X

“WITH FAITH AND COMPETENCE”

 

OSZSK - EFOP

 

Támogatás

A kedvezményezett neve: Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központ

A projekt címe: A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja

A szerződött támogatás összege: 97. 433. 683 Ft. 

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés az OSzSK megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergom, Mátészalka, Tapolca – valósul meg. Egyes programelemek a megvalósítás során a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programba kapcsolódását (Ópályi, Hodász). A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 09. 30. A projekt 2019. 03. 01-én indult, a megvalósítás időtartama 19 hónap.  

A projekt azonosító száma:  EFOP-1.8.7-16-2017-00006

Kapcsolatfelvétel: 

Dr. Heidl Beáta, a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK intézményvezetője: heidl.beata@baptistasegely.hu

Hentes Ildikó, drogprevenciós koordinátor, a projekt szakmai vezetője: hentes.ildiko@baptistasegely.hu

A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK telefonszáma:  +36 1 466 59 78

 

 


Programok

A projekt általános bemutatása: Célcsoportra ható kiemelt jelentőségű tényezők. Védő tényezők: - családi kapcsolatok erősítése; - szülők támogatása a szülői szerepek készségeinek javításával; - az oktatási rendszerben való maradás ösztönzése; - pozitív kortárs-kapcsolatok erősítése; - helyi közösségek megerősítése; - alternatív szabadidős programok szervezése. Kockázati tényezők: - serdülőkori problémák, krízisek felismerésének, kezelésének nehézségei; - kontrollálatlan szabadidő eltöltés; - normaszegő magatartás; - generációk közötti szakadék – nemzedékek közötti értékátadás hiánya; - diszfunkcionális családokból kikerülő fiatalok elszigetelődése; - családi frusztrációk (hagyományos értékek, magatartásminták, életformák, megküzdési stratégiák hiánya); - iskolai teljesítményhez, iskolához való viszony gyengesége (tudás és munka értékének helytelen megítélése); - fiatalok pszichoszociális, mentálhigiénés egészséggondozásának a hiányosságai; - társadalmi stressz, lélektani feszültségek terjedése; - a gyermekkori és ifjúsági személyiségfejlődési rendellenességek gyakoribbá válása; - kudarcok, motiválatlanság, beilleszkedési zavarok kezelésének hiánya. Cselekvési terv. A célcsoport elérése, programban tartása érdekében a legkiválóbb hazai alternatív pedagógiai módszereket, innovatív megoldásokat alkalmazó szervezetekkel dolgozunk együtt – hosszú távú csoport tréningek szervezésével. A projektbe bevont kollégáink mindegyike szociálisan kiemelten érzékeny, a drogprevenció területén több éves tapasztalattal rendelkezik, így önállóan is képesek foglalkozások szervezésére, támogatására, lebonyolítására. A programelemek kiválasztásakor az alábbi, kiemelten fontos – a célcsoport igényeire reagáló – szempontokat vettük figyelembe: - új típusú, alternatív programok nyújtása; - elkötelezett, empatikus, hiteles csoportvezetők bevonása; - közösségi élmény, valahova tartozás biztosítása; - problémák hatékony kezelésének garantálása. Projektbe bevonásra kerülő megvalósítók. A projekt sikeres lebonyolítása érdekében olyan, hazai és nemzetközi elismertségű, drogprevencióval foglalkozó szaktekintélyeket, szervezeteket vontunk be, amelyek újfajta, élményalapú, interaktív szemlélettel közelednek a veszélyeztetett, illetve érintett célcsoportok felé. A szakmai tervben részletezetteknek megfelelően az alábbi megvalósítókkal kívánunk együtt dolgozni: - Magyar Zsonglőr Egyesület Szociális Cirkusz, - AppArt Egyesület; - Bélaműhely Sound Art; - Momentán Társulat. Természetesen a fejlesztés három fő helyszínén szakembereink, munkatársaink is az ütemtervnek megfelelően tartanak rövid, közép és hosszú távú csoportfoglalkozásokat a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében. Együttműködések. A hosszú távú fenntarthatóság érdekében, a már meglévő kapcsolatrendszerünk segítségével felvettük a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, drogprevencióval érintett szervezetekkel és együttműködéseket alakítottunk ki, amelyek további elmélyítése a cél. Annak érdekében, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fenntarthatóak, illetve kiterjeszthetőek legyenek, mindhárom településen kidolgozunk helyi akcióterveket. Elvárt eredmény. A projekt során meg kell határozni a probléma nagyságrendjét, felismerésének, megelőzésének és kezelésének a módját, valamint garantálni szükséges a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberek rendelkezésre állását és a hatékony, preventív jellegű programok folyamatos elérhetőségét a célcsoport számára. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés nagyban hozzájárul a társadalmi szemléletformáláshoz (attitűd változás), a szakemberek kompetenciájának növeléséhez, a helyi együttműködések révén pedig az elért eredmények fenntartásához.

Projekt aktualitások: 

Momentán előadások: Esztergom 2019.03.19, Tapolca 2019.04.08, Mátészalka 2019.04.10.  Szociális Cirkusz, Carlo, Bélaműhely előadások..

 

Megvalósítás
2019.05.11-én délután a program Mátészalkára érkezett. A résztvevő gyermekek kissé alulmotiváltan, fenntartásokkal és némi ellenállással vágtak bele a programba. A foglalkozásra jellemző lassú ütemet – amit eddig tudatosan alkalmazott a zenekar – ebben az esetben pergősebbé tették. Tömény információkat kaptak a résztvevők a hangokról, a zenéről és ezek analóg természetéről a tudatmódosítókkal összefüggésben. Az erős verbális kezdésre azonnal egy erős zenei rész következett. Az első 15-20 perc nehézségeit leküzdve a bizalom lassan kialakult a játék ismét elérte a bevonódást.

 

A programnak a Hodászi Görög Katolikus Cigány Egyházközösség által működtetett intézmény a Hagyományok Háza adott helyszínt 2019.05.11-én (délelőtt). A helyi cigányság aktív közösségi tere a projekt további programjai számára is befogadó közegként fog működni. A résztvevők többnyire a helyi roma kisebbség családjai, főleg gyerekek, néhányan felnőtt kísérővel. Nehezen, szégyenlősen nyíltak meg egymás előtt. A 10 év felettieknél megjelenő kis kamaszos gátlásosság, kudarcélménytől való félelem egy új irányt adott a foglalkozásnak. Az irányítás helyett inkább a zenélésre voltak nyitottak. Egy idő után felismerve az igényt kicserélődött a zenekar és csupa gyerek vette át a hangszereket. Gyerektársaikat már sokkal merészebben irányították, mint a felnőtteket (zenészeket).

 

 

 

 A projekt keretében 2019.05.12-én a Nyírmeggyesen a Művelődési Házba érkeztek a lelkes érdeklődők. A kisiskolásoktól 16 éves korig, többen szülőkkel és kistestvérekkel érkeztek. Jó volt látni, hogy a szülők nem hagyták ott a kamasz gyermekeket mivel ők is látni akarták a történéseket, az élmény részesei kívántak lenni. A nagyobb testvérek szeretettel figyeltek a kicsikre, a közös zenéléskor próbálták a legkisebbeket is bevonni. Külön öröm volt, hogy a Művelődési Ház vezetője és a település alpolgármestere is végigkövette a programot. Ez láthatólag a közösség számára is fontos és bizalmat építő volt.

 

 
Esztergomba 2019.04.28-án másodjára érkezett a program, ekkor a 18 év feletti korcsoporthoz tartozókat várta a zenekar. A felnőttek esetében a preventív célú program a befogadó közeg részéről markánsabb ellenállással kezdődött, így nagy kihívás elé állította a szakembereket. A zeneterápiás foglalkozás egyik fő célja, hogy az interakciók hatására a résztvevők kimozduljanak a komfortzónájukból, azonban sikerrel tudott megvalósulni. Az önmagunk megtapasztalása egy eddig ismeretlen helyzetben hozzájárulhat ahhoz, hogy rálátásunk legyen a problémák megoldásainak különféle lehetőségeire.

 

 

 

 A 2019.04.27-i esztergomi (TÁR-LAK Szalon) program a szokásos hangszerbemutató, karmesterjáték majd a hangszerek kipróbálásával zajlott. A résztvevők megismerkedtek a hangkeltő eszközök létrejöttének kultúrtörténeti hátterével, a hangkeltés igényének jelentőségégével, az emberi életben betöltött szerepével, valamint a hangkeltés művészetté válásának folyamatával. Minden hangszert kipróbálhattak, megszólaltathattak. A zenekar tagjai folyamatosan segítették a résztvevőket, együtt zenélést kezdeményeztek, valamint a karmester technikák elsajátításával a résztvevők nonverbális kommunikációs eszköztárának a bővülését célozták meg.

 

 

 

 

 A projekt keretében 2019.04.13-14-én Tapolcán a Széchenyi István Baptista Középiskola adott helyszínt a programnak. A résztvevők megismerhették a különleges ipari hulladékból, szemétből készült hangszereket, kipróbálhatták magukat karmesterként és a hangszer csépelő során megszólaltatták a hangkeltő eszközöket. A gyerekek viszonylag hamar ráhangolódtak a játékra. Érezték, hogy nem mindennapi élményben lehet részük, így egyre könnyebben bevonhatóvá váltak a különböző interakciókba.

 

 

 

 A projekt keretében 2019.03.17-én az EMMI Speciális Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola lakóihoz jutott el a program.

Az intézmény lakói olyan 12-18 év közötti lányok, akiket a gyermekvédelmi rendszer kiemelt a családjukból. Az intézmény kérésére a program két részből állt. A nevelők mindenkinek biztosítani szerették volna a programban részvétel lehetőségét, ezért az első részben mindenki jelen lehetett, míg a második részben azok az önként jelentkezők maradtak, akiknél látványos volt a motiváltság és az érdeklődés. Az esztergomi karmesterjáték a vártnál sokkal gördülékenyebben, feszültségmentesen zajlott. Jó volt látni, hogy a lányok, akikről az átlagember elképzelni sem tudja, milyen terheket cipelnek, újra „csak gyerekek” lettek, felszabadultan játszottak, jól érezték magukat, örültek egymásnak és a zenének.

 

 

 

Bélaműhely Sound Art csoport immáron több mint egy évtizede egyedülálló módon ötvözi az alternatív zenei megközelítési módokat, érzékenyítő és terápiás módszerekkel. Speciális foglalkozásaikon az általános zeneterápiás megközelítések mellett több egyedülálló játékformát, technikát alkalmaznak a hátrányos helyzetű célcsoportok közösségben való működésének, együttműködésének, a személyes önismereti munka megalapozásának, kommunikációs hátrányok, érzelmi visszajelzések korlátjainak leküzdése érdekében. A projekt motivációs szakaszában 8 alkalommal tartanak foglalkozásokat különböző településeken, mely helyszínekre ősszel visszatérnek.

 

 

 


Mátészalka – A Momentán Társulattal és Zacher Gábor toxikológussal 2019. április 10-én, szerdán Kelet-Magyarországon érkezett újabb állomásához a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programja.

 

A mátészalkai esemény alkalmával házigazdaként először Jakab Melinda, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának telephelyvezetője köszöntötte az előadás és közös gondolkodás szakmai vendégeit. Hári Tibor, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatója a kábítószerfogyasztással kapcsolatos veszélyekre hívta fel hallgatóságának figyelmét, majd Hentes Ildikó programkoordinátor mutatta be a célzott prevenciós projektet. Ott volt Mátészalkán dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője és a program régi támogatója, Nyitrai Imre, a Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzésének stratégiai irányítója is. 

Dr. Bakos Olivér, Mátészalka rendőrkapitánya ugyancsak helyet foglalt a színházteremben és szólt a megjelentekhez. Leszögezte, a rendőrség továbbra is zéró toleranciát alkalmaz a kemény drogokkal szemben és határozott fellépéssel teszi meg a szükséges intézkedéseket. Igazat adott Zacher Gábornak abban, hogy ma már nem lehet tudni, milyen anyagok kerülnek az utcára, ezért szerinte nem lehet elég óvatosnak lenni, s tenni kell a megelőzésért és a veszélyek visszaszorításáért. 

A program a Momentán Társulat interaktív előadásával és Zacher Gábor toxikológus közreműködésével valósul meg. A Függő játszma című két mátészalkai előadásnak is elsősorban a közös gondolkodás, a felmerülő kérdésekre való együttes válaszadás volt a célja. A különböző élethelyzeteket bemutató jelenetek nem csupán szülőként és szakemberként, de egyszerű felelősségteljes állampolgárként is megszólították a publikumot.  

A projekt alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket: ezt március 19-én Esztergomban, április 8-án Tapolcán, majd április 10-én Mátészalkán tapasztalhatta meg a közönség.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával 2019. márciusától tizenkilenc hónapon át valósul meg.

(Fotó galéria a Programok menűpont alatt!) 

 

 

 

 

Tapolca – A Momentán Társulat fellépésével és Zacher Gábor toxikológus „szakértésével” 2019. április 8-án, hétfőn Tapolcán folytatódott a Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programsorozata.

A tapolcai előadást megelőzően Labovszky Tamara, a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának helyi munkatársa köszöntötte a megjelenteket, majd Hári Tibornak, a Baptista Szeretetszolgálat főigazgatójának adta át a szót, aki néhány szóval felidézte az immár 23 esztendős segélyszervezet múltját és beszélt a szerteágazó tevékenységről, majd felhívta a figyelmet a programra, amit részletesen Hentes Ildikó drogprevenciós koordinátor mutatott be. Szólt a projekt eseményeiről, a munkatársak és a szakemberek terveiről.

A sajtó érdeklődését is felkeltő program a Momentán Társulat interaktív előadásával és Zacher Gábor toxikológus közreműködésével teljesíti kitűzött céljait. A Függő játszma című előadás a megszokott módon ismét szórakoztatóan, sok tréfával fűszerezve adta át a különböző élethelyzetekből leszűrhető tapasztalatokat, felhívta a figyelmet függőségeink veszélyeire és az alkohol, kábítószer és más drogokkal szemben alkalmazható módszerekre. A tapolcai esemény első felében a szakmai érdeklődők töltötték meg a padsorokat – eljött Rig Lajos országgyűlési képviselő és dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője is –, majd késő délután szélesebb körnek játszottak a színészek, beszélgetett a nézőkkel és az improvizáló fiatalokkal Zacher Gábor.

A projekt alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. Egyes elemek a munkatársak segítségével e három városon túl a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programhoz való kapcsolódását. A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. A három fő helyszínen szakembereink, munkatársaink az ütemtervnek megfelelően rövid-, közép- és hosszútávú csoportfoglalkozásokat is tartanak a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében.

A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket. Az általuk használt formák alkalmasak arra, hogy humorosan vessék fel akár a legsúlyosabb gondokat is, Zacher Gáborral együttműködve pedig mindig az adott célcsoportra szabva hoznak létre inspiráló improvizációs előadást. A Momentán Társulat legközelebbi – a programhoz kapcsolódó – előadása április 10-én, szerdán Mátészalkán lesz.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával idén márciustól, 19 hónapon át valósul meg.

(Fotó galéria a Programok menűpont alatt!)

 

 

 

 

Esztergom – A Baptista Szeretetszolgálat OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós programjának nyitó eseménye 2019. március 19-én, kedden várta a szakmai és a laikus érdeklődőket a Duna-parti városban.

A program alapvetően a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjának megelőző-felvilágosító kezelést és drogprevenciós szolgáltatásokat nyújtó telephelyein – Esztergomban, Mátészalkán és Tapolcán – valósul meg. Egyes elemek a munkatársak segítségével e három városon túl a leghátrányosabb településekre is eljutnak, megkönnyítve az ott élők programhoz való kapcsolódását. A projekt fő célkitűzése, hogy a célzott prevenció célcsoportjainak védő tényezői kellő megerősítést kapjanak, míg a kockázati tényezők – megfelelő szakmai hozzáértéssel, módszertani megalapozottsággal, innovatív technikák alkalmazásával – csökkenjenek. A három fő helyszínen szakembereink, munkatársaink az ütemtervnek megfelelően rövid-, közép- és hosszútávú csoportfoglalkozásokat is tartanak a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek fejlesztése érdekében.

A program mások mellett a népszerű Momentán Társulat interaktív előadásával, Zacher Gábor toxikológus közreműködésével valósul meg. Az esztergomi előadást megelőzően dr. Heidl Beáta, a BSZ OSZSK intézményvezetője köszöntötte a jelenlévőket, majd Hentes Ildikó drogprevenciós koordinátor mutatta be a programot, amely a sajtó érdeklődését is felkeltette. A Függő játszma című előadás sok humorral és nagyon sok értékes tapasztalat megfontolásával késztette tovább gondolkodásra az elhangzottakat.

A Momentán Társulat Magyarország legnépszerűbb improvizációs színháza, a nézők bevonásával mindig az aktuális közönségre szabják előadásaikat. Élethelyzetekre, karakterekre rögtönöznek, miközben akár a nézők is kihívások elé állíthatják a színészeket. Az általuk használt formák alkalmasak arra, hogy humorosan vessék fel akár a legsúlyosabb gondokat is, Zacher Gáborral együttműködve pedig mindig az adott célcsoportra szabva hoznak létre inspiráló improvizációs előadást. A Momentán Társulat legközelebbi – a programhoz kapcsolódó – előadása április 8-án Tapolcán, majd április 10-én, Mátészalkán lesz.

A BSZ OSZSK szemléletformáló, alternatív pedagógiai módszereket alkalmazó célzott prevenciós projektje Magyarország kormánya és az Európai Szociális Alap támogatásával idén márciustól, 19 hónapon át valósul meg.

 

Momentán Társulat és Zacher Gábor

Lap tetejére