“WITH FAITH AND COMPETENCE”

TÁMOP-3.1.17-15-2015-0009
Hátránykompenzáció, tehetséggondozás és hálózatépítés köznevelési intézményeinkben

 

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ sikerrel pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a következő pályázaton:

 

Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása (TÁMOP-3.1.17-15)

 

A projekt címe:

Hátránykompenzáció, tehetséggondozás és hálózatépítés a Baptista Szeretetszolgálat

Egyházi Jogi Személy köznevelési intézményeiben

 

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.17-15-2015-0009

 

A szerződött támogatás összege: 177.223.626 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt közvetlen célcsoportja: 

  • A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában lévő köznevelési intézmények szervezeti egységei: 82 feladat-ellátási hely 43 köznevelési intézmény (óvoda, általános iskola és középiskola).
  • A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy alkalmazottjai, vezetői, dolgozói, munkatársai: 1.038 pedagógus, 200 munkatárs.
  • Az egyházi fenntartásban lévő köznevelési intézmények diákjai.

 

A projekt megvalósítása támogatja a Baptista Szeretetszolgálat intézményfenntartói szerepkörének erősítését. A fenntartásukban álló köznevelési intézmények feletti irányítói és felügyeleti módszerek és eljárások felülvizsgálatát, kiterjesztését, illetve irányítási, módszertani, minőségbiztosítási kompetenciáinak fejlesztését annak érdekében, hogy a szeretetszolgálathoz tartozó köznevelési intézményekben azonos integrált fenntartói és irányítási rendszer alakuljon ki, különösen minőségirányítás, adminisztráció, humán erőforrás gazdálkodás, vezetői információs rendszerek és egyéb informatikai rendszerek tekintetében.

 

A projekt fő pillérei:

  1. AZ INTÉZMÉNY-FENNTARTÁS, -IRÁNYÍTÁS ÚJ INTEGRÁLT RENDSZERÉNEK, FUNKCIÓINAK KIALAKÍTÁSA, FENNTARTÓI TÁMOGATÓ FOLYAMATOK FEJLESZTÉSE

1.1.   „Baptista adattár kialakítása”

1.2.   Rövid-, közép- és hosszú távú komplex fenntartói stratégia kidolgozása

1.3.   A speciális fejlesztésre szoruló intézmények fejlesztési programjának kialakítása

1.4.   IT fejlesztési tevékenységek

1.5.   Szakmai kapcsolatrendszer kialakítása a partneri körrel

  1. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI, HUMÁNERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS SZAKMAI VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK FEJLESZTÉSE, STANDARDIZÁLÁSA AZ EGYHÁZI FENNTARTÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN

2.1.   A hatékony és rugalmas erőforrás-gazdálkodást támogató informatizálható folyamatok megszervezése, különös tekintettel az emberi erőforrásokra

2.2.   A hatékony együttműködést támogató vezetői irányítási, döntés-előkészítést támogató, továbbá tudásmegosztó és információs rendszerek feltérképezése, fejlesztése és összehangolása

  1. AZ EGYHÁZI FENNTARTÓ ÁLTAL MŰKÖDTETETT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATI ÉS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE, KAPACITÁSAINAK ERŐSÍTÉSE

3.1.   Az egyházi fenntartó által működtetett pedagógiai szakszolgálatok minőségének fejlesztése, kapacitásainak megerősítése, működési feltételeinek javítása, funkcióbővítése

3.1.1.                  Inklúziós köznevelési hálózat létrehozása

3.1.2.Baptista Inklúziós Akadémia megszervezése

3.2.   Az egyházi fenntartó által működtetett pedagógiai-szakmai szolgáltatások minőségének fejlesztése, kapacitásaik megerősítése, működési feltételeik javítása, funkciók bővítése

3.2.1.Pedagógiai-szakmai szolgáltatások fejlesztése

  1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA, TUDÁSTRANSZFER ELŐSEGÍTÉSE, SZAKMAI HÁLÓZATOSODÁS KITERJESZTÉSE

4.1.   Belső referenciaintézményi hálózat létrehozása 10 intézmény közreműködésével

4.2.   A belső, 10 intézmény által létrehozott hálózat tagjai közül intézményenként 3-3 fő felkészítése a jó gyakorlatok átvételének, adaptálásának mentori feladataira

4.3.   A szakmai megújuláshoz, fejlődéshez szükséges képzések lebonyolítása

4.4.   Mentorálási tevékenység lebonyolítása 20 intézményben

4.5.   A hálózatépítésbe bekapcsolódott intézményeink, a kerületek, egyéb szervezeti egységek szereplői számára egész napos konferencia szervezése a fejlesztések, a projekt hálózatépítésben elért eredményeinek bemutatása céljából, 250 fő részvételével

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015. november 30.

 

 

Kedvezményezett neve, elérhetősége:          Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

1111 Budapest, Budafoki út 34/b.

Telefon: +36-1-466-5978

e-mail: hbaid@hbaid.org

www.baptistasegely.hu

 

A projekttel kapcsolatos további információk a www.baptistaoktatas.hu oldalon olvashatók.

 

 

 

TÁMOP - 5.4.12 -14/1-2015-0004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0004

„Baptista szolgáltatók módszertani fejlesztése"

A Magyarországi Baptista Egyház és a Baptista Szeretetszolgálat 202,2 millió forintos európai uniós támogatást nyert komplex programjára, amelynek végső kedvezményezettje az a közel 22 ezer ember lesz, aki nap mint nap baptista intézményeken keresztül kap segítséget.

A projekt célja a konzorciumtagok együttműködésének erősítése, egységes szakmai munka kialakítása, szervezeten belüli kohézió erősítése, külső kapcsolatok bővítése, fejlesztése, innovatív tevékenységek, programok kidolgozása.

 

Németországi tanulmányút hasznos tapasztalatokkal

Projektnyitó konferencia lesz a baptista szolgáltatók módszertani fejlesztéséről

Tábor önkénteseknek: még lehet jelentkezni!

Találkozott a "Támogatott lakhatás" munkacsoport

Módszertani fejlesztés európai uniós forrásból a baptista szolgáltatóknál

Lap tetejére