“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (BSZ EJSZ)

EFOP-4.1.5-16-2017-00049

Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében

 

A kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

A projekt azonosító száma:  EFOP-4.1.5-16-2017-00049

 

A projekt címe: Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében    

 

A szerződött támogatás összege: 57.083.716 Ft 

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításával, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális feltételeinek biztosításával és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott (eszköz- és felszerelési jegyzék) szereplő, kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatásával. Jelen projekt megvalósítását követően egy korszerű épület áll rendelkezésre megfelelő eszközfelszereltséggel hozzájárulva a minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás megvalósításához.

 

A projekt tervezett kezdete: 2019.03.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.29. 

 

A projekt általános bemutatása:  A projekt célja egy korszerű épület kialakítása megfelelő eszközfelszereltséggel a minőségi, méltányos, inkluzív nevelés-oktatás megvalósításához. A fő célunk részét képezi a lány és a fiú technika tanterem felújítása, teljes bútorzatának megújítása és a szükséges forgóeszközök beszerzése, valamit egy Bibliaismereti terem kialakítása. A színvonalas oktatás megvalósításához célunk interaktív táblák beszerzése és a pingpongozási lehetőség biztosítása.

A képzésre alkalmas terek kialakításához szükség van a jelenlegi technika épület modernizációjára, a műszaki színvonalának emelésére, a fizikai állagának javítására. Ennek érdekében a technikai épületben sor kerül a külső nyílászárók cseréjére, az épület szigetelésére, a tetőszerkezetének felújítására, a fűtés, világítás korszerűsítésére, a meglévő kazánház felújítására karbantartó műhely kialakításával együtt, akadálymentesítésre és a vizesblokk kialakítására is.

A technika épület modernizációján felül egy korábban oktatási eszközök tárolására használt helyiség szaktanteremmé alakítására is sor kerül a Bibliaismeret tantárgy oktatásához. Egy olyan tantermet szeretnénk létrehozni, amely többféle pedagógiai módszerrel és tevékenységgel segítheti a Bibliaismeret tanítását, amelyek legfontosabb közös jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cselekvő tanulói részvétel.

A tanterem kialakítására az intézmény főépületében kerül sor, a jelenlegi raktár/kémia szertár kap új funkciót.

A mindennapos testnevelés infrastrukturális hátterének biztosításához e fejlesztés keretében közösségi térként egy 99 m2-es ping-pong ’szín’ kialakítása is megvalósul. Ez a jóléti beruházás nem csak a mindennapos testnevelés oktatásának javítását segíti, hanem csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyás lehetőségét és nagyban segíti a szabadidő hasznos eltöltését

 

 

Kapcsolatfelvétel: 

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

1111 Budapest, Budafoki út 34/b.

Telefon: +36-1-466-5978

e-mail: hbaid@hbaid.org

www.baptistasegely.hu

 

 

Hírek, projekt aktualitások: -Sajtóközlemény

 

Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében

 

2020. június 03.

 

 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 57,084 millió forint Európai Uniós vissza nem térítendő támogatást nyert a „Fejlesztések Tiszaroffon a cselekvésközpontú tanulásszervezés érdekében” című programjára, melynek során a technika épület modernizációjára, ping-pong ’szín’ kialakítására, egy szertár szaktanteremmé való átalakítására és korszerű eszközök beszerzésére került sor.

A beruházás Tiszaroffon valósult meg, a Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda Szabadság út 39/b. feladatellátási helyen. A korábbi épület felújításával egy korszerű épület jött létre, amely a Technika és tervezés tantárgy során tanult elméleti ismeretek gyakorlati kipróbálását segíti és támogatja. A fejlesztés révén a technika szaktantermek modern bútorokkal lettek felszerelve, valamint oktatási célú konyhai és kézi szerszámok kerültek beszerzésre. Az iskola informatikai eszközökkel is gazdagodott. Kialakításra került a Bibliaismereti szaktanterem, ahol az erkölcsi tanítás mellett egy iskolalelkész-szolgálat is helyet kapott, így lelkigondozói beszélgetésekre, kiscsoportos foglalkozásokra és egyéni segítségnyújtásokra nyílik lehetőség. A ping-pong szín létrehozásával egy olyan közösségi tér került kialakításra a diákok számára, amelyet nemcsak a mindennapos testnevelés során tudnak hasznosítani, hanem alkalmas egyéb szabadidős- és csapatépítő tevékenységekhez is, csökkentve a végzettség nélküli iskolaelhagyás lehetőségét, segítve a szabadidő hasznos eltöltését. A fejlesztés eredményeként beszerzett eszközök és az újonnan kialakított tanulási-tanítási környezet mind hozzájárulnak a minőségi, méltányos, inkluzív oktatás-neveléshez. A beruházásnak köszönhetően az intézmény tanulólétszáma nem csökken, ezáltal munkahelyeket tudunk megőrizni.

A projekt 2019. március 01. és 2020. április 29. között a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A projektről bővebb információt a www.baptistasegely.hu oldalon olvashatnak.

Kedvezményezett: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Projekt azonosítója: EFOP-4.1.5-16-2017-00049


 

Lap tetejére