“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (BSZ EJSZ)

 


Bemutatkozás

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.5-20-2020-00001

Kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Projekt címe: Fókuszban a gyermek

 

Megvalósítás helyszíne: 66 felzárkózó település

 

1. Alsószentmárton

34. Nagycserkesz

2. Arló

35. Nógrádszakál

3. Átány

36. Nyírkáta

4. Bagamér

37. Nyírmihálydi

5. Balajt

38. Nyírpilis

6. Besenyőd

39. Oltárc

7. Boldogkőújfalu

40. Pálmajor

8. Csenyéte

41. Piricse

9. Cserdi

42. Piskó

10. Csököly

43. Pocsaj

11. Dámóc

44. Pusztakovácsi

12. Drávaiványi

45. Ricse

13. Értény

46. Rimóc

14. Felsődobsza

47. Rohod

15. Fulókércs

48. Ságújfalu

16. Gadna

49. Sárkeresztúr

17. Göncruszka

50. Sósvertike

18. Gyulaj

51. Szakácsi

19. Hernádvécse

52. Székely

20. Hirics

53. Tarnabod

21. Karancsság

54. Tarpa

22. Kastélyosdombó

55. Táska

23. Kerecsend

56. Téseny

24. Kistolmács

57. Tiszabő

25. Kisszentmárton

58. Tiszabura

26. Kömlő

59. Tiszakarád

27. Lakócsa

60. Told

28. Litke

61. Vejti

29. Lúzsok

62. Vilmány

30. Magy

63. Vizsoly

31. Mátraverebély

64. Zajk

32. Mezőladány

65. Zalakomár

33. Nagybárkány

66. Zemplénagárd

 

A támogatás összege: 5 000 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

Konzorciumi partnerek:

Baptista Szeretetszolgálat

Don Bosco Szalézi Társasága

Hajdúdorogi Metropolitai Egyház

Hit Gyülekezete Roma Missziós Hálózata

Igazgyöngy Alapítvány

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió

Magyar Református Szeretetszolgálat

Miskolci Egyházmegye

Oltalom Szeretetszolgálat

Szent Ferenc Szegényei Alapítvány

Szent Márton Caritas Alapítvány

TUTOR Alapítvány a Betegek és Szegények Megsegítéséért

Világítani Fogok Egyesület

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.12.31.

Projektvezető: Zikkert Antal

Szakmai vezető: Csiszár Eszter 

A “Fókuszban a gyermek” projekt (továbbiakban program) célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Kormányhatározatban meghatározott és a Kormány által kijelölésre kerülő leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel, és a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával biztosít.
Annak érdekében, hogy a programba bevont 66 felzárkózó településen a 0-3 éves gyermekeknek biztosított legyen az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődése, nem elég kizárólag rájuk fókuszálni; a családdal, a rokonsággal és a lakókörnyezettel is foglalkozni kell, valamint a velük foglalkozó szakembereket és szolgáltatásokat is meg kell erősíteni. Ezért a program fejlesztései és kapcsolódó tevékenységei a kora gyermekkori fejlődést középpontba helyezve, a leghátrányosabb helyzetű településeken élő családok egészével foglalkozik.
Cél, hogy a szegénység intergenerációs átörökítésének megtörése érdekében a beavatkozások összehangolt rendszere hosszú távon is megváltoztassa a gyermekvárás, a szülés körüli időszak és a gondozás-nevelés kultúráját mind a családok, a szülők, mind pedig a szakemberek, intézmények esetében. 
 

Tevékenységeink

 

„Koragyermekkor intenzív szociális kisérése és a gyermekek esélynövelésének komplex támogatása” programelem „Első 1000 nap és Védőnő+ programcsomag megvalósítása” c. programcsomagja komplex szociális családkísérést, a szülői kompetenciák kialakítását és megerősítését, valamint a korai mozgásfejlődést támogató foglalkozásokat, szolgáltatásokat tartalmaz. A védőnők munkáját és a gyermekek egészséges fejlődését különböző eszközökkel segíti.

Az „Élet- és lakhatási körülmények javítása” programelem „Lakhatási körülmények fejlesztését szolgáló programja” a lakhatási körülmények műszaki biztonságának megteremtését és a lakások komfortfokozatának javítását célozza lakókörnyezet rendezéssel, rágcsáló- és rovarirtással, fűtött helyiség, áramvételi pont, vízvételi lehetőségek kialakításával, mosdóhelyiségek kialakításának előkészítésével és alapvető bútorok beszerzésével. „A településeken élő lakosság adósságkezelését, pénzügyi integrációját támogató program” az adósok erőforrásaira és együttműködésére építve fogalmazza és valósítja meg az adósságrendezést, végig kísérve, mentorálva a családot. Emellett cél a digitális írástudás fejlesztése, a pénzügyi integráció elősegítése szemléletformáló egyéni és közösségi programok megvalósításával.

„A Krízisalap létrehozása a családok krízishelyzetének megoldása érdekében” program krízis esetén azonnali támogatást nyújtó pénzalapot, eszközöket, szolgáltatásokat biztosít a családok számára. Természeti katasztrófák esetén a kríziscsomag része az épületek javításához, újraépítéséhez szükséges építőanyag.

A „Szemészeti szűrőprogram” célcsoportja a 0-14 éves korosztály. A céltelepüléseken élő gyermekek szemészeti vizsgálaton vehetnek részt, ahol indokolt esetben szűrést követően szakemberekhez irányítják őket. Szükség esetén a gyermekek részére szemüveg készül.   

A „Bűnmegelőzési program, kábítószer-használat visszaszorítása, áldozatsegítés” programelem során települési Bűnmegelőzési Stratégiák készülnek. További elemek az iskolai drogprevenció, az egyéni esetkezelés, a szociális segítők addiktológiai képzése, kiadványok, szórólapok megjelentetése, tanácsadói támogatás a terhesség alatti és utáni dohányzás visszaszorítására, a családon belüli erőszak áldozatainak segítése, valamint a jelenlévő civil szervezetekkel, egyházakkal, gyermekvédelmi, és egyéb segítő szervezetekkel való együttműködés kialakítása.

A „Szakmai-módszertani támogatás” témakörön belül „A gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek módszertani megújulását támogató program” célja a gyermekekkel foglalkozó szakemberek támogatása; a módszertani kultúra fejlesztése a köznevelési intézményekben; valamint pilot intézményeken keresztül bemutatni az intézményi nevelés-oktatás felzárkóztatásra specializált modelljét. A „Szakmai képzések, szakmai találkozók, témanapok megvalósítása a programban dolgozó szakemberek számára” program során alapozó képzések, valamint akkreditált képzések, továbbá szakmai műhelyek, témanapok, workshopok, országos és regionális szakmai találkozók, konferenciák kerülnek megrendezésre.

A „Kommunikáció, társadalmi szemléletformálás, érzékenyítés” programelem részeként különböző csatornákon (pl. publikációk; weboldal) megtörténik a programok és az eredmények hatékony kommunikációja, népszerűsítése a szakemberek és a lakosság irányába.

Az „Integrációfejlesztési programcsomag” során cél a Mozgó Játszótér (kisbusz) elérhetőségének biztosítása a résztvevő településeken. A programelem munkatársai a játék megszervezése során különleges mozgást és mozgáskoordinációt fejlesztő eszközöket alkalmaznak és egyben facilitálják a helyi szakemberekkel és a szülőkkel való kapcsolatfelvételt, a problémák feltérképezését és a közösségfejlesztést is. Az integráció-és közösségfejlesztés további elemei a zene, valamint a művészeti- és sporttevékenységek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lap tetejére