“WITH FAITH AND COMPETENCE”

Pályázatok
Intézmények pályázatai

EFOP-1.8.7-16-2017-00006

A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló,

alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja

 

 

A kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ

 

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.8.7-16-2017-00006

 

A projekt címe: A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja    

 

A szerződött támogatás összege: 97.433.683,- Ft 

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100% - a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A fejlesztés az OSzSK megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergom, Mátészalka, Tapolca – valósul meg. Egyes programelemek a megvalósítás során a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programba kapcsolódását (Ópályi, Hodász). A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. 

 

A projekt tervezett kezdete: 2019.03.01.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

 

A projekt általános bemutatása:  Célcsoportra ható kiemelt jelentőségű tényezők. Védő tényezők: - családi kapcsolatok erősítése; - szülők támogatása a szülői szerepek készségeinek javításával; - az oktatási rendszerben való maradás ösztönzése; - pozitív kortárs-kapcsolatok erősítése; - helyi közösségek megerősítése; - alternatív szabadidős programok szervezése. Kockázati tényezők: - serdülőkori problémák, krízisek felismerésének, kezelésének nehézségei; - kontrollálatlan szabadidő eltöltés; - normaszegő magatartás; - generációk közötti szakadék – nemzedékek közötti értékátadás hiánya; - diszfunkcionális családokból kikerülő fiatalok elszigetelődése; - családi frusztrációk (hagyományos értékek, magatartásminták, életformák, megküzdési stratégiák hiánya); - iskolai teljesítményhez, iskolához való viszony gyengesége (tudás és munka értékének helytelen megítélése); - fiatalok pszichoszociális, mentálhigiénés egészséggondozásának a hiányosságai; - társadalmi stressz, lélektani feszültségek terjedése; - a gyermekkori és ifjúsági személyiségfejlődési rendellenességek gyakoribbá válása; - kudarcok, motiválatlanság, beilleszkedési zavarok kezelésének hiánya. Cselekvési terv. A célcsoport elérése, programban tartása érdekében a legkiválóbb hazai alternatív pedagógiai módszereket, innovatív megoldásokat alkalmazó szervezetekkel dolgozunk együtt – hosszú távú csoport tréningek szervezésével. A projektbe bevont kollégáink mindegyike szociálisan kiemelten érzékeny, a drogprevenció területén több éves tapasztalattal rendelkezik, így önállóan is képesek foglalkozások szervezésére, támogatására, lebonyolítására. A programelemek kiválasztásakor az alábbi, kiemelten fontos – a célcsoport igényeire reagáló – szempontokat vettük figyelembe: - új típusú, alternatív programok nyújtása; - elkötelezett, empatikus, hiteles csoportvezetők bevonása; - közösségi élmény, valahova tartozás biztosítása; - problémák hatékony kezelésének garantálása. Projektbe bevonásra kerülő megvalósítók. A projekt sikeres lebonyolítása érdekében olyan, hazai és nemzetközi elismertségű, drogprevencióval foglalkozó szaktekintélyeket, szervezeteket vontunk be, amelyek újfajta, élményalapú, interaktív szemlélettel közelednek a veszélyeztetett, illetve érintett célcsoportok felé. A szakmai tervben részletezetteknek megfelelően az alábbi megvalósítókkal kívánunk együtt dolgozni: - Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz, - AppArt Egyesület; - Bélaműhely Sound Art; - Momentán Társulat. Természetesen a fejlesztés három fő helyszínén szakembereink, munkatársaink is az ütemtervnek megfelelően tartanak rövid, közép és hosszú távú csoportfoglalkozásokat a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében. Együttműködések. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében, a már meglévő kapcsolatrendszerünk segítségével felvettük a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, drogprevencióval érintett szervezetekkel és együttműködéseket alakítottunk ki, amelyek további elmélyítése a cél. Annak érdekében, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fenntarthatóak, illetve kiterjeszthetőek legyenek, mindhárom településen kidolgozunk helyi akcióterveket. Elvárt eredmény. A projekt során meg kell határozni a probléma nagyságrendjét, felismerésének, megelőzésének és kezelésének a módját, valamint garantálni szükséges a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek rendelkezésre állását és a hatékony, preventív jellegű programok folyamatos elérhetőségét a célcsoport számára. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés nagyban hozzájárul a társadalmi szemléletformáláshoz (attitűdváltozás), a szakemberek kompetenciájának növeléséhez, a helyi együttműködések révén pedig az elért eredmények fenntartásához.

 

Kapcsolatfelvétel: 

 

Dr. Heidl Beáta, a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK intézményvezetője: heidl.beata@baptistasegely.hu

Hentes Ildikó, drogprevenciós koordinátor, a projekt szakmai vezetője: hentes.ildiko@baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK telefonszáma:  +36 1 466 59 78

 

Hírek, projekt aktualitások: Riport a projektről a Veszprém megyei hírportálon

Szociális cirkusz az utolsó esély iskolájában

Esztergom az egyik legfontosabb helyszíne a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programjának: riportunk 2019 november végén a "szociális cirkusz" fantázianevű foglalkozást követően készült az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskolában. 

 

– Mi, a Magyar Zsonglőr Egyesület már 2001-ben megalakultunk, s azóta tevékenységünk szerteágazó lett, de a legfontosabb a zsonglőrködés, a cirkusz, s minden, ami hasonló jellegű mozgásokhoz köthető – mondja Szabó Márton oktató, módszertani vezető, azaz Marci a foglalkozások szünetében. –  Próbáljuk egyesületünkben összefogni a Magyarországon ez iránt érdeklődő fiatalokat, s ezen belül is egyik legfontosabb célunk, hogy a zsonglőrködés és a cirkuszi tevékenység jótékony hatásait igyekezzünk kihasználni a különböző célcsoportok érdekében. Úgy szoktuk ezt hívni: szociális cirkusz.

– Mi ennek a lényege?

– Az, hogyha valaki zsonglőrködni tanul, ilyesmiben vesz részt, az nagyon jó hatással van társas és egyéni készségeinek fejlesztésére. Ezt a módszert igyekszünk eljuttatni a különböző iskolákba, tanodákba, ifjúsági klubokba, vagy célzottan olyan csoportokhoz, akik valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek. Például fogyatékos gyerekekkel is sokat dolgozunk. Főleg Budapesten tesszük ezt, mert ott van az egyesület székhelye és a legtöbben fővárosiak vagyunk, de szinte mindenfelé elmegyünk, ahová hívnak minket.

– Hol a trükk abban, amit csináltok?

– A zsonglőrködéssel elég gyorsan értékes sikerélményhez jut az, akit ilyen feladatok elé állítunk. Feladatok, amelyek elérhetőek, amelyek egy kis gyakorlással jól elsajátíthatóak, de amelyek olyan látványos tanulási élménnyel majd eredménnyel járnak együtt, amit nem feltétlenül képzelne el magáról, vagy a társairól senki. Gyakorolni kell, újra és újra megpróbálni ugyanazt, ha először nem sikerül, mivel elsőre soha nem sikerül. Mindez értékes tapasztalat tud lenni már rövidebb távon is, de több foglalkozás után még inkább. Nem kell persze azonnal csodát várni, de mi olyan foglalkozásokat is szeretünk tartani, amelyek hosszabb távon kamatoztathatóak. Ez meghatározóvá válhat egy fiatal életében.

– Sokat kell fegyelmeznetek?

– Nem jellemző. Szeretünk partneri viszonyba kerülni a diákokkal, s közösen játszva teremteni meg azt a légkört, ahol játék közben tanulunk egymástól, és ahol nem tekintéllyel, hanem a közös játék erejével hatunk a fiatalokra annak érdekében, hogy legyenek minél együttműködőbbek.  

– Netán családi hagyomány ez nálatok?

– Nem vagyunk mi cirkuszos dinasztia, nem ilyen közegből érkeztem sem én, sem pedig a társaim. Hobbi szinten kezdtem el zsonglőrködni még ifjúkoromban, aztán jött az ifjúsági munka. Végzettségemet tekintve eredetileg antropológus vagyok, de aztán rájöttem, hogy amit szeretek csinálni, az nagyon jó eszközzé válhat a fiatalok körében végzett szociális munka területén is. Egyesületünknek mára sikerült ezt a módszert meghonosítania Magyarországon: összekötöttük a munkát és a hobbit az életünkben.

Kecskés Kata, az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola szociális oktatója egyben két osztály főnöke is.

– Miként tapasztalja, mennyire fogékonyak a diákok arra, ami történik velük a szociális cirkusz foglalkozásain?

–  Ez változó. Attól függ, melyik korcsoportról és évfolyamról van szó, de legjobban az befolyásolja a hozzáállást, hogy milyen a családi háttér és mit hoznak otthonról – válaszol Katalin. – De motiválhatóak. Először persze mély tagadásban vannak, mindent hárítanak, de később, amikor látják, milyen jók a foglalkozások és milyen jó az, ami a programban történik velünk, azt elfogadják és szeretik nagyon. Én magam is szoktam olyan napokat rendezni, amikor játszóteret csinálok egy-egy tanteremből, és ezzel a társas együttlétet erősítem bennük.  

– A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK programja elsősorban a drogprevencióról szól. Miként látja, mennyire érinti a kábítószerhasználat veszélye a fiatalokat?

– Nagyon. Mindig úgy érzem, egy lépéssel előttünk járnak. De nem csak mi előttünk, hanem még a drogprevencióval foglalkozó szakemberek előtt is, annyira tájékozottak. Mi a Kolping-szemlélet alapján fogadjuk a gyerekeket, hozzánk nagyon nehéz helyzetből érkeznek a diákok. Szinte mindannyian problémásak, alig akad kivétel: az életükből hiányzik a szeretet. Amikor megérzik, hogy ők itt fontosak, akkor következik a játszmázás, előjön belőlük a düh és a harag, ami persze nem nekünk szól. Aztán amikor ezen túljutnak, akkor jön egy nagy fordulat, s onnantól kezdve lehet velük igazán dolgozni. De ez nagyon nagy erőfeszítéseket igényel. Fontos, hogy a fiatal itt legyen nálunk, mert akkor tudom, hogy nem árulja a testét, nem lövi magát, nem ül részegen a kocsmában. A tanórák 45 percesek – ám nekünk sok másra is figyelni kell.

Az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola igazgatónője, Czaheszné Ujvári Zsuzsanna nem kis nehézségekkel kénytelen megküzdeni nap, mint nap tizenegy kollégájával együtt az intézményben. Ő azt mondja, egy kicsit pszichológusnak is kell lennie, mert bíznak benne a fiatalok.  

– Mi egyházi iskola vagyunk, az utolsó esély iskolája: hozzánk azok a gyerekek iratkoznak be, akiket máshová már nem vesznek fel – mondta az intézmény vezetője. – Gyenge tanulmányi eredményűek, magatartási és beilleszkedési zavarral küzdőek. A diákok legalább fele nem teljes családból jön, s egyre inkább divat, hogy a lányok elköltöznek a fiúikhoz és úgy élnek együtt. Nagyon gyakori, hogy a család semmilyen mintát nem ad, a szülők egyáltalán nem törődnek a gyerekeikkel: sok esetben azt tudják, merre jár. Ezeknek a fiataloknak nincsen motivációjuk, már az általános iskolában tele voltak kudarcélménnyel, nem volt sikerélményük és nem is hisznek magukban. Nagyon sokan érkezésükkor írni-olvasni sem tudnak rendesen, s nagyon nagy energiát fektetünk abba, hogy eljuttassuk őket a szakmunkás vizsgáig. Idén is van tizenöt olyan diákunk, aki érettségizhet, de ezt a lehetőséget egy tollvonással elvették tőlünk. Megváltozott a szakképzési törvény, újra visszaminősítettek minket szakképző iskolává, így a hozzánk járó gyerekeknek esélyük sem maradt arra, hogy nappalin érettségit szerezzenek.

– Mi a véleménye a Baptista Szeretetszolgálat programjáról?

– Nagyon örülök annak, hogy elhozták hozzánk. Azért lett a legfontosabb, mert a gyerekek nagyon fegyelmezetlenek, ezért a pedagógusok „frontális” osztálymunkát végeznek. Tudjuk, hogy ennek mennyi hátránya van. A fiataloknak éppen arra van szükségük, hogy az elméleti órák mellett megerősítsük őket abban: vannak olyan dolgok, amikben ők is jók. Ehhez kellenek az olyan foglalkozások, gyakorlati órák, amelyek rámutatnak: te ebben ügyes vagy, kipróbálhatod magad! A kislány, aki a foglalkozás után megkeresett, lelkesen újságolta, hogy mennyire nagyon jó volt minden és nagyon tetszett neki…

(További fotók a Programok aloldal galériájában)

 Társasjáték Klub. 2019. 06.17., 06.24., 07.01., 07.08., 07.15., 07.22., 08.05., 08.12., 08.21. A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén a tapolcai irodában, a nyári szünet folyamán, heti rendszerességgel, 9 alkalmas klubfoglalkozással várták a kamaszokat. A klubfoglalkozás középpontjában a közös játék állt a társasjátékozás élményével, így azon keresztül valósult meg a résztvevők önismeret és személyiségfejlődése. A közös játék élményével a szakmai megvalósítónak célja volt egy megtartó közösség létrehozása, amelyben a gyermekek biztonságot kapnak és a későbbiekben is tudnak egymás támogatására számítani. A társasjátékok kiválasztásában fontos szempont volt, hogy csapatban is lehessen játszani, amellyel megteremthető az egyéni készségek fejlődése mellett a csapatmunka elsajátítása. A csoport jellemzője, hogy a résztvevőknek igénye volt a közösségi együttlétre, a rendszeres találkozásokra, társas kapcsolatok elmélyítésére. A közösség megtartó ereje védő tényező a gyermekek életében, mely segíti a negatív kortárscsoport elkerülését, a deviáns viselkedési formák beágyazódását.


 


Önismeret, személyiségfejlesztési alternatív technikák. 2019. 06.06., 06.20., 06.27., 07.11., 08.01., 08.15., 08.22., 08.29., 09.12.  A projekt megvalósításának egyik bázis helyszínén, az esztergomi irodában, a nyári időszakban NézőTér Filmklub működött. A kilenc alkalmas sorozat keretében olyan filmek kerültek vetítésre, amelyeknek témája a drogfogyasztás. A program résztvevői 18 év feletti alkalmi szerfogyasztó fiatalok voltak. A bemutatott filmek (vígjáték, dráma, életrajzi film, dokumentumfilm, sorozat filmek) eltérő megközelítésben vetettek fel súlyos társadalmi problémákat. A megnézett és megvitatott filmek az alábbiak voltak: Drogtanya; Isten városa; Fűbenjáró bűn; Traffic; A kokainkölyök; Budapest, végállomás; Oz, Eufória; The Knick. A Filmklub különlegessége az volt, hogy itt nem csupán a filmélmény volt a cél, sokkal inkább a résztvevők aktív csoportban való működésének elősegítése. A saját élmények, érzések megosztása, a vélemények ütköztetése, a filmekhez kapcsolódó önismereti jellegű játékokban való részvétel segítette a közösségfejlesztést, a toleranciát, a segítő kapcsolat (szakemberrel) elmélyítését.

Szakmai műhely, Tapolca, 2019. 12. 10.  A projekt keretében Esztergom után Tapolcán is elkezdődött a Szakmai Műhely programsorozat. A különböző prevenciós színtereken (társadalmi-közösségi, iskolai, családi) megvalósuló programok áttekintésén túl, a résztvevők sajátélményeikkel is dolgoznak, csoportjátékok formájában. A játékok egyrészről segítik a személyes élmények, motivációk rendezését, másrészről a célcsoportokkal végzett munkában alkalmazhatóak. A résztvevők szenvedélybetegekkel, illegális drogfogyasztókkal, hátrányos helyzetű családokkal, fiatalokkal – saját intézményükön keresztül – kapcsolatban lévő elhivatott szakemberek voltak: pedagógus, bűnmegelőzéssel-prevencióval megbízott rendőr, családgondozók, egészségfejlesztő-mentálhigiénés szakemberek.

Szakmai Műhely, Esztergom, 2019. 11. 26. A projekt keretében az esztergomi Szakmai Műhely novemberi témája a családi színtéren megvalósuló drogprevenciós programok tapasztalatai, lehetőségei voltak. A család, mint az elsődleges prevenciós színtér fontossága a résztvevő szakemberek számára is a napi munkájukat érintő központi kérdés.

A témához illeszkedő játék - amely a családterápiás vonulaton kívül, akár a fiatalok számára szervezett csoportfolyamatban is rendkívüli felismeréseket hozhat - a szakembereket nagyon megérintette, miközben komoly önvizsgálatot eredményezett.

A csoport tagjainál tovább erősödött az elköteleződés. Egyeztetések történtek néhány közös kliens kapcsán. A multidiszciplináris szociális munka - azon kliensek esetében, akik több különböző szolgáltatónál is jelentkeznek a részproblémáikkal – hozzájárul a hatékony működéshez, segíti mind a professzionális segítőket, mind a klienseket.


 


Szakmai Műhely, 2019. 10. 17., Esztergom. A projekt keretében az esztergomi Szakmai műhely októberi témája az iskolai színtéren megvalósuló drogprevenciós programok tapasztalatai és lehetőségei voltak. A résztvevők megosztották egymással, hogy: „Milyen iskolai drogprevenciós program tapasztalataink vannak résztvevőként vagy megvalósítóként? Szülőként, szakemberként milyen visszajelzésekkel szembesülünk a fiatalok részéről?” Az előadás témájához illeszkedően ismét a csoport játék aratott egyöntetű sikert a szakemberek között. A játékformák segítik a személyes élmények, motivációk rendezését, valamint a célcsoportokkal végzett munkához nyújtanak inspirálódást.

A játék során a különböző addikciókat különböző szemszögekből jelenítették meg dramatikus eszközökkel. Majd a játék módszertani áttekintése során: A média, a reklámok befolyásoló erejének objektív vizsgálata; A kortárscsoportok befolyásoló erejének átértékelése; A nemet mondás, visszautasítás fontossága; A függőségek következményei, felépülés lehetőségei –nek a játék által adott válaszait tekintették át. Első alkalommal vett részt a programon olyan civil szakmán kívüli személy, aki a helyi művészeti központban működő romkocsma vezetőjeként beszámolt a célcsoportunkkal kapcsolatos általános tapasztalataikról valamint arról, hogy milyen módon próbálnak megfelelni a biztonságos szórakozóhelyek elvárásainak.

 


Szakmai Műhely, Esztergom, 2019. 09. 10. A projekt keretében Szakmai Műhely keretében folytatódott a szakemberek részére a közös gondolkodás, esetmegbeszélés, - saját élményű - csoport munka formájában. A programsorozat első három alkalma a különböző színtereken megvalósuló drogprevenciós programok áttekintésére fókuszál.

Az események tervezett programjában, előadás formájában ismerkednek az adott prevenciós színtér tapasztalataival a résztvevők. Majd az előadás témájához illeszkedően olyan csoport játékokban vesznek részt, amelyek egyrészről segítik a személyes élmények, motivációk rendezését, másrészről a további munkájuk során a célcsoportokkal végzett munkában alkalmazni tudnak. A szeptemberi alkalom a társadalmi és közösségi színtéren megvalósuló drogprevenciós kampányok múltjával és jelenével foglalkozott. Milyen kampányok létrehozásában, képviseletében dolgozunk szakemberként? Milyen kampányokhoz, akciókhoz, flashmobok-hoz csatlakozunk magánemberként? Mi lehet a sikeres kampányok titka? Mennyire mozgósíthatóak a tömegek társadalmi és közösségi színtéren? Min változtatnék az életemben? Miről szól az én saját kampányom?


 


2019. 06. 25. Szakemberek részére szakmai műhelyek, érzékenyítő foglalkozás. A projekt keretében a szakemberek részére szervezett érzékenyítő foglalkozással kezdődött meg a szakmai műhelymunka Esztergomban. A programon az Esztergomban és környék településein szenvedélybetegekkel, illegális drogfogyasztókkal, gyermek és ifjúságvédelemmel saját intézményükön keresztül kapcsolatban lévő elhivatott szakemberek voltak jelen: pedagógus, pártfogó felügyelők, bűnmegelőzéssel-prevencióval megbízott rendőr kolléga (megyei bűnmegelőzési referens), szociális munkások, pszichológusok, ACA önsegítő csoportvezető, ifjúsággal foglalkozó civil szervezet képviselője. A program híre a helyi KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) ajánlásával érkezett a meghívottakhoz. A program meghívójában is jelzett módon a szakmai résztvevőket olyan csoportterápiás játékkal várták, ahol sajátélményként a szakemberek is megismerkedhettek a projekt több csoportfolyamatában is alkalmazandó csoport módszerrel.


2019. 06. 04. Szakmai műhely. A projekt keretében a Tapolcai KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) esedékes összejövetelének programjaként kapott lehetőséget szakemberek részére szervezett érzékenyítő foglalkozás. A szakmai műhelymunka keretében induló kilenc alkalmas program sorozat első állomásaként a helyi szenvedélybetegekkel, illegális drogfogyasztókkal, gyermek és ifjúságvédelemmel, gyermekjóléti feladatokkal, oktatással-neveléssel, bűnmegelőzéssel foglalkozó szakemberek ismerkedtek meg a projekt fő célkitűzéseivel. A program meghívójában is jelzett módon a szakmai résztvevőket olyan csoportterápiás játékkal várták, ahol sajátélményként a szakemberek is megismerkedhettek a projekt több csoportfolyamatában is alkalmazandó csoport módszerrel.2019. szeptember, Tapolca. A projekt keretében az AppArt Egyesület a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában két külön csoporttal kezdte el a munkát. Az ütemezésnek megfelelően 30 alkalommal, a 2019/2020-as tanév végéig foglalkoznak a drámapedagógusok a csoportokkal. A drámapedagógiai munka előkészítéseként az intézményben a „Carlo” színháznevelési előadás segítette a célcsoport motiválását.

Az „kettes” csoportban a 5-6. évfolyam diákjai vesznek részt. Döntő többségük idősebb, mint az iskolai osztálya alapján lennie kellene. Mindegyikük enyhe fokban értelmi sérült, tanulásban akadályozott.

A gyermekek közül többen nevelőszülői hálózatban élnek, hatalmas különbségek vannak a nevelőszülők részéről érkező támogatás, elfogadás tekintetében. A megtartott foglalkozások eredményeképpen rövid idő alatt hatalmas lépéseket sikerült tenni a csoporttal. A foglalkozások hatására a reflexióban és önreflexióban, és az egymásra figyelésben is teljesen másik szintre jutottak a gyerekek. Ötleteik, amiben szívesen részt vennének: improvizációk, színházazás, a saját életükről jelenetek, Éjjel-nappal Tapolca. A drámapedagógusokat életkorukból adódóan örömmel, érdeklődéssel fogadják. Nagy a mozgásigényük, ezért különösen élvezik a nyüzsgősebb játékokat. A csoportvezetők minden alkalommal világosan megfogalmazzák, hogy jelenlétüknek mi a célja, és mit szeretnének elérni. A gyerekek szintén maguk fogalmazzák meg, hogy miért szeretnek/nem szeretnek járni a foglalkozásra, mit szeretnének elérni, mit várnak a csoportvezetőktől és önmaguktól, így a közös munka sokkal hatékonyabb és a gyerekek motiváltsága megfelelő szinten marad.


 

 


2019. szeptember, Tapolca. A projekt keretében az AppArt Egyesület Tapolcán, a Szász Márton Általános Iskola és Speciális Szakiskolában két külön csoporttal kezdte el a munkát. Az ütemezésnek megfelelően 30 alkalommal, a 2019/2020-as tanév végéig foglalkoznak a drámapedagógusok a csoportokkal. A drámapedagógiai munka előkészítéseként az intézményben a „Carlo” színháznevelési előadás segítette a célcsoport motiválását.

Az „egyes” csoportban a 7-8. évfolyam diákjai vesznek részt. Döntő többségük idősebb, mint az iskolai osztálya alapján lennie kellene. Mindegyikük enyhe fokban értelmi sérült, tanulásban akadályozott.

Többen nevelőszülői hálózatban élnek, hatalmas különbségek vannak a nevelőszülők részéről érkező támogatás, elfogadás tekintetében. Az egész csoportra jellemző a nyugtalanság, a hangoskodás, a figyelemzavar. Nem ritka az agresszív megnyilvánulás – aminek eredete mélyen gyökerezik – de az adott helyzetekben a foglalkozásvezetők, csoporttársak ellen irányul. A foglalkozások előrehaladása során a tapasztalok szerint egyre jobban kiépül azonban a bizalom, a csoporttagok már várják a drámapedagógusokat, vannak kedvenc játékaik, a feladatok felé könnyebben nyitnak. A drámapedagógiai foglalkozás sorozat fókuszában az önismeret és a közösségfejlesztés áll. A speciális hátrányokkal küzdő célcsoport esetében, a foglalkozásokra alapvetően az a cél került meghatározásra, hogy a csoport tagjai kezdjenek el jártasságot szerezni a drámás formákban, és épüljön a szituatív gondolkodásuk.


 

2019. szeptember, Nyírmeggyes. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai a Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kezdték el a munkát, ahol összesen 20 foglalkozást tartanak meg. A csoport indításának előzményeként (még májusban) az intézményben a „Carlo” színháznevelési előadás segítette a célcsoport motiválását.  A résztvevők az iskola 5. osztályos tanulói: 21 fő ötödikes, 13-an drámások, a többiek néptánc-, képzőművészeti- és sporttagozatosok. Átlagos anyagi háttérrel rendelkező gyerekek, általában teljes családokban. Az osztályközösségben érték a tanulás, mindenki drámázik vagy zenél, vagy sportol, sokan kézműves szakkörre járnak.

Nagyon érdeklik őket a színházi formák, szívesen próbálják ki az ilyen típusú tevékenységeket.

A program megvalósulása során kitűzött célok: pl. kommunikációs eszköztár bővülése, reflektálás saját és társaik megnyilvánulására, önelfogadás-önértékelésbeli előre lépések, szókincsbővülés, együttműködés, problémamegoldás, eddig ismeretlen helyzetekben történő felismerések önmagukról és egymásról, empátia, véleménynyilvánítás mind-mind olyan készség mely a prevenciós programok céljai.


 2019. szeptember 7, 21, október 5, 19. Esztergom. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. szeptemberében kezdték meg a csoportfolyamatot az EMMI Esztergomi Gyermekotthon lakóiból alakított csoporttal. Az intézményben elhelyezett 14-18 év közötti lányokat, a gyermekvédelmi rendszer emelte ki a családjukból (veszélyeztetés, elhanyagolás, iskolakerülés, rendszeres bukás, bűncselekmények elkövetése: lopás, verekedés, drogfogyasztás, prostitúció miatt). A drámapedagógiai foglalkozás sorozat fókuszában az önismeret és a közösségfejlesztés áll. A csoportfolyamat során a dráma tanárok szembesültek a résztvevők irányából érzékelhető ellenállással, elutasítással, passzivitással. Ezek a reakciók azokban az esetekben állnak elő, ha a résztvevők nem teljesen önkéntesen, belső indíttatásból, hanem elsősorban a segítő szakemberek ajánlása miatt kerülnek a csoportba. A foglalkozásvezetőknek miközben meg kell tartaniuk az alkalmazott módszer technikai alapjait, nem hagyhatják figyelmen kívül a csoportba érkezők személyes (gyakorta nagyon más irányú) igényeit és elvárásait. Az ilyen nagyon sérülékeny korban és többszörösen hátrányos helyzetben lévő fiatalok esetében rendkívül fontos, hogy a magas szakmai elvárások mellett ne feledkezzünk meg arról, hogy a célcsoport bevonása és megtartása a célunk. Ahhoz, hogy jól érezzék magukat a résztvevők a csoport helyzetekben, minden esetben alkalmazkodnia kell a csoportvezetőknek. Az adott csoport által megfogalmazott igények pl: szabadtéri játékok; szívesen beszélgetnek és gondolkodnak problémákról, de jobb szeretnék ezt filmek kapcsán tenni; drogtémájú filmekről szívesen gondolkodnának együtt; örömmel vennének részt akár filmkészítésben; nagyon szeretnek enni, örülnének olyan játéknak ahol az ételeknek is szerepe van; zenét hallgatni, énekelni…stb. A drámatanárok ezeket az igényeket lehetőségükhöz mérten beillesztik a december végéig tartó folyamatba.


 2019. augusztus 6-7-8, 17-18, Hodász, (összesen 20 alkalom, 1,5 órás foglalkozások). A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. augusztusában Hodászon a görög katolikus közösség által fenntartott Hagyományok Házában új résztvevőkkel várta a 12-16 éves elsősorban roma fiatalokat. A második tömbösített drámapedagógiai csoportfolyamat szintén 5 teljes napot felölelő időtartamban nyújtott elfoglaltságot a közösség gyermekeinek. A dráma pedagógusok a második etap keretében már jó ismerősként tértek vissza a közösségbe. Ez láthatólag megkönnyítette a foglalkozások kapcsán elvárt alapvető szabályok betartatását. Általában is elmondható, hogy nagyon gyorsan kialakult a bizalom mind a négy drámatanár irányában. Fontos volt a véleményük, biztatásuk és komolyan vették, ha elmarasztalták őket.  A lányok és a fiúk együttműködése csak a 12 év körüli gyerekek között tudott maradéktalanul megvalósulni. A közösségen belül is külön kezelik a két nemet, ezt a hagyományt nem lehetett áthágni. A nagylányok „megnémultak” a nagyobb fiúk jelenlétében, a nagyfiúk pedig macsóként kezdtek viselkedni, amikor ott voltak a lányok. A program megvalósítása során elért eredmények pl. kommunikációs eszköztár bővülése, reflektálás saját és társaik megnyilvánulására, önelfogadás-önértékelésbeli előre lépések, szókincs bővülés, együttműködés, problémamegoldás, szabálykövetés, empátia, véleménynyilvánítás mind-mind olyan készség mely a prevenciós programok céljai.


 

 

 

 

 

 

 

 


2019. július 6-7, 13-14, 25. Hodász. A projekt keretében az AppArt Egyesület drámapedagógusai 2019. júliusában Hodászon a görög katolikus közösség által fenntartott Hagyományok Házában várta a 12-16 éves elsősorban roma fiatalokat. A tömbösített drámapedagógiai csoportfolyamat 5 teljes napot felölelő időtartamban nyújtott elfoglaltságot a közösség gyermekeinek. A drámapedagógiai csoportfoglalkozás résztvevői 80%-ban a nevelőszülői hálózatban élő gyerekek közül kerültek ki. Ugyanakkor a közösség tagjai nagyon mélyen ismerik egymást, nem tesznek különbséget gyerek és gyerek között, mindenki „nevel”, támogat, a nagyobbak a kisebbeket is. Az egész napos együttlétek során készítettek a helyi asszonyok a gyerekeknek ebédet, uzsonnát is, valamint üdítőitalt is kaptak. A foglalkozások legelején még érezhető volt, hogy a nagyobb gyerekek inkább a közösség vezetőjének nyomására vannak jelent, mintsem önkéntes alapon. Ez az idő múlásával pozitív irányba változott A közösségben gyorsan híre ment annak, hogy ott vagyunk és játszunk a gyerekekkel, ezért egy idő után a szülők el kezdték hozni a kisebbeket is, az ovisokat. Hogy ne törjük le őket és a közösség felnőttjeinek a bizalmát is megszerezzük, ezért egy átmeneti időre a két drámatanár két csoportot hozott létre. Újra kellett strukturálni a programot párszor, mivel a felnőttek időnként a nagyobb testvérre bízták a kisebbeket, onnantól kezdve pedig a nagylányok „pótmami” szerepbe kerültek és már nem lehetett őket teljes értékűen bevonni. A felnőttek kíváncsisága miatt többször újra kellett fókuszálni a csoport figyelmét. Miután ugyanis bejöttek, kérdezgettek, fotóztak a gyerekek a nehézkesen működő koncentrációjukat azonnal elvesztették, figyelmük könnyen elterelődött. A program megvalósítása során elért eredmények pl. kommunikációs eszköztár bővülése, reflektálás saját és társaik megnyilvánulására, önelfogadás-önértékelésbeli előre lépések, szókincs bővülés, együttműködés, problémamegoldás, szabálykövetés, empátia, véleménynyilvánítás mind-mind olyan készség mely a prevenciós programok céljai.


 
2019. 05. 18. Hodász (Hagyományok Háza), AppArt - Carlo. A hodászi görög katolikus cigány közösség 12-14 éves gyerekei vettek részt a 2019. május 18-án megrendezett programon. A fiatalok nyitottak, érdeklődők voltak végig a teljes program alatt, ugyanakkor nagyjából a felénél néhányan már elfáradtak, de becsülettel végigdolgozták a programot. Eleinte tartózkodóak voltak a szerepbelépéssel kapcsolatban, később ez már nem okozott problémát számukra. Különösen motiváltak lettek a megzenésítési feladat kapcsán. A program rövid távon erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni, ami a közösség számára kiemelten fontos Hodászon.


 

 
2019. 05. 17. Ópályi (Jókai Mór Általános Művelődési Központ Könyvtára). Nyírmeggyes után a Carlo előadás színészei Ópályiba érkeztek. A helyi általános iskolából 25 fő 7-8. osztályos, elsősorban roma tanuló vett részt a foglalkozáson. Az első színházi részt pisszenés nélkül, kíváncsian és a színész-drámatanárokkal együtt „lélegezve” ülték végig. Többször hangosan nyilvánították ki az érzéseiket, ami a motiváltság és az érdeklődés biztos jele volt. A program erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni.
2019. 05. 17. Nyírmeggyes (Arany János Általános Művelődési Központ és Könyvtára). A Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú művészeti Iskola dráma tagozatos diákjai érkeztek a programra. A fiatalok kifejezetten motiváltak, nyitottak, érdeklődőek voltak végig a teljes program alatt. Érezhetően volt gyakorlatuk a drámamunkában.

 


 2019. 04. 28. Pápa (A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakásotthonaiban élő gyermekei). A program olyan lakásotthonban élő fiatalokhoz érkezett, akiket tartósan kiemeltek a vérszerinti családjukból. A lakásotthonok kislétszámú családias légkört biztosítanak ahhoz, hogy az ott élő gyermek képessé váljon a vér szerinti családjába visszailleszkedni, valamint az önálló életvitelre és a társadalmi beilleszkedésre. Ezen intézmények, a külső körülmények mellett, a megfelelő szakember gárdával teremtik meg a biztonságot, menedéket nyújtó légkört, a személyre szabott törődést. A program során tapasztaltuk, hogy a színházi részbe gyorsan és könnyen vonódtak be, nem okozott számukra nehézséget a színházi jelek értelmezése. A történetet visszafojtott lélegzettel figyelték. Nagyra értékelték a szöveg humorát. A résztvevő gyerekek között kisebb-nagyobb nézeteltérések voltak a drámamunka alatt. Ez leginkább abból fakadt, hogy egymást nem vagy csak felszínesen ismerő gyerekekről volt szó, akiknek az egymás előtt való véleményformálásban nincs vagy csak kevés gyakorlatuk van, illetve túldominálják egymást.


 

 

2019. 04. 26. - 05. 25. Esztergom. (Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola). A 3 órás komplex program színházi részeiben először a Carlo, a 15 éves telepi roma fiú története kerül bemutatásra, a színész drámatanárok előadásában. Ezt követően az előadók, a színházi részt megszakítva, közösen gondolkodnak a résztvevőkkel a történet által felvetett kérdésekről, probléma-helyzetekről. Az újabb színházi rész után megint drámamunka következik: a részvevők kreatív és interaktív módon közösen keresnek döntési helyzeteket, amelyeket modellezve végiggondolják a történet lehetséges és optimális kimenetelét. Az intézményben élő lányok nagyon fegyelmezetten vettek részt a bevezető beszélgetésen, amit jól oldott a közös játék. A színházi részre már felszabadultan és kíváncsian ültek be. Gyorsan magával ragadta őket a történet. A drámamunkába az intézményben bentlakó lányok mindkét alkalommal (2019.04.26. és 2019.05.25.) nyitottan és döbbenetes kreativitással kapcsolódtak be. Könnyen és gyorsan azonosultak a szereplőkkel, többen megjegyezték, hogy ez olyan, mintha róluk szólna. A program erősíti a résztvevők kommunikációját, azok bátrabban mernek megnyilvánulni, döntéseket hozni, javul a problémamegoldó képességük, és megtanulnak egy problémát több oldalról megvizsgálni.


Az AppArt Egyesület „Carlo” színházi nevelési előadásában egy telepi roma fiú történetét mutatják be a színészek. Az előadás, valamint az azt követő drámapedagógiai feldolgozó foglalkozás célja, hogy a köznevelésben résztvevő 12-16 éves célzott prevencióban érintett korosztály rizikó faktorai közül a korai iskola elhagyók, az oktatási rendszerből kikerülők aránya csökkenjen. A Carlo egy telepi roma fiú története, aki 15 éves és a Párizs nevű gettóban él. Anyja meghalt, apja börtönben, nagybátyja pedig a telep maffiafőnöke. Carlo szeretne több lenni, mint amire a környezete predesztinálja. Mit tudok tenni én magam a saját boldogulásom érdekében külső segítség nélkül a hátráltató környezet, a rossz körülmények ellenére? Milyen lehetőségeim vannak az életben való boldoguláshoz? Milyen erőfeszítéseket kell tennem a másolt-örökölt mintákkal szemben? Kiktől és hogyan tudok segítséget kérni a céljaim megvalósításához? Ilyen és hasonló kérdésekre kerestek választ a résztvevők.


2019. 11. 30. Esztergom. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja az őszi nyolc alkalmas blokk utolsó állomásaként esztergomi és környékbeli fiatal felnőtteknek tartott rendkívüli foglalkozást.  A foglalkozás tervezésekor a helyi projekt szakember és a zsonglőrök egyeztettek arról, hogy az adott célcsoport számára érdemes lenne erősíteni a foglalkozás önismereti jellegét. A 2019.11.30-án megrendezendő eseményre a cirkusz művészetek tanítása mellett, sok-sok egzotikus ütős hangszerrel érkezett a cirkuszos csapat. Annak ellenére, hogy egyes résztvevők a foglalkozást kényszerhelyzetnek élik meg, és ebből adódóan teljesen elutasítóak, a résztvevők többsége az új élményekre nyitott, kíváncsi volt, nagyrészt motiválható mind az egyéni, mind a közös feladatokra. Ha elő is fordult, hogy valaki nehezen szánta rá magát egy feladatra, ez inkább amiatt volt, hogy azt gondolta, nem fogja tudni azt sikeresen elvégezni.

 

 

 
2019. 11. 29. Esztergom. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja az ősz folyamán ismét nyolc alkalommal tart cirkuszi művészetek tanítására irányuló foglakozásokat a szociális munka céljainak elérése érdekében. A projekt keretében 2019.11.29-én az Esztergomi Kolping Katolikus Középiskola tizedikes diákjai vettek részt a foglalkozáson. A program célja a diákok motiválása a program további drámapedagógiai csoportfolyamatának megalapozása érdekében. A zsonglőrjátékokkal gyorsan egyéni sikerélményhez juthattak a résztvevők. Sokan először tapasztalták meg, hogy egy irányított foglalkozáson is lehet sikeres valaki, ráadásul egy olyan dologban, amit eddig csak laikusként látott. Itt is volt arra példa, hogy egy csendesebb, visszahúzódóbb fiatal most kicsit a középpontba tudott kerülni, mert meg tudta mutatni ügyességét. Emellett fontos közösségépítő hatása is volt a foglalkozásnak.

 

2019. 11. 17. Esztergom. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja az ősz folyamán ismét nyolc alkalommal tart cirkuszi művészetek tanítására irányuló foglakozásokat a szociális munka céljainak elérése érdekében. A projekt keretében 2019.11.17-én második alkalommal érkezett a csapat az esztergomi Leánynevelő intézetben. A résztvevő 14-18 év közötti lányok, az intézet lakói, kedves, érdeklődő, egymást támogató csoportot alkottak. Szívesen játszottak, bátran próbáltak ki új dolgokat, örültek a sikerélményeknek. A márciusi alkalom óta eltelt több mint fél év, de a lányok, akik azon is részt vettek sok mindenre emlékeztek, az akkor tanultakból. A legtöbb lány azonban új volt, így a program egyik célja az volt, hogy mindenki kellően kapjon támogatást és rövid idő alatt is sikereket tudjon elérni a zsonglőr eszközök használatával. Ebben a zárt és rendkívül szabályozott intézetben nagyon jó hatással tud lenni a fiatalokra, ha új dolgokban próbálhatják ki önmagukat és új dolgok által ismerhetik meg önmagukat mélyebben. Ez volt a foglalkozásnak a fő fókusza illetve egymás támogatása, segítése ezen az úton.2019.10.25. Tapolca. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja az ősz folyamán régi és új helyszínekre érkezett a nyolc alkalmas második blokkban. Tapolcán 16-17 éves fiatalokat próbáltak a zsonglőrök elvarázsolni a cirkusz művészet lenyűgöző technikáival. A lányok és fiúk közel ugyanannyian voltak. A résztvevők alapvetően motiváltak, az újra nyitottak, kíváncsiak voltak, mind az egyéni mind a páros és a közös feladatokban. A hagyományos közoktatási intézmény tanulói így megtapasztalhatták, hogy milyen úgy együtt lenni, és valamilyen irányított tevékenységet folytatni és úgy közösen problémákat megoldani, hogy az játékos, könnyed, mozgással jár, de nem megerőltető, és nem „kötelező”.

 

 

 2019. 10. 18. Lesencetomaj. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja az ősz folyamán régi és új helyszínekre érkezett a nyolc alkalmas második blokkban. 2019.10.18-án a Lesencetomaji Művelődési Házba vártuk a gyerekeket zsonglőrködni. A 13-14 éves lányok és fiúk a hétköznapitól eltérő, változatos, fizikailag is aktivizáló, de nem megerőltető, játékos feladatokban, kis nehézségektől eltekintve, jól tudtak együttműködni. A foglalkozás bizonyos részeiben mindenkinek egyszerre együtt kellett működnie, és ez nem okozott problémát. A csoport motiválható volt a feladatokra, nem volt olyan gyerek, aki ki akart volna maradni.


2019.09.27. Monostorapáti. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz program Monostorapátin kezdte meg az őszi nyolc alkalmas második blokkot. A kamaszok számára szervezett program menete a következőképpen alakult: az ismerkedést segítő, vidám, mozgásos játékok; kreatív közösségi és ügyességi játékok; ismerkedés a zsonglőr eszközökkel; zsonglőrködés elmélyítése különböző eszközökkel (labda, virágbot, diabolo, poi) majd zárásként bemutató az aznap tanultakból. A szociális cirkusz foglalkozások során nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni és közösségi élmények egyensúlyára. Fontos, hogy az egyéni tanulási élmények, sikerélmények a közösség sikerévé, örömévé váljanak.

 


2019. 05. 26. Esztergom. (TÁR-LAK Szalon.)  A projekt motivációs szakaszát a Szociális Cirkusz foglalkozása zárta 2019.05.26-án Esztergomban. A programra érkező fiatalok és felnőttek többsége nem ismerte egymást, családokként, baráti csoportokként, vagy teljesen egyedülállóan érkeztek. Ismerkedős, csapatépítő játékokkal kezdtünk. A játékok jó hangulatban teltek, a különböző korosztályú résztvevők együttműködően és lelkesen vettek részt bennük. Ezután közösen ismerkedtünk és próbáltuk ki magunkat a különböző eszközök használatában. A közösségépítő, kreatív látásmódot segítő közös játékok rendkívül jól működtek a nagyon eltérő generációjú, szociális helyzetű és motiváltsággal rendelkező résztvevők csoporttá formálásában. A programra érkező résztvevők között elég nagy volt a korkülönbség. A kiskamaszok lelkesedése és nagy mozgásigénye könnyen háttérbe szorította az idősebbek nyugodtabb, félénkebb fellépését, így végig figyelnünk kellett arra, hogy mindenki tudjon érvényesülni. A fiatalokat nem feszélyezte a felnőttek jelenléte, a felnőttek számára a gyermekek felé való tolerancia és odafigyelés sok szempontból hasznos volt.


 

 


2019. 05. 12. Nyírmeggyes. (Művelődési Ház.) A nyírségben töltött hétvége utolsó állomása volt Nyírmeggyes 2019.05.12-én. Amíg az egyik helyiségben a Bélaműhely (SoundArt) foglalkozás zajlott, a másik térben a zsonglőrök foglakoztak a résztvevőkkel. A fiatalok a faluból, iskolából ismerték egymást, többüket rokoni szálak is összekötötték. Jellemzően nagycsaládok gyermekei voltak jelen, 12-16 éves kor körül. Rendkívül motiváltak voltak, végig nagyon vidám volt a hangulat. A gyermekek és a fiatalok lelkesen és fáradhatatlanul gyakoroltak, figyelmüket és érdeklődésüket könnyű volt felkelteni, jó volt együtt játszani velük. Látszott, hogy egy jól működő közösséget alkotnak, amibe könnyű belépni egy új tevékenységgel. Hálásak voltak a figyelemért és a számukra teljesen új játékokért. Nagy sikere volt az együttműködési játékoknak mind egész csoportban, mind párokban vagy kis csapatokban.


 2019. 05. 11. délután, Hodász. (Hagyományok Háza.), Szociális Cirkusz. A Hodászon megrendezett programra rengeteg gyerek jött el különböző korcsoportokból – 8-16 év közötti, főleg roma származású gyermekek, akiket testvéri, unokatestvéri szál köt össze –, akik időnként már nehezebben tudtak odafigyelni, mivel a délelőtti zenei foglalkozás (szintén a projekt keretében Bélaműhely SoundArt) kissé kimerítette őket. Mozgásigényük azonban nagy volt, lelkesek voltak, és a program lebonyolítási helyszíne, a hodászi Hagyományok Háza óriási füves udvarával lehetőséget adott rá, hogy a foglalkozást szabadtéren tartsuk meg. Folyamatos volt a nyüzsgés az eredeti csoporthoz időnként csatlakoztak a kisebb testvérek és időnként a szülők is. A fiatalok lelkesek, energikusak, új dolgokra nyitottak voltak. A programra érkezőket pizzával sós és édes finomságokkal és üdítővel vendégeltük meg.


 

 

 

2019. 05. 11. délelőtt, Mátészalka. (Cserepeshegy utca 12.) Mátészalkán nyugodt, de vidám hangulatban indítottuk a foglalkozást. A tér alkalmas volt az elmélyült, koncentrált játék megtartására. A hangulat kicsit csendesebb volt, mint azt megszoktuk az ilyen típusú foglalkozásokon. A foglalkozás elején tapasztalható zavartság és zárkózottság mindenképp enyhült az együtt töltött idő alatt, de végig érezhető volt. Az esemény különlegességét az adta, hogy a roma és nem roma fiatalok közötti együttműködés, a közös tanulás, egymás segítésének fontossága végig nagyon markánsan érezhető volt a résztvevők között. Ezek azok az élmények melyek nyitottabbá, empatikusabbá teszik a fiatalokat, segíti egy kölcsönös elfogadáson, tiszteleten és együttműködésen alapuló viselkedési minta kialakulását.


 


2019. 04. 13-14. Tapolca.  (Széchenyi István Baptista Középiskola). Tapolcán két napos eseményen lehetett megismerkedni a zsonglőr trükkökkel. Az ismerkedős, csapaépítő játékok után különböző zsonglőreszközzel tanulhattak meg játszani kis csapatokban, (labdával, virágbottal, diabolóval). Az egyéni vagy páros gyakorlás után ismét közös játék következett, ahol az egymásra figyelés, együttműködés fejlesztése volt a cél. A fiatalok megtanulhattak tányért pörgetni, buzogányozni, zsonglőrkarikát dobálni, poival játszani. A program egy közösségi ügyességi feladattal zárult. Többen jelezték, hogy más barátaik is jöttek volna, de a folyamatosan szakadó eső miatt többen inkább otthon maradtak. A program sikere abból is érezhető volt, hogy a fiatalok nagyon elkötelezettek lettek a tanult technikákhoz valamint jelezték, hogy nagyon várják a következő alkalmat.


2019. 03. 31. Esztergom. (EMMI Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola), Szociális Cirkusz. A fogadó intézménnyel történt előzetes egyeztetés alapján a program két részből állt. Az intézményvezető és szakmai vezető kérésére az első rövidebb részben minden ott lakó lány részt vehetett. Mivel a zárt intézet falai közé érkező csapatunk erősen felkeltette a lányok érdeklődését, a szigorú napirenden is változtatni kellett a program miatt, az volt a kérés, hogy alakítsuk úgy a programot, hogy senki ne maradjon ki a cirkuszfoglalkozás kínálta lehetőségekből. Ehhez igazítva, az első rövidebb részben az intézet minden lakója bevonódott a programba. Két csapatra szétválasztva az intézményben élő lányokat néhány ismerkedős játékot játszottunk, majd röviden kipróbálhatták négy zsonglőreszközzel a játékot (labda, diabolo, virágbot, poi). A második részben már az erősen motivált önként jelentkezőkkel folytattuk a munkát. Szerencsésen alakult a szelektálás mivel az önként jelentkezők csoportja pontosan megegyezett az általunk és a nevelők által javasolt résztvevők személyével.


  

2019. 03. 30. Esztergom. (A Mi Házunk roma közösségi ház, Határtalan Szív Alapítvány.), Szociális Cirkusz. A programelem megvalósístási helyszíne a Marista szerzetesrend által működtetett esztergomi roma közösségi ház. Az intézmény közvetlen környezetében (a valamikori cigánytelep) lévő utcában, a kis garázsjellegű otthonokban a több sikertelen kiköltöztetés és felszámolási intézkedés ellenére, továbbra 20-25 család él jelenleg is. A családok erős rokoni szálakkal kapcsolódnak egymáshoz. A programon résztvevő gyermekek között több volt a fiú, ami a roma közösségekkel való munka esetén nem meglepő, hiszen a fiúgyermekek általában sokkal aktívabb szerepet töltenek be ezekben a közösségekben, mint a lányok. Életkoruk vegyes volt. Kezdetben nem tűntek motiváltnak, az első játékokban vagy nem akartak beállni, vagy csak félszegen voltak bennük jelen. Pár játék után azonban ez megváltozott, a létrejövő jókedv és az újdonságok hatására feloldódtak, egyre motiváltabbak és aktívabbak lettek, nagyon várják a további lehetőségeket a „játékra”.


 

 

 

A szociális cirkusz egy keveset hallott, szinte ismeretlen fogalom Magyarországon. Jelentése egyszerűen annyi: a cirkuszi művészetek részvételen alapuló használata eszközként, a társadalmi integráció előmozdítására. A „Zsonglőr foglalkozások kamaszoknak” elnevezésű programban a Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz művészei mutatkoznak be és teljesítik vállalásainkat. A Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális cirkusz programja, a szociális munka céljainak elérése érdekében tart foglalkozásokat, amelyeknek eszköze: a cirkuszi művészetek tanítása. A szociális cirkusz a különböző cirkuszi műfajokat eszközként használja a társadalmi integráció előmozdítása érdekében. Az elmúlt közel húsz évben Szociális cirkuszi tevékenységet végeztek számtalan hátrányos helyzetű településen, városrészben, roma szegregátumokban. Csoportokat tartottak pl. gyermekotthonban; gyermekpszichiátrián lévő fiataloknak valamint hiperaktív és Asperger-szindrómás fiataloknak.


Tapolca, Széchenyi István Baptista Középiskola 2019. 10. 25. A projekt keretében a Bélaműhely zenekar az ősz folyamán ismét nyolc helyszínen tartott zeneterápiás módszerrel alternatív zenei megközelítési módokat prezentáló foglalkozásokat. 2019.10.25-én a Széchenyi István Baptista Középiskola 10. évfolyamos diákjaihoz érkezett a program. A fiatalok az intézményben különböző szakirányú képzésben részesülnek (rendészet, vendéglátás, kereskedelem stb.). A diákok nagyon eltérő szociális háttérrel rendelkeznek. Többségük a környező kistelepülésekről napi bejárós, vagy a helyi kollégiumban él. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A program célja, a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése. A program fő célja: a kommunikációs eszközök szélesítése, a kooperációs készség javítása, valamint a közösségfejlesztés. Ezen az alkalmon az ismeretterjesztés keretein túl nehezen tudott mélyebbre menni a foglalkozás, bár egyénenként azért nagy különbségek mutatkoztak a figyelem és valódi kíváncsiság terén.

 Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola, 2019. 10. 11. A projekt keretében a Bélaműhely zenekar az ősz folyamán ismét nyolc helyszínen tart zeneterápiás módszerrel alternatív zenei megközelítési módokat prezentáló foglalkozásokat. A fogadó oktatási intézmény a helyi (badacsonytomaji) gyerekeken kívül Ábrahámhegy és Badacsonytördemic települések gyermekeit is fogadja. Az iskola családias hangulatú. Művészeti és zenei képzést is biztosítanak a gyerekeknek. Integrált iskolaként segítik a fogyatékkal élő gyerekek számára szükséges speciális fejlesztéseket. A foglalkozásra 12-14 éves a programra nyitott fiatalok érkeztek. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A program célja, a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése. Annak ellenére, hogy az iskola diákjai művészeti képzésben részesülnek, a foglalkozás elején láthatólag zavarodottságot okozott ez a fajta új látásmód és alternatív zenei megközelítés.

 

2019.10.16. Hodász, Bélaműhely. Ismét a Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközösség által működtetett Hagyományok Házába érkezett a program. A résztvevők a helyi roma kisebbség családjai, 6-12 éves gyerekek, néhányan felnőtt kísérővel.  A gyerekek ismerősökként nagy örömmel üdvözölték a zenészeket. A fókuszt (hasonlóan az első alkalomhoz) meglehetősen nehéz volt megragadni és megtartani a gyerekekkel. Kellő türelemmel azonban mégis kialakultak az elvárható együttműködés szabályai. Figyelmes, megengedő közös hangszerkipróbálás valósult meg. Magától szerveződő kis csoportok váltották egymást szóló és duett formációkkal.   Egy idő után megfordult a játék és lehengerlő módon, a gyerekek hívták a zenészeket közös zenélésre. A foglalkozás további részében szinte megszűnt a határ „tanító” és „tanuló” között.

 

 

 

2019.10.16. Mátészalka, Bélaműhely. A Szakképzési Centrum rendészeti szakos tanulóinak 10. évfolyamához érkezett a zenekar. Lassan oldódódott a csoport. Érezhető volt a résztvevők részéről az alternatív zenei megközelítési módok teljes hiánya, az élő zenétől, hangszerhasználattól való idegenkedés. Láthatólag igen nagy nehézséget okozott a résztvevők számára a bevonódás. Ezekben a helyzetekben, mint mindig, most is akadt egy-egy erősebb intellektussal rendelkező fiatal, akinek a dinamikusabb személyisége könnyebben tudott kapcsolódni az élményhez és magával tudta húzni a többieket is.

 

 
2019. 10. 12. Esztergom, Bélaműhely. Bizonyos helyszíneken lehetőség volt arra, hogy zeneterápiás foglalkozás magasabb szintre lépjen és ennek eredményeként mélyebb tartalmakkal próbálkozzon. Így történt ez 2019.10.12-én Esztergomban a szokásos helyszínen a Tár-Lak Szalonban. A program első részében a „Csendből a hangba” kalauzolták a zenészek a résztvevőket: csend hallgató játék; meditáció; szó-rap; testdobolás. A második részben hangszerkészítő workshop keretében mindenki elkészíthette az újrahasznosítható hulladékokból a saját hangszerét: „szférafon” (recézett gumicső pl. porszívócső) amelyet a fejünk fölött forgatva földöntúli hangokat ad ki; „billentyűzet shaker” (szemétbe dobott számítógép billentyűzet) amely átalakítás, felesleges belső alkatrészek kiszedése után, ritmus hangszerként funkcionál. A program végén az elkészült hangszerekkel a résztvevők és zenészek egy közös spontán zenéléssel lepték meg az esztergomi sétálóutca járókelőit.

 
2019. 09. 29. Esztergom, Bélaműhely. Az Esztergomi Gyermekotthonba a tavaszi program folytatásaként 2019.09.29-én egy nagyon különleges programtervvel érkeztek a zenészek. Míg az első alkalommal közel 20 rendkívül látványos hangszerkészlet segítette a résztvevőket, erre a foglalkozásra hangszerek nélkül érkezett a zenekar.  A foglakozáson a „Csendből a hangba” kalauzolták a zenészek a résztvevőket: csend hallgató játék; meditációs koncentrációt fejlesztő játék; szavak ismétlésével dallamok létrehozása (szó-rap); testdobolás; a légzés, mint hangadás és az abból kialakuló dallamok; majd a legvégén daltanulás (Namaste mantra), közös éneklés egy illetve több szólamban. A program egészen rendkívüli élményt nyújtott a fiataloknak és felnőtteknek egyaránt.

2019. 09. 28. Esztergom, Bélaműhely. A projekt keretében a Bélaműhely zenekar az ősz folyamán ismét nyolc helyszínen tart zeneterápiás módszerrel alternatív zenei megközelítési módokat prezentáló foglalkozásokat. A program tervezésekor az volt a cél, hogy azokon a helyszíneken ahová már visszatérő programként érkezik a Bélaműhely, lehetőség szerint az egymásra épülő foglalkozások a célcsoport bevonódásán túlmenően, a projektben meghatározott védő tényezők, készségek megerősítését is segítse elő. Így történt ez 2019.09.28-án Esztergomban a szokásos helyszínen, a Tár-Lak Szalonban. A programra kisgyermekek és kamaszok érkeztek családi kísérettel. A családok nagyon eltérő szociokulturális háttérrel rendelkeztek. Pl.: szenvedélybeteg és felépült szenvedélybeteg nehéz szociális háttérrel rendelkező szülő-szülők gyermekkel, intellektuális beállítottságú, zenei képzettséggel rendelkező felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők gyermekkel.  A program során a résztvevők újrahasznosított anyagokból készítettek hangszereket, miközben kapcsolódtak a környezetvédelem és a fenntarthatóság egyéni szinten megvalósítható lehetőségeihez; az elkészült hangszerekkel improvizációs és a kötött ritmusos, tempó és hangerő kérdezz-felelek ritmus gyakorlatokat és a szabad zenélés örömét élhették meg.

 


Monostorapáti, Művészetek Völgye Általános Iskola, 2019. 09. 27. A projekt keretében a Bélaműhely zenekar az ősz folyamán ismét nyolc helyszínen tart zeneterápiás módszerrel alternatív zenei megközelítési módokat prezentáló foglalkozásokat. A fogadó oktatási intézmény a völgy településein - Vigántpetend, Taliándörögd, Kapolcs, Hegyesd és Monostorapáti - élő gyermekei közül a 7-8 évfolyamos diákok számára tette lehetővé a programot. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A program célja, a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése. A vidéki zárt közösségekre jellemzően a helyi pedagógusok nagy lelkesedéssel szervezték a programot. A diákok érdeklődőek, nyitottak voltak és a programban kellő aktivitással működtek.


A projekt keretében 2019.05.12-én a Nyírmeggyesen a Művelődési Házba érkeztek a lelkes érdeklődők. A kisiskolásoktól 16 éves korig, többen szülőkkel és kistestvérekkel érkeztek. Jó volt látni, hogy a szülők nem hagyták ott a kamasz gyermekeket mivel ők is látni akarták a történéseket, az élmény részesei kívántak lenni. A nagyobb testvérek szeretettel figyeltek a kicsikre, a közös zenéléskor próbálták a legkisebbeket is bevonni. Külön öröm volt, hogy a Művelődési Ház vezetője és a település alpolgármestere is végigkövette a programot. Ez láthatólag a közösség számára is fontos és bizalmat építő volt.
2019.05.11-én délután a program Mátészalkára érkezett. A résztvevő gyermekek kissé alulmotiváltan, fenntartásokkal és némi ellenállással vágtak bele a programba. A foglalkozásra jellemző lassú ütemet – amit eddig tudatosan alkalmazott a zenekar – ebben az esetben pergősebbé tették. Tömény információkat kaptak a résztvevők a hangokról, a zenéről és ezek analóg természetéről a tudatmódosítókkal összefüggésben. Az erős verbális kezdésre azonnal egy erős zenei rész következett. Az első 15-20 perc nehézségeit leküzdve a bizalom lassan kialakult a játék ismét elérte a bevonódást.


 

A programnak a Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközösség által működtetett intézmény a Hagyományok Háza adott helyszínt 2019.05.11-én (délelőtt). A helyi cigányság aktív közösségi tere a projekt további programjai számára is befogadó közegként fog működni. A résztvevők többnyire a helyi roma kisebbség családjai, főleg gyerekek, néhányan felnőtt kísérővel. Nehezen, szégyenlősen nyíltak meg egymás előtt. A 10 év felettieknél megjelenő kis kamaszos gátlásosság, kudarcélménytől való félelem egy új irányt adott a foglalkozásnak. Az irányítás helyett inkább a zenélésre voltak nyitottak. Egy idő után felismerve az igényt kicserélődött a zenekar és csupa gyerek vette át a hangszereket. Gyerektársaikat már sokkal merészebben irányították, mint a felnőtteket (zenészeket).

 


 

 

 
Esztergomba 2019.04.28-án másodjára érkezett a program, ekkor a 18 év feletti korcsoporthoz tartozókat várta a zenekar. A felnőttek esetében a preventív célú program a befogadó közeg részéről markánsabb ellenállással kezdődött, így nagy kihívás elé állította a szakembereket. A zeneterápiás foglalkozás egyik fő célja, hogy az interakciók hatására a résztvevők kimozduljanak a komfortzónájukból, azonban sikerrel tudott megvalósulni. Az önmagunk megtapasztalása egy eddig ismeretlen helyzetben hozzájárulhat ahhoz, hogy rálátásunk legyen a problémák megoldásainak különféle lehetőségeire.


 

 

 A 2019.04.27-i esztergomi (TÁR-LAK Szalon) program a szokásos hangszerbemutató, karmesterjáték majd a hangszerek kipróbálásával zajlott. A résztvevők megismerkedtek a hangkeltő eszközök létrejöttének kultúrtörténeti hátterével, a hangkeltés igényének jelentőségégével, az emberi életben betöltött szerepével, valamint a hangkeltés művészetté válásának folyamatával. Minden hangszert kipróbálhattak, megszólaltathattak. A zenekar tagjai folyamatosan segítették a résztvevőket, együtt zenélést kezdeményeztek, valamint a karmester technikák elsajátításával a résztvevők nonverbális kommunikációs eszköztárának a bővülését célozták meg.

 


 

 

 

 A projekt keretében 2019.04.13-14-én Tapolcán a Széchenyi István Baptista Középiskola adott helyszínt a programnak. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A gyerekek viszonylag hamar ráhangolódtak a játékra. Érezték, hogy nem mindennapi élményben lehet részük, így egyre könnyebben bevonhatóvá váltak a különböző interakciókba.


 

 

 

 A projekt keretében 2019.03.17-én az EMMI Speciális Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola lakóihoz jutott el a program.

Az intézmény lakói olyan 12-18 év közötti lányok, akiket a gyermekvédelmi rendszer kiemelt a családjukból. Az intézmény kérésére a program két részből állt. A nevelők mindenkinek biztosítani szerették volna a programban részvétel lehetőségét, ezért az első részben mindenki jelen lehetett, míg a második részben azok az önként jelentkezők maradtak, akiknél látványos volt a motiváltság és az érdeklődés. Az esztergomi karmesterjáték a vártnál sokkal gördülékenyebben, feszültségmentesen zajlott. Jó volt látni, hogy a lányok, akikről az átlagember elképzelni sem tudja, milyen terheket cipelnek, újra „csak gyerekek” lettek, felszabadultan játszottak, jól érezték magukat, örültek egymásnak és a zenének.


 

 

 A Bélaműhely Sound Art csoport immáron több mint egy évtizede egyedülálló módon ötvözi az alternatív zenei megközelítési módokat, érzékenyítő és terápiás módszerekkel. Speciális foglalkozásaikon az általános zeneterápiás megközelítések mellett több egyedülálló játékformát, technikát alkalmaznak a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése érdekében. A projekt motivációs szakaszában 8 alkalommal tartanak foglalkozásokat különböző településeken, mely helyszínekre ősszel visszatérnek.

 


 

 

 


Mátészalka – A Momentán Társulattal és Zacher Gábor toxikológussal 2019. április 10-én, szerdán Kelet-Magyarországon érkezett újabb állomásához a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja.

 

A mátészalkai esemény alkalmával házigazdaként először Jakab Melinda, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának telephelyvezetője köszöntötte az előadás és közös gondolkodás szakmai vendégeit. Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatója a kábítószerfogyasztással kapcsolatos veszélyekre hívta fel hallgatóságának figyelmét, majd Hentes Ildikó programkoordinátor mutatta be a célzott prevenciós projektet. Ott volt Mátészalkán dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője és a program régi támogatója, Nyitrai Imre, a Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzésének stratégiai irányítója is. 

Dr. Bakos Olivér, Mátészalka rendőrkapitánya ugyancsak helyet foglalt a színházteremben és szólt a megjelentekhez. Leszögezte, a rendőrség továbbra is zéró toleranciát alkalmaz a kemény drogokkal szemben és határozott fellépéssel teszi meg a szükséges intézkedéseket. Igazat adott Zacher Gábornak abban, hogy ma már nem lehet tudni, milyen anyagok kerülnek az utcára, ezért szerinte nem lehet elég óvatosnak lenni, s tenni kell a megelőzésért és a veszélyek visszaszorításáért. 

A program a Momentán Társulat interaktív előadásával és Zacher Gábor toxikológus közreműködésével valósul meg. A Függő játszma című két mátészalkai előadásnak is elsősorban a közös gondolkodás, a felmerülő kérdésekre való együttes válaszadás volt a célja. A különböző élethelyzeteket bemutató jelenetek nem csupán szülőként és szakemberként, de egyszerű felelősségteljes állampolgárként is megszólították a publikumot.  

A projekt alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket: ezt március 19-én Esztergomban, április 8-án Tapolcán, majd április 10-én Mátészalkán tapasztalhatta meg a közönség.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával 2019. márciusától tizenkilenc hónapon át valósul meg.

 

Fotó galéria a Programok menüpont alatt

 

 

 

 

Tapolca – A Momentán Társulat fellépésével és Zacher Gábor toxikológus „szakértésével” 2019. április 8-án, hétfőn Tapolcán folytatódott a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programsorozata.

A tapolcai előadást megelőzően Labovszky Tamara, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának helyi munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd Hári Tibornak, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatójának adta át a szót, aki néhány szóval felidézte az immár 23 esztendős segélyszervezet múltját és beszélt a szerteágazó tevékenységről, majd felhívta a figyelmet a programra, amit részletesen Hentes Ildikó drogprevenciós koordinátor mutatott be. Szólt a projekt eseményeiről, a munkatársak és a szakemberek terveiről.

A sajtó érdeklődését is felkeltő program a Momentán Társulat interaktív előadásával és Zacher Gábor toxikológus közreműködésével teljesíti kitűzött céljait. A Függő játszma című előadás a megszokott módon ismét szórakoztatóan, sok tréfával fűszerezve adta át a különböző élethelyzetekből leszűrhető tapasztalatokat, felhívta a figyelmet függőségeink veszélyeire és az alkohol, kábítószer és más drogokkal szemben alkalmazható módszerekre. A tapolcai esemény első felében a szakmai érdeklődők töltötték meg a padsorokat – eljött Rig Lajos országgyűlési képviselő és dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője is –, majd késő délután szélesebb körnek játszottak a színészek, beszélgetett a nézőkkel és az improvizáló fiatalokkal Zacher Gábor.

A projekt alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. Egyes elemek a munkatársak segítségével e három városon túl a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programhoz való kapcsolódását. A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. A három fő helyszínen szakembereink, munkatársaink az ütemtervnek megfelelően rövid-, közép- és hosszútávú csoportfoglalkozásokat is tartanak a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében.

A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket. Az általuk használt formák alkalmasak arra, hogy humorosan vessék fel akár a legsúlyosabb gondokat is, Zacher Gáborral együttműködve pedig mindig az adott célcsoportra szabva hoznak létre inspiráló improvizációs előadást. A Momentán Társulat legközelebbi – a programhoz kapcsolódó – előadása április 10-én, szerdán Mátészalkán lesz.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával idén márciustól, 19 hónapon át valósul meg.

Fotó galéria a Programok menüpont alatt 

 

 

 

 

Esztergom – A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programjának nyitó eseménye 2019. március 19-én, kedden várta a szakmai és a laikus érdeklődőket a Duna-parti városban.

A program alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. Egyes elemek a munkatársak segítségével e három városon túl a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programhoz való kapcsolódását. A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. A három fő helyszínen szakembereink, munkatársaink az ütemtervnek megfelelően rövid-, közép- és hosszútávú csoportfoglalkozásokat is tartanak a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében.

A program mások mellett a népszerű Momentán Társulat interaktív előadásával, Zacher Gábor toxikológus közreműködésével valósul meg. Az esztergomi előadást megelőzően dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Hentes Ildikó drogprevenciós koordinátor mutatta be a programot, amely a sajtó érdeklődését is felkeltette. A Függő játszma című előadás sok humorral és nagyon sok értékes tapasztalat megfontolásával késztette tovább gondolkodásra az elhangzottakat.

A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket. Az általuk használt formák alkalmasak arra, hogy humorosan vessék fel akár a legsúlyosabb gondokat is, Zacher Gáborral együttműködve pedig mindig az adott célcsoportra szabva hoznak létre inspiráló improvizációs előadást. A Momentán Társulat legközelebbi – a programhoz kapcsolódó – előadása április 8-án Tapolcán, majd április 10-én, Mátészalkán lesz.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával idén márciustól, 19 hónapon át valósul meg.

Képgaléria a Programok menüpont alatt

 

 

Lap tetejére