiemelten a 272/2014. sz. kormányrendelet), tájékoztatók, valamint a munkáltató belső szabályzatainak pontos betartása.

Elvárások:

· Felsőfokú végzettség,

· Magabiztos számítástechnikai felhasználói ismeretek (Microsoft Office, Excel, Power Point)

· Pontos, megbízható, önálló munkavégzés

· Jó kommunikációs képesség

Előnyt jelent:

· Felsőfokú szociális végzettség,

· Szakmai tapasztalat a program tevékenységével kapcsolatos területen, különösen a szociális,

gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátások, vagy a közösségfejlesztés, területfejlesztés területén,

· EPTK rendszer pályázói felületének ismerete, gyakorlati használata

Amit kínálunk:

· Főállású munkaviszony

· Változatos, kihívásokkal teli munka

· Szakmai fejlődési lehetőség

· Fiatalos csapat, családias, pozitív légkör

· Szakmai tapasztalattól és teljesítménytől függő versenyképes fizetés

Munkavégzés helye:

Baktalórántházai járás, Magy és Rohod településeken működő Jelenlét Pontok bázisán

Jelentkezés módja:

Jelentkezni lehet fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal, és szakmai tapasztalat igazolásával, valamint a bruttó fizetési igény megjelölésével a ghyczy.gellert@orszik.hu e-mail címen. Tájékoztatás Ghyczy Gellért projektvezetőtől kérhető a 06-20-473-0486-os telefonszámon.

Tájékoztató

a Baptista Szeretetszolgálat által a Baktalórántházai járásban tervezett fejlesztő programról

A program a Baktalórántházai járás társadalmi, közösségi, szociális felemelkedését, fejlesztését szolgálja. Célunk, hogy a járásban élőkkel, helyi szakemberekkel, szolgáltatókkal összefogva segítsük a járás fejlődését, a közösségek erősödését, valamint a helyi erőforrások fejlesztését. Ebben a Szeretetszolgálat többek között kiterjedt hálózatát, segítő tevékenységét, munkatársai tudását és tapasztalatát is elérhetővé kívánja tenni. A program alapját a járásban tett látogatások és szakértőkkel, szolgáltatókkal, polgármesterekkel, valamint a helyi közösségek véleményformáló tagjaival folytatott konzultációk jelentik.

Tapasztalataink szerint térség legnagyobb problémáit a közfoglalkoztatottak magas aránya, a helyi közösségek meggyengülése, a mélyülő szegénység, a családok széthullása, valamint a lakók önbizalom hiánya, bizalmatlansága, befelé fordulása jelenti, mely jelentősen kihat a járás gazdasági teljesítményére is. A Baptista Szeretetszolgálat által megvalósítani tervezett program ezen tényezők megváltoztatásához kíván hozzájárulni, hangsúlyozottan a helyi szereplőkkel való szoros együttműködés keretében, az alábbi tevékenységek révén:

1. Jelenlét Pontok működtetése két településen

A Jelenlét Pontok gyakorlatilag szolgáltató és közösségi háznak felelnek meg, ahova a település lakói bizalommal fordulhatnak segítségért ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ezen túl a Jelenlét Pontok munkatársai, a szakmai megvalósító stábot alkotók a helyi szükségleteknek megfelelően előadásokat, foglalkozásokat, tanácsadásokat is szerveznek és tartanak, melyek célja a kedvező változások elindítása, a helyi, aktív közösségek kialakítása, megerősítése, valamint a tájékoztatás, információnyújtás. Ezek pontos összetétele jelenleg még nem megadható, mivel arra majd csak a projekt első időszakának legfontosabb feladatát jelentő szociális diagnózis elkészülte után kerülhet sor. Vélelmezhető ugyanakkor, hogy szükség lesz majd adósságkezelési-, gyermeknevelési-, drogmegelőzési-, egészség megőrzési-, jogi-, pszichológiai tanácsadásra. Úgy tervezzük, hogy heti rendszerességgel szervezünk a helyiek számára a háztartáshoz, és a ház körüli munkákhoz hasznos tapasztalatokat, ismereteket biztosító barkácsolási és kiskertgondozási programot, főzőklubot, a gyermekeknek pedig kézműves és egyéb fejlesztő, szórakoztató alkalmakat.

A Jelenlét Pontokon összesen 3-3 (amennyiben erre lehetőség van, szociális) felsőfokú, és 2-3, összesen 5 középfokú munkatársat alkalmazunk majd, akik egyben – kiegészülve a szakmai vezetővel és szakmai asszisztenssel – a projekt megvalósító stábot is jelentik.

Fontos megjegyezni még, hogy a Jelenlét Pont szolgáltatásait a járás más településein is elérhetővé tesszük, így munkatársaink nem csupán e két településen, hanem más helyszíneken is segítséget nyújtanak.

2. Helyi szolgáltatók, szolgáltatások fejlesztése

A járás infrastrukturális helyzete – a különböző pályázatok révén – meglehetősen jónak mondható, azonban a felújított épületekben működő szolgáltatások munkaerő, illetve szakemberhiánnyal küzdenek, valamint eszközeik is végesek. Ezen kívánunk változtatni, egyrészt a szolgáltatók számára élményt, tudást adó, inspiratív, motivációt fejlesztő, erősítő szakmai programok, másrészt a feladat ellátást segítő eszközök révén.

3. Pilot program

A járás helyzetét és problémáit figyelembe véve, a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutást ösztönző, támogató, az ezt akadályozó tényezők lebontását megkísérlő programot indítunk. Két, egymástól eltérő helyzetben lévő csoportot kívánunk támogatni, egyrészt a már közfoglalkozatásban dolgozókat, másrészt pedig azokat, akik éppen befejezik az általános iskolát. Ez utóbbi csoportnál a fő cél a továbbtanulás, vagy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés ösztönzése. E munkába önkéntes mentorokat, foglalkoztatáspolitikai szakértőket, tapasztalati szakértőket, sőt az érintett munkaadókat, helyi döntéshozókat, szolgáltatókat is be kívánjuk vonni.

4. Karitatív tevékenység

A gazdasági- és közösségfejlesztési célkiűzésekhez kapcsolódóan a térségben is ki kívánjuk építeni a hagyományos karitatív tevékenységeink hálózatát, mely leginkább az adományok gyűjtését és osztását foglalja magában. E tevékenység fő célja elsődlegesen a járásban található szegregátumokban élők megsegítése, támogatása, de emellett fontosnak tartjuk a járás valamennyi lakosának támogatását, ha arra szükség mutatkozik.

A karitatív tevékenység egyik rendkívül fontos elemét jelenti az önkéntesek toborzása és a munkába való bevonása. Ennek érdekében meg kívánjuk szólítani a járás tenni akaró lakóit, valamint a Baptista Szeretetszolgálat valamennyi intézményének munkatársait.

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉS

Szakmai vezető munkakörre

 

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a Jelen-Lét, program a Baktalórántházai járás felemelkedéséért elnevezésű EFOP-1.5.1-17-2017-00001 számú program megvalósításához munkatársakat keres.

A program céljait és feladatait jelen hirdetés mellékletében található rövid leírás tartalmazza. A munkakörre jellemző fontosabb információk:

Feladatai: · részt vesz a Jelenlét Pontok kialakításában · irányítja a Jelenlét Pontok működését, · kapcsolatot tart a járás döntéshozóival, szakembereivel, civil szervezeteinek képviselőivel, · gondoskodik a projekthez szükséges kapcsolati háló kialakításáról, működtetéséről, · együttműködik a projekt módszertani támogatását végző szervezetek munkatársaival, · az EFOP 1.5.1-17 projekt keretében nyertes programok szakmai vezetőinek fórumán részt vesz és képviseli a projektet, · irányítja és ellenőrzi a szakmai stáb tevékenységét, · irányítja a járás településein a program keretében vállalt szakmai programok megvalósítását, · gondoskodik a projekt szakmai vállalásainak teljesítéséről, · gondoskodik a projekttel kapcsolatos szakmai jelentések, elkészítéséről, · gondoskodik a projekt keretében előírt és elvárt adminisztráció szakmai tartalmának teljesítéséről, · gondoskodik a szakmai projektdokumentumok megfelelő elhelyezéséről, tárolásáról, rendszerezéséről, · a projekt megvalósításáról heti beszámolót készít a projektmenedzser számára, · gondoskodik a projekt kommunikációs feladatairól, ennek során ellátja a projekt és a Baptista Szeretetszolgálat képviseletét, · gondoskodik a projekttel kapcsolatos ellenőrzésekhez szükséges szakmai anyagok összeállításáról, · részt vesz a projektet érintő ellenőrzéseken, · közreműködik a horizontális vállalások teljesítésében és azok nyomon követésében. Felelőssége: · a projekt szakmai megvalósítása során a Támogatási szerződés és annak mellékletei, a szakmai terv, a Felhívás, a hatályos jogszabályok (kiemelten a 272/2014. sz. kormányrendelet), tájékoztatók, valamint a munkáltató belső szabályzatainak pontos betartása.

 

Elvárások:

· Felsőfokú szociális végzettség: szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező,

szociológus, szociális menedzser, szociálpolitikus-közgazdász, társadalmi tanulmányok szak,

· Legalább 2 éves szociális és/vagy társadalmi felzárkózási területen szerzett tapasztalat,

· Magabiztos számítástechnikai felhasználói ismeretek (Microsoft Office, Excel, Power Point)

· Pontos, megbízható, önálló munkavégzés

· Jó kommunikációs képesség

· Előnyt jelent: közösségfejlesztési, területfejlesztési területen szerzett tapasztalat

· Előnyt jelent: EPTK rendszer pályázói felületének ismerete, gyakorlati használata

 

Amit kínálunk:

· Főállású munkaviszony

· Változatos, kihívásokkal teli munka

· Szakmai fejlődési lehetőség

· Fiatalos csapat, családias, pozitív légkör

· Szakmai tapasztalattól és teljesítménytől függő versenyképes fizetés

 

Munkavégzés helye:

Baktalórántházai járás

Jelentkezés módja:

Jelentkezni lehet fényképpel ellátott magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal, és szakmai tapasztalat igazolásával, valamint a bruttó fizetési igény megjelölésével a ghyczy.gellert@orszik.hu e-mail címen. Tájékoztatás Ghyczy Gellért projektvezetőtől kérhető a 06-20-473-0486-os telefonszámon.

 

Tájékoztató

 

a Baptista Szeretetszolgálat által a Baktalórántházai járásban tervezett fejlesztő programról

A program a Baktalórántházai járás társadalmi, közösségi, szociális felemelkedését, fejlesztését szolgálja. Célunk, hogy a járásban élőkkel, helyi szakemberekkel, szolgáltatókkal összefogva segítsük a járás fejlődését, a közösségek erősödését, valamint a helyi erőforrások fejlesztését. Ebben a Szeretetszolgálat többek között kiterjedt hálózatát, segítő tevékenységét, munkatársai tudását és tapasztalatát is elérhetővé kívánja tenni. A program alapját a járásban tett látogatások és szakértőkkel, szolgáltatókkal, polgármesterekkel, valamint a helyi közösségek véleményformáló tagjaival folytatott konzultációk jelentik.

Tapasztalataink szerint térség legnagyobb problémáit a közfoglalkoztatottak magas aránya, a helyi közösségek meggyengülése, a mélyülő szegénység, a családok széthullása, valamint a lakók önbizalom hiánya, bizalmatlansága, befelé fordulása jelenti, mely jelentősen kihat a járás gazdasági teljesítményére is. A Baptista Szeretetszolgálat által megvalósítani tervezett program ezen tényezők megváltoztatásához kíván hozzájárulni, hangsúlyozottan a helyi szereplőkkel való szoros együttműködés keretében, az alábbi tevékenységek révén:

1. Jelenlét Pontok működtetése két településen

A Jelenlét Pontok gyakorlatilag szolgáltató és közösségi háznak felelnek meg, ahova a település lakói bizalommal fordulhatnak segítségért ügyes-bajos dolgaik intézésében. Ezen túl a Jelenlét Pontok munkatársai, a szakmai megvalósító stábot alkotók a helyi szükségleteknek megfelelően előadásokat, foglalkozásokat, tanácsadásokat is szerveznek és tartanak, melyek célja a kedvező változások elindítása, a helyi, aktív közösségek kialakítása, megerősítése, valamint a tájékoztatás, információnyújtás. Ezek pontos összetétele jelenleg még nem megadható, mivel arra majd csak a projekt első időszakának legfontosabb feladatát jelentő szociális diagnózis elkészülte után kerülhet sor. Vélelmezhető ugyanakkor, hogy szükség lesz majd adósságkezelési-, gyermeknevelési-, drogmegelőzési-, egészség megőrzési-, jogi-, pszichológiai tanácsadásra. Úgy tervezzük, hogy heti rendszerességgel szervezünk a helyiek számára a háztartáshoz, és a ház körüli munkákhoz hasznos tapasztalatokat, ismereteket biztosító barkácsolási és kiskertgondozási programot, főzőklubot, a gyermekeknek pedig kézműves és egyéb fejlesztő, szórakoztató alkalmakat.

A Jelenlét Pontokon összesen 3-3 (amennyiben erre lehetőség van, szociális) felsőfokú, és 2-3, összesen 5 középfokú munkatársat alkalmazunk majd, akik egyben – kiegészülve a szakmai vezetővel és szakmai asszisztenssel – a projekt megvalósító stábot is jelentik.

Fontos megjegyezni még, hogy a Jelenlét Pont szolgáltatásait a járás más településein is elérhetővé tesszük, így munkatársaink nem csupán e két településen, hanem más helyszíneken is segítséget nyújtanak.

2. Helyi szolgáltatók, szolgáltatások fejlesztése

A járás infrastrukturális helyzete – a különböző pályázatok révén – meglehetősen jónak mondható, azonban a felújított épületekben működő szolgáltatások munkaerő, illetve szakemberhiánnyal küzdenek, valamint eszközeik is végesek. Ezen kívánunk változtatni, egyrészt a szolgáltatók számára élményt, tudást adó, inspiratív, motivációt fejlesztő, erősítő szakmai programok, másrészt a feladat ellátást segítő eszközök révén.

3. Pilot program

A járás helyzetét és problémáit figyelembe véve, a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő visszajutást ösztönző, támogató, az ezt akadályozó tényezők lebontását megkísérlő programot indítunk. Két, egymástól eltérő helyzetben lévő csoportot kívánunk támogatni, egyrészt a már közfoglalkozatásban dolgozókat, másrészt pedig azokat, akik éppen befejezik az általános iskolát. Ez utóbbi csoportnál a fő cél a továbbtanulás, vagy az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedés ösztönzése. E munkába önkéntes mentorokat, foglalkoztatáspolitikai szakértőket, tapasztalati szakértőket, sőt az érintett munkaadókat, helyi döntéshozókat, szolgáltatókat is be kívánjuk vonni.

4. Karitatív tevékenység

A gazdasági- és közösségfejlesztési célkiűzésekhez kapcsolódóan a térségben is ki kívánjuk építeni a hagyományos karitatív tevékenységeink hálózatát, mely leginkább az adományok gyűjtését és osztását foglalja magában. E tevékenység fő célja elsődlegesen a járásban található szegregátumokban élők megsegítése, támogatása, de emellett fontosnak tartjuk a járás valamennyi lakosának támogatását, ha arra szükség mutatkozik.

A karitatív tevékenység egyik rendkívül fontos elemét jelenti az önkéntesek toborzása és a munkába való bevonása. Ennek érdekében meg kívánjuk szólítani a járás tenni akaró lakóit, valamint a Baptista Szeretetszolgálat valamennyi intézményének munkatársait.

 
A Baptista Szeretetszolgálat gyűjtést szervez a legszegényebb településeken élő rászoruló családok megsegítéséért egy akció keretein belül. Támogassa Ön is a Jelenlét Pontokat!

Baktalórántháza és környező területe az ország hátrányos helyzetű járásainak egyike. A Baptista Szeretetszolgálat munkatársaival és önkénteseivel egy új program keretein belül, mintegy „adoptálva” a területet próbál segítő kezet nyújtani az ott élőknek. A segélyszervezet két Jelenlét Pontot működtet Magyon és Rohodon, ahol a családok főzhetnek, moshatnak, zuhanyozhatnak, de sokan fűtetlen otthonukból érkeznek, így hideg időben annak is örülnek, ha csak felmelegedhetnek.

A Jelenlét Pontokat a közelmúltban sikerült felújítani, azonban ahhoz, hogy a segítségre szorulók minél hatékonyabb támogatást kaphassanak, még több erőforrásra lesz szükség. Foglalkozásaink megtartásához, szolgáltatásaink nyújtásához – amelyekhez a hozzáférést sokszor csak az általunk működtetett Jelenlét Pont képes biztosítani a szóban forgó járási területen – elengedhetetlen további eszközöket beszereznünk: konyhai felszereléseket, gyerekbútorokat, társasjátékokat, kerti játékokat, sporteszközöket, iskolaszereket és kézműves foglalkozáshoz szükséges holmikat.

Ezért bárki, aki a lentebb felsorolt eszközökkel segíteni tudja a projekt megvalósítását, vagy egyéb ötlettel, felajánlással szeretne élni, amely az ott élők esélyeit képes növelni, jelezze azt a 06 20 477 3038-as telefonszámon, vagy a kurja.timea@baptistasegely.hu e-mail címen. 

Mi hiszünk abban, hogy nincs lehetetlen…

(2019. április 27.)

 


 

 

                                  „Jelen-Lét” Program a Baktalórántházai járás felemelkedéséért

                                                        EFOP-1.5.1-17-2017-00001 - 2021. december 13. 

 

 

 

A program célkitűzése hazánk elmaradott térségeinek, településeinek fejlesztése, e területek leszakadásának megfékezése, a fejlettségbeli különbségek csökkentése. A „Jelen-lét” Program a Baktalórántházai Járás felemelkedéséért című, EFOP-1.5.1-17-2017-00001 kódszámú projekt az 5. legrosszabb gazdasági mutatóval rendelkező Baktalórántházai járásban kerül megvalósításra. A projekt keretében a járás két településén, Rohodon és Magyon Jelenlét Pont néven szolgáltató és közösségi teret hoztunk létre és működtetünk. Szolgáltatásainkkal, programjainkkal azonban a járás egészét elérjük.

 

Főzőklub

Főző klub keretében, megszólítjuk, mind az időskorúakat, mind a fiatalokat. Megmutatjuk, megtanítjuk, hogyan lehet kevés alapanyagból, finom és kiadós ételeket készíteni. Az idősek irányításával, megismerhetünk rég elfeledett ételeket, felidézzük a régmúlt hagyományos ízeit, amit a mai fiatalok nem ismernek. Recepteket, főzési praktikákat cserélnek a résztvevők. A generációkat megpróbáljuk közelebb hozni egymáshoz és így egyben szabadidejük hasznos eltöltését is biztosítjuk. Az elkészült ételeket közösen elfogyasztjuk, a megmaradt fogásokat hazavihetik a résztvevők. A Jelenlét Pontjainkon rendszeresen megrendezett főző klubunk sikerét az is mutatja, hogy a járásban lévő Közösségi házakba lévő programokra is meghívást kapunk, ahová örömmel megyünk.

 

 

Barkács klub

Barkács klub keretében, különböző használati tárgyakat készítünk, megismerhetik a program részvevői a kisgépek használatát. Mind felnőttek, mind pedig a gyerekek bátran megmutathatják kreativitásukat, ügyességüket. Segítünk igény esetén, a lakhatási körülmények jobbá tételében, mint például tisztasági festést, tetőszerkezet kisebb hibáinak javítása.Barkácsklubunkban magaságyást készítettek az ügyes kezű férfiak, melyeket a járás neveléi-oktatási intézményeiben a gyermekek beültettek. A program eredményeként több intézménybe sikerült visszavezetnünk a kiskert programot.

 

 

 

 

Kézműves foglalkozás

 

A járásban lévő oktatási-nevelési intézményekbe, kézműves foglalkozásokkal próbáljuk színesebbé tenni a gyerekek életét. Olyan feladatokat viszünk, amivel fejlődhet a gyermek finom motorikus képessége, vizuális képessége, szem-kéz koordinációja, kreativitása, kéz mozgásának ügyessége. Ezeken az alkalmakon a pedagógusok szívesen bekapcsolódnak a programjainkba. A Jelenlét Pontokon is van lehetőség kézművesedni, melyet egy remek szakember, Dezső Gergelyné, Mariann vezet, akinek a tudásával, tapasztalatával fejlődhet a gyerekek szépérzéke, kézügyessége.

 

 

 


 

 

 

                                              „Gyerekszemmel” program - 2022. március 2. 

 +

Problématerület

Diszharmonikusan működő családok gyermekeinek megsegítése

Járás

Baktalórántházai járás

Közvetlen célcsoport

Diszharmonikusan működő, szenvedélybetegséggel küzdő családok gyermekei, közvetve családjai

Elért családok száma

25

 

I. Előzmények és illeszkedés

Általános előzmények

Ahogy azt Bodrogi Andrea, az erre vonatkozó tanulmányában leírja: jól ismert és bizonyított tény, hogy azokban a családokban, ahol a szülők rendszeresen alkoholizálnak és/ vagy nyugtatószereket használnak, a gyermek nagyobb valószínűséggel válik alkoholistává, illetve gyógyszer- vagy kábítószerfüggővé, mint a szenvedélybetegségektől mentes családokban. (Bodrogi, 2011, 142.)[1]

Erre vonatkozólag Levendel László mutatott be tanulmányában eredményeket, egy a dániai vizsgálat tapasztalataiból, amiben alkohol addikcióval küzdő családból származó gyermekeket hasonlítottak össze homológ kontrollcsoporttal. „Az eredmények azt jelzik, hogy az alkoholista felmenővel rendelkező fiúknál szignifikánsan nagyobb volt az alkoholos diszpozíció (18%), amely 25 %-osra növekedett azokban az esetekben, mikor a gyermek nevelőapja is alkoholista volt.” (Levendel, 1987, 31.)[2].

Magyar előzmények és illeszkedés

A Gyerekszemmel program a kaliforniai Betty Ford Center gyermekprogramjainak módszertana alapján valósul meg. Az alapul szolgáló módszertant Jerry Moe a kaliforniai Rancho Mirage-ban található Betty Ford Központ gyermekprogramjának alelnöke és igazgatója, valamint az Alkoholbeteg Szülők Gyermekei Országos Szövetségének kuratóriumi tagja dolgozta ki.

A Baktalórántházai járásban, a programelem fő megvalósítója két támogatott lakhatási programot vezet a Baptista Szeretetszolgálat által Debrecenben fenntartott intézményekben, így már korábbról van szakmai tapasztalata a szenvedélybetegségek kapcsán. A tevékenységhez hasonló szolgáltatás korábban nem volt elérhető a járásban.

A program megvalósításához szükséges tudást és készségeket egy az Addiktológiai Konzultánsok Országos Egyesülete, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által megvalósított képzésen szerezte meg. A tudomásunk szerint az általunk megvalósított programhoz hasonlóra idehaza még nem volt példa.

II. A baktalórántházai járás példája

A Gyerekszemmel program egy gyerekeknek szóló addiktológiai tárgyú tudásátadás játékos formában. A játékokhoz kapcsolódóan nem csak az addikciók, de az elhanyagolás és a bántalmazás kapcsán is lehet hatásokat elérni. Cél, hogy a program által elért gyerekek megerősíteni tudják a stresszel szembeni ellenálló-képességüket annak ellenére, hogy családjukban a szenvedélybetegség árnyékában élnek.

A program négy nagyobb tématerületet ölel fel, ezzel kapcsolatban ad át tudásokat az abban résztvevőknek: a szenvedélybetegségekről általában, az érzésekről és azok kifejezéséről, a problémamegoldásról - öngondoskodásról, valamint az önértékelésről. A program fő célkitűzése, hogy ezeknek a gyerekeknek a rezilienciáját (rugalmas védekezőképességét), valamint az erre való képességüket a lehetőségekhez mérten a legjobban erősíteni tudja.

Tevékenység indokoltsága

A program során először a szakembereknek tartottunk képzést és tréninget. Ezeket a tudásátadásokat követően foglalkoztunk először Rohod és Magy településeken gyerekcsoportokkal. A program alapja, hogy az egy biztonságos helyen, bizalmi környezetben tudjon megvalósulni. A részvétel az önkéntességre épül – csak azoknál a gyerekeknél lehet pozitív változásokat, hatásokat elérni a program során, akik önszántukból vesznek részt a programon. A program 6 – 14 éves korú gyerekeknél ajánlott.

Egy ilyen foglalkozás elindításához legbalabb 5 fős csoport szükséges, de a projekt által megvalósított programban az egyik csoport 14 fős. Egy ekkora létszámú csoportban is működőképesnek bizonyult a program. A gyerekektől már a második alkalmat követően voltak pozitív visszajelzéseink.

Tevékenység rövid bemutatás

A program foglalkozásai játékokhoz és nem a szöveges tudásátadáshoz kötődnek. Ennek alapja az, hogy a kaliforniai Gyermekszemmel program tapasztalatai szerint a szenvedélybetegséggel küzdő családok gyermekei frontális tudásátadás formájában csak nagyon nehezen tudnak új ismereteket elsajátítani, mivel a saját családjukban is rengeteg ellentmondó információt kapnak (Itt hagyok mindenkit! Elegem van az egészből! Ti is csak a bajnak vagytok!) Ezért van szükség arra, hogy az ismereteket, valamilyen kézzel fogható módon közvetítsék feléjük. A program több ilyen játékot is kidolgozott a program által érintett négy nagy témakör kapcsán.

Tapasztalataink szerint a program ott tud igazán jól működni, ahol korábban már sikerült egy jó közösséget kovácsolni a gyerekekből. Ahol ez hiányzik, ott a program elején erősíteni kell a gyermekek csoportdinamikáját, hogy a program által biztosítani kívánt bizalmi légkörnek ezáltal is megágyazzanak.

Szükséges erőforrások a megvalósításhoz

A program vezetője a tevékenység megvalósításába bevonja a Jelenlét pontok kollégáit is, velük együtt valósítja meg a programot. Azok a kollégák, akik ebben a folyamatban részt vesznek később abszolút alkalmassá válnak majd arra, hogy saját maguk is meg tudjanak valósítani ilyen programot. A gyerekek részéről feléjük is ki tud épülni egy olyan bizalmi kapcsolat, ahol be tudnak számolni a családi problémáikról.

 

Eredmények és hatások tapasztalatok alapján

A programot 2021. nyarán kezdtük el megvalósítani, ezért hosszútávú hatások még nem láthatóak a programelem kapcsán, de rövid és középtávon már láthatóvá váltak pozitív hatások. A segítők visszajelzései alapján látható, hogy a gyermekeknél elkezdődött egy tudatosabb gondolkodás arról, hogy ők maguk nem tudják megváltoztatni a szüleik addikcióit, ezért fontos, hogy önmagukról tudjanak gondoskodni bizonyos helyzetekben – ennek erősítésé a program egyik fő célja.

Ha a gyermekek kapcsán különböző problémák kerülnek a felszínre, akkor ezek a gyermekek problémáira megfelelő választ tudni adó szakember számára becsatornázhatóak.

 [1] Bodrogi Andrea (2011): Az alkoholizmus kognitív viselkedésterápiás megközelítése - Magyar Pszichológiai Szemle -  141-156. http://real.mtak.hu/75541/

[2] Levendel László (1987): Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása. 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 1.78 MB
Baktalórántházi pilot program - Hatásmérés
pdf
méret: 15.51 MB
Komplex járási fejlesztési terv
Lap tetejére