X

“WITH FAITH AND COMPETENCE”

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

  Archiv adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója 

Letölthető dokumentumok:

 

 
       
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 

Letölthető dokumentum: 

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2018_2.pdf

III.2_BSZ EJSZ Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai_2020.xlsx

 
       
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.   
       
4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani 

Letölthető dokumentum:

III.4_BSZ EJSZ Tájékoztató szerződésekről_20180919.pdf

 
       
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  A szervezetre a közzétételi kötelezettség ezen alpontja nem értelmezhető.   
       
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  Nincs ilyen.   
       
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 

Letölthető dokumentumok:

 http://www.baptistasegely.hu/palyazatok

 
       
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) 

 

További (archív) közbeszerzési információk, dokumentumok, összegzések stb. elérhetőek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett adatbázisban:

http://www.kozbeszerzes.hu/

 
 

 

Letölthető fájlok

pdf
méret: 389.26 KB
III.7_BSZ EJSZ Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések_201809.pdf
pdf
méret: 2.08 MB
III.7_BSZ EJSZ TSZ_EFOP-1.5.1-17-2017-00001.pdf
pdf
méret: 1.27 MB
III.7_BSZ EJSZ TSZ_EFOP-1.9.8-17-2017-00006.pdf
pdf
méret: 2.21 MB
III.7_BSZ EJSZ TSZ_EFOP-3.3.5-17-2017-00058.pdf
pdf
méret: 1.06 MB
III.1_BSZ EJSZ Könyvvizsgálói jelentés 2017.pdf
pdf
méret: 2.90 MB
III.1_BSZ EJSZ Egyszerűsített éves beszámoló 2017.pdf
pdf
méret: 281.32 KB
III.2_BSZ EJSZ foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai-2018-2.pdf
pdf
méret: 440.58 KB
III.1_BSZ EJSZ 2018. évi költségvetése.pdf
pdf
méret: 545.08 KB
III.4_BSZ EJSZ Tájékoztató szerződésekről_20180926.pdf
pdf
méret: 400.45 KB
BSZ EJSZ az európai unió támogatásával megvalósuló fejlesztések 201903
pdf
méret: 1.31 MB
BSZ EJSZ egyszerűsített éves beszámoló 2018
pdf
méret: 155.78 KB
BSZ EJSZ könyvvizsgálói jelentés 2018
pdf
méret: 672.04 KB
BSZ EJSZ 2019. évi költségvetése
pdf
méret: 8.08 KB
iii.8_eves-közbeszerzesi-terv_-2019_bsz-ejsz.pdf
pdf
méret: 50.30 KB
iii.8._tajekoztato-eljaras-eredmenyerol_20191009.pdf
pdf
méret: 240.05 KB
iii.8._eves-kozbeszerzesi-terv_-2020_bsz-ejsz.pdf
pdf
méret: 634.12 KB
iii.1_bsz-ejsz-2020.-evi-koltsegvetese-pdf
pdf
méret: 623.18 KB
iii.1_bsz-ejsz-konyvvizsgáloi-jelentes_2019.pdf
pdf
méret: 598.34 KB
iii.1_bsz-ejsz-egyszerusitett-eves-beszamolo_2019.pdf
pdf
méret: 4.40 MB
III.7_bsz-ejsz-tsz_kehop-5.2.13-19-2019-00010.pdf
xlsx
méret: 142.92 KB
III.2_bsz-ejsz-foglalkoztatottak-letszama-es-szemelyi-juttatasai_2018_archiv.xlsx
xlsx
méret: 143.53 KB
III.2_besz-ejsz-foglalkoztatottak-letszama-es-szemelyi-juttatasai_2019_archiv.xlsx
xlsx
méret: 131.72 KB
III.2_bsz-ejsz-foglalkoztatottak-letszama-es-szemelyi-juttatasai_2020.xlsx
pdf
méret: 10.47 MB
III.7_BSZ EJSZ_TSZ_EFOP-4.1.5-16-2017-00049.pdf
pdf
méret: 43.20 KB
III.8._Tájékoztató_18385_2020_hirdetmény_SZERZMOD1.pdf
pdf
méret: 47.42 KB
III.8._Tájékoztató_18385_2020_hirdetmény_SZERZMOD2.pdf
Lap tetejére