“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (BSZ EJSZ)

EFOP-1.9.8-17-2017-00006

Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése

a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében

 

 

A kedvezményezett neve: Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy konzorciuma

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.9.8-17-2017-00006

 

A projekt címe: A Baptista Szeretetszolgálat logisztikai központjának létrehozása, valamint szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi létesítményeinek infrastrukturális fejlesztése    

 

A szerződött támogatás összege: 270.300.661 Ft. 

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

 

A projekt célja olyan szervezetműködtetési eszközök bevezetése, fejlesztése, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szeretetszolgált EJSZ-t, mint fenntartókat, hogy intézményeikben hatékonyabb működésre tegyenek szert az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az érintett intézmények szolgáltatásainak színvonalát emeljük, és így megvalósul a szociális szolgáltatásaink minőségének javítása

 

A projekt tervezett kezdete: 2018. február 20.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. október 19.

 

A projekt általános bemutatása:  

 

Projektben érintett intézmények:

 • Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthona, Pécs
 • MBE Filadelfia Integrált Szociális Intézmény, Kiskőrös
 • MBE Emmaus Idősek Otthona, Hajdúböszörmény
 • Gondviselés Háza Idősek Otthona, Hajdúböszörmény

 

A projekt közvetlen célcsoportjai:

 • Az érintett szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók és intézmények, illetve azok alkalmazottai, vezetői, dolgozói, munkatársai, önkéntesei.
 • Az érintett szociális ellátásokat biztosító szolgáltatók és intézmények ellátásaiban részesülő személyek.
 • A projekt közvetett célcsoportjai:
 • A Magyarországi Baptista Egyház, valamint a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szociális alapszolgáltatások körébe tartozó szakemberek

 

A projekt fő, hosszú távú célkitűzése

 • A projekt célja olyan, hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése, fejlesztése, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szeretetszolgált EJSZ-t, mint fenntartókat, hogy intézményeikben hatékonyabb működésre tegyenek szert az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az érintett intézmények szolgáltatásainak színvonalát emeljük, és így megvalósul a szociális szolgáltatásaink minőségének javítása.

 

A hosszú távú célok a következő részcélokon keresztül valósulnak meg:

 • hosszú távú szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia kialakítása, amely kijelöli az adott szervezetek fejlődési, fejlesztési irányait.
 • szervezeteink folyamatos megújulása, a szervezeti és ezáltal az ellátási struktúra, alkalmazott szakmai módszerek fejlesztése
 • a szakmai munkát megalapozó pénzügyi, humán erőforrás gazdálkodás egységes alapokra való helyezése, elektronizálása,
 • a szakmai munkánk metódusainak fejlesztése és új metódusok bevezetése a szükségletek figyelembe vételével
 • a szervezeti tudás és ez által a szervezet megújítása a felső és a középvezetők részére szervezett képzéseken keresztül.
 • olyan szakmai anyagok elkészítése, amelyek az ellátási folyamatok minden szakaszában segítik az ellátottakkal közvetlenül foglakozó munkatársak mindennapi szakmai feladatellátását
 • a szakmai dolgozók számára új ismeretek, készségek, képességek átadása
 • a hasonló, vagy azonos profilú intézmények, illetve az ott folyó munka megismerése által a jó gyakorlatok beazonosítása és széles körű elterjesztése
 • a szerzett tapasztalatok alapján új módszerek, technikák kidolgozása, új kapcsolatok építése, civil szervezetekkel, más intézményekkel közös programok szervezése
 • a mindennapi szakmai munka folyamatos kontroljának a kialakítása a minőségi szolgáltatások és munkavégzés biztosításának érdekében.

 

A projekt fő pillérei:

 • Fejlesztést megalapozó részletes szükségletfelmérés
 • Szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia kidolgozása
 • Egyedi, belső működési hatékonyságot támogató, az intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések
 • Szolgáltatási módszerek kidolgozása, bevezetése, alkalmazása
 • A szervezeti működés hatékonyabbá tételéhez szükséges, az operatív működést lehetővé tevő informatikai fejlesztések
 • A komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök beszerzése, infrastrukturális beruházás

 

Kapcsolatfelvétel: 

 

Magyarországi Baptista Egyház 1068 Budapest, Benczúr u. 31. Telefon: +36-1-352-9993, +36-20-886-0000 e-mail: baptist@baptist.hu, www.baptist.hu

Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 1111 Budapest, Budafoki út 34/b. Telefon: +36-1-466-5978
e-mail: hbaid@hbaid.org, www.baptistasegely.hu

 

Hírek, projekt aktualitások: 

https://www.baptistajogyakorlat.hu/


Lap tetejére